Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Cik daudz maksāsim par elekrtību?

Freepik.com

No 1. septembra tiks ieviesta efektīvāka sistēma atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai aizsargātajiem lietotājiem 

Ministru kabineta sēdē apstiprināts MK noteikumu projekts „Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, līdz ar kuriem no š.g. 1. septembra tiek ieviests jauns risinājums aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanai.

Kā zināms, Elektroenerģijas tirgus likumā paredzēts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Maksājuma samazinājumu piemēros elektroenerģijas tirgotājs.

Jaunais risinājums atbalsta sniegšanai paredz, ka

■ pakalpojumu turpmāk varēs sniegt jebkurš elektroenerģijas tirgotājs, līdz ar to vairs netiks ierobežota lietotāju izvēle vai konkurence;

■ pakalpojums būs pieejams lielākam aizsargāto lietotāju skaitam (~ 150 000);

■ arī apakšlietotāji, t.i., daudzdzīvokļu, sociālo mājokļu iedzīvotāji, īrnieki, varēs saņemt pakalpojumu;

■ izstrādāta aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēma ALDIS, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Sistēma automātiski veiks aizsargāto lietotāju statusa pārbaudi, aprēķinās atbalstu, kas pienākas, un salīdzinās pakalpojuma sniedzēju dotos datus, vienlaikus veicot finanšu uzraudzību un sagatavojot nepieciešamos grāmatvedības dokumentus;

■ ieviests vienkāršots atbalsta apjoms;

■ aizsargātie lietotāji, kas atbilst vairākām kategorijām, saņems summētu atbalsta apjomu.

Jāuzsver, ka ALDIS ir izveidoti unikāli algoritmi tieši aizsargāto lietotāju atlasei un pārbaudei, ņemot vērā Latvijā jau esošās personu datu apstrādes sistēmas – Iedzīvotāju reģistru, Invaliditātes informācijas sistēmu, pašvaldību datu reģistru. ALDIS uzbūve un darbība aizstās procesu, kad katrs pakalpojuma sniedzējs saņem aizsargātā lietotāja personas datus un apstrādā tos, to starpā veselības un sociālā stāvokļa datus. Tā vietā pakalpojuma sniedzējs no ALDIS saņems paziņojumu par aizsargātā lietotāja atbilstību statusam un tam attiecināmo maksājuma samazinājuma apmēru elektroenerģijas rēķinā.

Ikmēneša atbalsta apmērs aizsargātajiem lietotājiem būs šāds:

■ trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai  (personai) – 5 eiro;

■ ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 5 eiro;

■ personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 5 eiro;

■ daudzbērnu ģimenei – 10 eiro.

Numuru arhīvs: spied un lasi!