Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Māja I: apsriedīsim renovāciju?

Ar katru gadu, kad pastāvīgi palielinās nepieciešamo resursu – gāzes, elektroenerģijas un siltumenerģijas – tarifi, arvien aktuālāks top jautājums, kā var ietaupīt līdzekļus, atjaunojot savu mājokli – siltinot ēku, kontrolējot un regulējot telpu temperatūru, atjaunojot inženierkomunikāciju sistēmas, samazinot enerģijas patēriņu apgaismojuma sistēmās un elektroiekārtās.

Pagājušā gadsimtā celtām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir lieli siltuma zudumi, mājas ir nolietojušās un tām nepieciešami atjaunošanas darbi, veicot to renovāciju un siltināšanu.

2008.gada 13.martā LR Saeimā tika pieņemts Ēku energoefektivitātes likums, ar mērķi veicināt energoresursu daudz racionālāku izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti. Ar šo likumu tika pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Direktīva 2002/91 EK „Par ēku energoefektivitāti”.

Jau ilgāku laiku daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja renovēt un siltināt savi māju ar būtisku valsts un Eiropas Savienības atbalstu. To paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda piedāvātie „Daudzdzīvokļu mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Līdzfinansējumu 50 vai pat 60% apmērā no kopējās mājas kopīpašuma renovācijas summas var piesaistīt, ja mājas kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki, pieņemot lēmumu ar balsu vairākumu, nolemj uzlabot mājas energoefektivitāti un veikt mājas renovāciju.

Par šiem jautājumiem, kas interesē daudzu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, būs iespēja saņemt informāciju un atbildes starptautiskās būvniecības, remonta un interjera izstādes „Māja I” laikā, kas notiks starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā š.g. 17.-20.martā.

Visu izstādes laiku darbosies informācijas stends, kurā varēs iepazīties ar noteikumiem, kas nosaka iespēju pretendēt uz līdzfinansējumu renovācijai no ES fonda atvēlētajiem līdzekļiem. 18.martā notiks seminārs „Dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku loma ēku renovācijā, palielinot to energoefektivitāti” (sākums 11.00).

To rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1, Ekonomikas ministrija, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas namu pārvaldnieku ģilde. To pārstāvji seminārā uzstāsies ar ziņojumiem par aktuāliem likumdošanas jautājumiem mājokļu pārvaldīšanā, ERAF līdzfinansējuma piesaistes iespējām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, par renovācijas procesa organizēšanu un vadīšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Seminārā piedalīsies un pieredzē dalīsies Austrumeiropas mājokļu attīstības atbalsta iniciatīvas fonda direktors Knuts Hellers. Divdesmit gados Vācija atjaunojusi aptuveni 80% problemātisko mājokļu. Viņiem šis process norisinājies daudz vienkāršāk, jo iedzīvotāji labprāt izmantoja valsts atbalstu.

Ar šo gadu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atver vēl vienu projektu, ar kuru ikviens mājokļa īpašnieks var saņemt no valsts līdz 7000 latu mājas aprīkošanai ar atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtām, liekot domāt par dabu un iegūstot siltumu un elektrību no vēja, saules vai ūdens.

Izstādes laikā ikviens varēs iegūt informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem par sava mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!