Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Maksas samazinājumu gaidot

Freepik.com

Kā valsts atbalstīs centrālās apkures un elektroenerģijas lietotājus? 

„Ir pienācis oktobris, bet es joprojām nesaprotu, kāds valsts atbalsts par energoresursiem būs pieejams manai ģimenei. Mēs esam četri cilvēki, dzīvojam trīsistabu dzīvoklī Rīgā, no komunālajiem pakalpojumiem mums ir tikai centrālā apkure un elektrība. Vai man tagad vajadzēs rakstīt kaut kādus iesniegumus, lai man samazina maksu par apkuri?” jautā Valdis Zelmanis.

Līdzīgs jautājums var rasties jebkuram iedzīvotājam. Atbilde ir meklējama Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā: atbalsts centrālās apkures un elektrības lietotājiem tiks piemērots automātiski, samazinot viņu rēķinus.

Sīkāk par rēķinu samazināšanu var izlasīt pašā likumā:

5.1 pants. Maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju

(1) Mājsaimniecības lietotājam laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim piemēro maksas samazinājumu par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām, ko nosaka kā starpību starp vidējo maksu par patērēto elektroenerģiju par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa norēķinu mēnesī, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, un 0,160 euro par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.

(..)

7. pants. Centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums

(1) Mājsaimniecības lietotājiem piemēro maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem, kurus sniedz, izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu (turpmāk – centralizētās siltumapgādes pakalpojums), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, šajā pantā noteiktajā apmērā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja negūtie ieņēmumi par maksas samazinājumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam, ja tas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes komersanta, kas šādu pakalpojumu sniedz par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, kādus paredzējis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

(21) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecībai, ja tā siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja, kas nav minēts šā panta otrajā daļā, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja attiecīgās pašvaldības apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp pašvaldības apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

(3) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecībai, ja tā siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja, kas nav minēts šā panta otrajā un 2.1 daļā, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, ja tā nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja piemērotā siltumenerģijas cena pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, bet nav lielāka par 350,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par cenu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!