Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Izmaksās pabalstus denacionalizēto namu īrniekiem

Unsplash.com

2021. gadā valsts budžetā iezīmēti 2784151 eiro valsts līdzfinansējumam dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem.

„Finiša taisnē ir jaunais Dzīvojamo telpu īres likums, kas noteiks jaunu kārtību īres līgumu slēgšanā un reģistrēšanā, kā arī sekmēs pieejamāku īres dzīvokļu tirgus attīstību. Turklāt beidzot ir rasts risinājums vairāku desmitu gadu ilgušajam konfliktam starp denacionalizēto namu īpašniekiem un īrniekiem, valdībai atbalstot Ekonomikas ministrijas priekšlikumu paredzēt mērķdotācijas no nākamā gada valsts budžeta dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai denacionalizēto māju īrniekiem,” pauž ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Atbilstoši likumiem Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un Par dzīvojamo telpu īri nepieciešams nodrošināt valsts pienākuma izpildi par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansēšanu. Ņemot vērā iepriekšējos gados veikto valsts budžeta līdzekļu konsolidāciju, kopš 2009. gada valsts budžetā netika paredzēti līdzekļi līdzfinansējumam atbrīvošanas pabalstu izmaksai, tādēļ vairums pašvaldību pārtrauca šos pabalstus izmaksāt.

Ekonomikas ministrijai 2020. gadā ir iesniegta informācija par 9 Jūrmalā un 225 Rīgā reģistrētām personām atbrīvošanas pabalsta saņemšanai par kopējo summu 2784150,50 eiro. Beidzot 2021. gadā valsts budžetā iezīmēts līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai.

Vienlaikus Ministru kabinets lēmis paredzēt valsts līdzfinansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem arī 2022. gadā 1500000 eiro un 2023. gadā 2000000 eiro apmērā.

Galīgais lēmums par finansējuma piešķiršanu šim mērķim būs jāpieņem Saeimai, izskatot 2021. gada valsts budžeta projektu.

Kā zināms, likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā dod tiesības pašvaldībai piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Pabalsta apmēru nosaka pašvaldības.

Savukārt likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā paredz, ka valsts atbilstoši gadskārtējā budžetā paredzētajam līdzekļu apjomam piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 50% apmērā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!