Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Visa nauda rezervēta!

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā Altum iesniegumu pieņemšana ir beigusies

Valsts finanšu institūcijā Altum ir pārtraukta iesniegumu pieņemšana atbalstam māju renovācijām un siltināšanai. Valsts līdzfinansētajā māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā ir pieteikušies 821 māju pārstāvji par kopējo summu 375 miljoni eiro, kas nozīmē, ka visi programmā pieejamie līdzekļi ir rezervēti. Šī iemesla dēļ jauni iesniegumi pēc 2020. gada 11. janvāra vairs netiks pieņemti.

Tagad, kad saspringtais un pavisam ne vienkāršais dokumentu kārtošanas etaps ir noslēdzies, iedzīvotāji, kuru mājām rezervēts 50% līdzfinansējums, var ķerties pie darbiem, kuru izpildes beidzamais termiņš ir 2023. gada 30. jūnijs.

Patlaban renovācijas darbi notiek 80 mājās visā Latvijā, bet 155 mājās visi darbi ir pilnībā pabeigti. Pārējo iesniegumu iesniegušo māju renovācijas process atrodas dažādās izpildes stadijās. Mājās, kurās renovācija un siltināšanas darbi ir pabeigti, tiek novērota ievērojama patērētās enerģijas ekonomija. Piemēram, ja māja līdz renovācijai vidēji tērēja 165 MWh/h gadā, tad pēc kvalitatīvi izpildītiem darbiem patēriņš ir tikai 55 MW/h, kas nozīmē, ka panāktais ietaupījums ir 67%.

Pēc Altum iesniegto pieteikumu analīzes secināts, ka visvairāk pieteikumu saņemts no Rīgas un Rīgas apkaimes iedzīvotājiem – 369 projektu pieteikumi, nākamie aktīvākie ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai ir kurzemnieki – 188 projektu pieteikumi, kam seko Vidzemes – 124, Zemgale – 109, bet Latgale – 31.

Zīmīgi, ka beidzamo nedēļu laikā Altum saņēma sešas reizes vairāk iesniegumu nekā visā iepriekšējā periodā.

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana Ekonomikas ministrijas nākamā perioda plānā 2021.–2027. gadam ir nosaukta par vienu no prioritārajiem pasākumiem.

Kaut arī jaunu iesniegumu pieņemšana ir izbeigta, Altum atgādina, ka dokumentu noformēšanai ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Nepareizi vai neprecīzi aizpildītu dokumentu iesniedzēji netiks kvalificēti ES fondu līdzekļu saņemšanai. Tā kā līdz visu darbu pabeigšanai vairs nav atlicis daudz laika – 2023. gada 30. jūnijs, Altum prognozē, ka ik gadu ekspluatācijā tiks nodotas vairāk nekā simts renovētu māju.

Numuru arhīvs: spied un lasi!