Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai ar kavējuma naudu soda maznodrošinātos?

„Esmu vientuļa pensionāre, man ir maznodrošinātas personas statuss. Parādus par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem agrāk nepieļāvu, visus rēķinus namu pārvaldei maksāju laikus un pilnā apmērā. 2008. gada pavasarī saslimu un ilgstoši ārstējos. Par zālēm un vizītēm pie ārstiem tērēju lielāko daļu pensijas, un tā radās parāds namu pārvaldei, jo rēķinus labākajā gadījumā varēju apmaksāt uz pusi. Tagad cenšos parādu pamazām dzēst. Bet ko jūs domājat?! Namu pārvalde pa maksājumu termiņu un apmēru neievērošanu aprēķinājusi man līgumsodu. Tas nav nekāds mazais – 292 lati un 30 santīmi. Tagad, kad pārskaitu naudu par kārtējo rēķinu un parāda dzēšanai, namu pārvalde to vispirms ieskaita parāda un līgumsoda samaksai. Līdz ar to aizvien rodas jauns parāds un kopējo parāda summu nekādi neizdodas samazināt. Vai šim jautājumam ir kāds risinājums? Kas man būtu jādara?”

Iesakām vispirms uzrakstīt savas namu pārvaldes direktoram vēstuli, paskaidrojot visus lietas apstākļus, to maksājumu lielumu, kurus namu pārvalde ieskaita kavējuma naudas jeb līgumsoda dzēšanai, ar piebildi, ka šāda rīcība ir nelikumīga. Un tā patiešām ir nelikumīga! Namu pārvalde pārkāpj Rīgas domes priekšsēdētāja 2004. gada 30. marta rīkojumu Nr. 239.

Daudziem rīdziniekiem būs derīgi zināt, par ko tieši ir runa šajā rīkojumā. Tā pirmajā punktā teikts: „Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekcijām nodrošināt, lai pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekotāji nepiemērotu līgumsodu maznodrošinātām ģimenēm (personām) un neņemtu vērā dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumos paredzēto nosacījumu par līgumsodu.”

Iesniegumā pieprasiet izdarīt nelikumīgi palielināto rēķinu pārrēķinu. Vēstulei pievienojiet izziņas kopiju par maznodrošinātas personas statusu. Atgādinām, ka iesniegums jāraksta valsts valodā divos eksemplāros, no kuriem vienu iesniegsiet namu pārvaldē, bet otru paturēsiet, pierakstot uz tā datumu, kad iesniegums pieņemts apkalpojošajā organizācijā.

Ja namu pārvalde atbild ar atteikumu, rakstiet sūdzību Rīgas domes Komunālā departamenta direktoram (Brīvības iela 49/53, 9. stāvs), sūdzībai pievienojot namu pārvaldes direktoram adresētā iesnieguma kopiju, maznodrošinātas personas statusu apliecinošās izziņas kopiju un no namu pārvaldes saņemtās noraidošās atbildes kopiju.

Spriežot pēc jūsu teiktā, namu pārvaldei nav likumiska pamata atteikties risināt jūsu jautājumu. Tāpēc ceram, ka sūdzība pilsētas Komunālajam departamentam nemaz nebūs jāraksta.

Numuru arhīvs: spied un lasi!