Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Tagad – 2,78 eiro par „kubu”

Freepik.com

No jūnija ir spēkā jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Rīgā. 

No 1. jūnija ir stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs. Tas paredz, ka par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāmaksā 2,30 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet ar PVN – 2,78 eiro par kubikmetru. Līdz šim tarifs bija attiecīgi 2,14 eiro (bez PVN) un 2,59 eiro (ar PVN) par kubikmetru.

Pateicoties tarifa projekta izskatīšanas gaitā SIA Rīgas ūdens īstenotajam ievērojami lētākas elektroenerģijas iepirkumam, jaunais tarifs būs par pieciem centiem par kubikmetru mazāks, nekā sākotnēji plānots.

Kopumā tarifa pieaugums sasniegs 7,5%. Tas joprojām nesasniegs to ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu līmeni, kāds bija 2023. gada sākumā, jo pērn jūnijā uzņēmumam izdevās samazināt tarifus par gandrīz 13%.

Par ūdensapgādes pakalpojumiem no 1. jūnija tarifs noteikts 1,27 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,03 eiro par kubikmetru (bez PVN). Līdz šim tarifs bija 1,17 eiro ūdensapgādei un 0,97 eiro kanalizācijai par kubikmetru (bez PVN).

Rīgas ūdens darbinieki apgalvo, ka tarifu izmaiņas saistītas ar ikgadējo ekspluatācijas izmaksu pieaugumu – pilsētas tīklu remontam, atjaunošanai un uzturēšanai, kā arī 2023. gada otrajā pusē veiktajām investīcijām – lielākoties Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 izbūvē.

Jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK izskatīšanai saņēma februārī, kam sekoja vairāki precizējumi. Vērtējot tarifu projektu, SPRK eksperti secināja, ka tas ir pamatots un tarifi aprēķināti tā, lai segtu SIA Rīgas ūdens ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Numuru arhīvs: spied un lasi!