Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Uzsākta jauna Altum programma

Unsplash.com

Iedzīvotājiem savu daudzdzīvokļu māju renovēšanai būs pieejami 57 miljoni eiro. Kā pieteikties saņemšanai?

Jau šī gada decembra sākumā finanšu institūcija Altum izsludināja pieteikumu pieņemšanu dalībai jaunā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. Jaunā programma darbosies no 2022. līdz 2026. gadam. Plānots, ka šīs programmas ietvaros iedzīvotāji varēs pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 49 procentu apmērā no mājas atjaunošanas darbos ieguldītajiem līdzekļiem.

Iepriekšējā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā iedzīvotājiem no Eiropas Savienības fondiem bija pieejami līdzekļi 169 miljonu eiro apmērā. Grants sedza 50 procentus no būvdarbu izmaksām.

Jaunajā etapā (no 2022. līdz 2026. gadam) dzīvojamo ēku renovācijas līdzfinansēšanai, precīzāk, kapitāla atlaides piešķiršanai būvdarbu izmaksām, ir ieplānots ieguldīt 57,2 miljonus eiro.

Pēc speciālistu aplēsēm ar šādu naudas apjomu būs pietiekami, lai daļēji segtu 170 daudzdzīvokļu māju atjaunošanu.

■ ■ ■

Jaunajā programmā pretendentiem jārēķinās ar vairākām jaunām prasībām, ar kurām laikus var iepazīties institūcijas Altum semināros un vebināros, tomēr galvenie nosacījumi, lai saņemtu izdevumu atmaksu 49 procentu apmērā, būs šādi:

■ renovācijas darbu rezultātā mājai ir jāsasniedz kā minimums 30% patērētās enerģijas ietaupījums;

■ katriem 5 tūkstošiem eiro, kas ieguldīti mājas atjaunošanā, jādod ne mazāk par 1 MWh siltumenerģijas ietaupījuma gadā.

■ ■ ■

Pretendentiem ir jāzina, ka līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi jaunajā programmā atšķiras no kārtības, kāda bija iepriekš. Sākumā mājai vajadzēs patstāvīgi atrast finansējumu visu darbu pabeigšanai, izmantojot bankas kredītu vai aizdevumu finanšu institūcijā Altum. Lielā atlaide 49% apmērā tiks piemērota tikai pēc visu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu pabeigšanas.

Jau patlaban ir zināmi jaunās programmas termiņi – līdzfinansējuma saņemšanas pretendentiem visi projekta realizācijas dokumenti ir jāiesniedz līdz 2026. gada 31. martam. Kā redzams, laika nav daudz un vajag pasteigties.

Svarīgi!

Pieteikumus dalībai jaunajā daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā māju pārstāvji var iesniegt institūcijas Altum klientu apkalpošanas portālā www.mans.altum.lv.

Vairāk informācijas – pa Altum tālruni  67774035.

Numuru arhīvs: spied un lasi!