Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai gaidīt pārrēķinu?

Facebook.com / Latvijas Gāze

„Mana vecmamma līdz šim izmantoja izlīdzināto maksājumu par gāzi, ko lietoja tikai ēdiena pagatavošanai,” rak­sta mūsu lasītāja Olga. „Viņa samaksāja rēķinus par gāzi pusgadu uz priekšu. Ko jūs viņai ieteiktu darīt tagad? Maksāt joprojām pēc izlīdzinātā maksājuma vai pārstāt tādā veidā norēķināties un gaidīt pārrēķinu? Vai oktobrī viņa saņems samazinātu rēķinu (pēc pārrēķināšanas) vai parasto? Vai vecmammai turpmāk nāksies katru mēnesi nodot skaitītāju rādījumus, lai saņemtu valsts kompensāciju?” 

Atbild uzņēmuma Latvijas Gāze Mājsaimniecību departamenta vadītāja Diāna Tivča.

– Iedzīvotājiem, kuri gāzi izmanto tikai pārtikas pagatavošanai un mēnesī patērē mazāk par 21 kub.m., valsts kompensācija pagaidām nav paredzēta.

Rudenī visi lietotāji no mums saņems kopējo pārrēķinu un tiks pārkārtoti uz apmaksu par gāzi pēc faktiskā patēriņa (ja cilvēks vēlēsies arī turpmāk izmantot izlīdzināto maksājumu, viņam jāsazinās ar Latvijas Gāzi). Ja lietotājs būs apmaksājis gāzi dažus mēnešus uz priekšu, viņa nauda nepazudīs, bet gala pārskatā tiks norādīta kā pārmaksa. Klients varēs izvēlēties, vai no pārmaksas summas segt nākamo maksājumu vai atstāt pārmaksāto naudu kā drošības spilvenu vēlākam periodam un pagaidām turpināt maksāt kā parasti.

Svarīgi saprast, ka, pārejot uz apmaksu pēc faktiskā patēriņa, klientam nav pienākums ziņot skaitītāja rādījumus katru mēnesi. Tā kā nākotnē visiem klientiem tiks nosūtīti maksājumi katru mēnesi, tad viņiem jāpārliecinās par norēķinu pareizību – par to, ka aprēķinā norādītais patēriņš atbilst to faktiskajam patēriņam. Ja rādījumi ir pareizi, viņš var turpināt ziņot par patēriņu kā parasti – 1–2 reizes gadā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!