Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā ekonomēt elektroenerģijas patēriņu

Daļa Latvijas iedzīvotāju gaida tarifu samazināšanos, citi – maina elektroenerģijas piegādātāju

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi metodikas grozījumus elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai. Labā ziņa ir tāda, ka no 2020. gada janvāra uzņēmuma Sadales tīkls tarifs varētu samazināties, kas nozīmē, ka samazināsies arī mūsu rēķini.

Gaidāms jauns tarifs

SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis solīja, ka elektrības sadales tarifa mainīgā daļa no jaunā gada varētu pazemināties par 7–8%. „Tiesa, nedrīkst aizmirst, ka iedzīvotāju rēķinos par patērēto elektroenerģiju ir iekļautas vairākas komponentes: tiešās elektroenerģijas izmaksas, obligātā iepirkuma komponente (OIK) un uzņēmuma Sadales tīkls elektrības sadales izmaksas. Elektrības sadales izmaksas iedzīvotājiem ir aptuveni 30% no kopējā rēķina.”

Lai jaunie tarifi varētu stāties spēkā jau nākamā gada 1. janvārī, regulators no AS Sadales tīkls vistuvākajā laikā gaida tarifu projektu apstiprināšanai.

Trīs veidu līgumi

Tajā pašā laikā daudzi Latvijas iedzīvotāji negaida tarifu samazināšanu, bet cenšas ekonomēt elektrības patēriņu. Vieni izmanto tikai energoefektīvas spuldzes, citi – maina elektrības piegādātāju.

Patlaban Latvijas iedzīvotājiem ir atļauts pirkt elektroenerģiju pie jebkura no vairāk nekā desmit piegādātājiem, turklāt ir iespēja izvēlēties trīs atšķirīgus līguma veidus – līgumu ar mainīgu cenu, līgumu ar fiksētu cenu un līgumu par universālu pakalpojumu. Piedāvājam izskatīt visus variantus, lai saprastu, ar ko tie atšķiras.

■ Noslēdzot ar pakalpojuma piegādātāju līgumu par mainīgo cenu, lietotājs piekrīt tam, ka elektrības cena svārstīsies atbilstoši elektroenerģijas biržas cenu svārstībām.

■ Izvēloties līgumu ar fiksēto cenu, lietotājs kļūst neatkarīgs no biržas svārstībām. No vienas puses, tas cilvēku pasargā no straujiem sadārdzinājumiem, bet no otras – neļauj izbaudīt brīžus, kad elektrība biržā kļūst lēta.

■ Universālā pakalpojuma līgums lietotājam fiksē cenu uz 12 mēnešiem, bet pēc tam bez papildu maksas ļauj mainīt pakalpojuma piegādātāju.

Cilvēki izdara apzinātu izvēli

Ko visbiežāk izvēlas iedzīvotāji? SPRK veiktā aptauja parādīja, ka aptuveni 50% Latvijas iedzīvotāju elektroenerģiju saņem pēc fiksētas cenas. Aptuveni 40% valsts mājsaimniecību ir noslēgts universālā pakalpojuma līgums (visticamāk, ka viņi vispār nav iedziļinājušies dažādu piegādātāju piedāvājumā un pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas automātiski kļuva par Latvenergo klientiem, kas izmanto tarifu Elektrum universālais). Tikai 10% valsts iedzīvotāju ir noslēgti līgumi par mainīgo cenu ar cerību, ka tas ļaus ekonomēt uz biržas svārstībām.

Situācija valstī mainās samērā ātri. Tikai gada laikā to klientu skaits, kuri pēc tirgus atvēršanas palika Latvenergo klienti, ir samazinājies par 10%. Tam ir nopietns iemesls: daudzos gadījumos tarifs Elektrum universālais ir neizdevīgs. Atsakoties no šī pakalpojuma sniedzēja, cilvēkiem izdodas ietaupīt desmitiem un vēl vairāk eiro gadā.

Kur atrast informāciju?

Tomēr simtiem tūkstoši iedzīvotāju joprojām saņem elektrību pēc tarifa Elektrum universālais, kurš viņiem tika automātiski piešķirts pēc elektrības tirgus atvēršanas. Kā likums, šī sabiedrības daļa vispār nezina, kur meklēt informāciju par alternatīvu tarifu tajā pašā Latvenergo vai citu piegādātāju piedāvājumu klāstā. Lai palīdzētu šiem iedzīvotājiem, tika izveidota mājaslapa: elektroenergija.lv, kurā atrodams kalkulators atšķirīgu piegādātāju tarifu salīdzināšanai. Mājaslapas apmeklētājam tikai jāievada savs ģimenes vidējais patēriņš mēnesī, pēc tam sistēma izrēķina, cik cilvēks par šo patēriņu maksātu, ja būtu uzņēmumu 220 Enerģija, Aeon Energy, AJ Power, Baltcom, Enefit, Lattelecom, MVBK vai WIN Baltic klients. Jāuzsver, ka kalkulators aprēķina tīrās elektrības cenu, jo OIK un Sadales tīkla pārvades pakalpojuma maksa, kas arī ietilpst tarifā, visiem piegādātājiem ir vienāda.

Mūsu ekspertīze

Mēs veicām aprēķinus vienai ģimenei, kura mēnesī tērē 180 kWh, un pēc iegūtajiem rezultātiem secinājām, ka cena par elektroenerģiju var atšķirties pat līdz pusotrai reizei. Piemēram, izvēloties kompānijas 220 Enerģija tarifu Garantētā cena, klients par 180 kWh maksātu 8,91 eiro, savukārt uzņēmumā Baltcom par tarifu Universālais par šo pašu patēriņu būtu jāmaksā vairāk nekā 12 eiro mēnesī.

Protams, starpība var veidoties atkarībā no elektrības cenas svārstībām biržā, bet galvenais princips ir skaidrs: brīvprātīgi izvēlēties pakalpojuma piegādātāju un tarifu ir izdevīgi.

Piedāvājam iepazīties ar mājaslapā
elektroenergija.lv atrodamā kalkulatora aprēķiniem lietotājam, kurš mēnesī tērē 180 kWh. Ja rodas interese, rekomendējam pašiem apmeklēt mājaslapu un izkalkulēt cenas savam patēriņam.

Nobeigumā – brīdinājums: elektroenerģijas piegādātāja nomaiņa ir pietiekami atbildīga lieta, tādēļ pirms jauna līguma slēgšanas rūpīgi iepazīstieties ar līguma nosacījumiem – tie ietvers arī darbības termiņu un soda sankcijas par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

Kurš tarifs ir visizdevīgākais?

Aprēķins veikts, izmantojot portālā elektroenergija.lv atrodamo kalkulatoru pēc tarifiem, kādi bija spēkā 2019. gada 5. oktobrī

Tarifa 220 Enerģija GARANTĒTĀ cena:

1 kWh cena – 0,04950 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 8,91 eiro.

Tarifa 220 Enerģija GARANTĒTĀ cena ar priekšapmaksu:

1 kWh cena – 0,05155 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,28 eiro.

Tarifs 220 Enerģija BIRŽAS ar priekšapmaksu:

1 kWh cena biržā – 0,05097eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00268 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,66 eiro.

Tarifs Lattelecom Tet Fiksētais:

1 kWh cena – 0,05386 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,69 eiro.

WIN Baltic Biržas tarifs:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00300 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,71 eiro.

Tarifs MVBK elementary Dinamiskais:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00330 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9.77 eiro.

Tarifs 220 Enerģija BIRŽAS:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00340 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,79 eiro.

Tarifs AJ POWER Fiksētā cena:

1 kWh cena biržā – 0,05500 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,90 eiro.

Tarifs Lattelecom Tet Dinamiskais:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00410 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,91 eiro.

Tarifs Aeon Energy Stabilais:

1 kWh cena biržā – 0,05000 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 0,99 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 9,99 eiro.

Tarifs Latvenergo Elektrum Dinamiskais (0-599 kWh):

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00466 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,01 eiro.

Tarifs Baltcom Standarta:

1 kWh cena – 0,05606 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,09 eiro.

Tarifs Enefit Fiksētais:

1 kWh cena – 0,04950 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,65 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,56 eiro.

Tarifa 220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjoma patērētājiem ar priekšapmaksu:

1 kWh cena – 0,04797 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,98 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,61 eiro.

Tarifa 220 Enerģija GARANTĒTĀ cena apjoma patērēdājiem:

1 kWh cena – 0,04827 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,98 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,67 eiro.

Tarifa WIN Baltic Fiksēta cena:

1 kWh cena – 0,05960 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,73 eiro.

Tarifs WIN Baltic Universālais pakalpojums:

1 kWh cena – 0,05960 eiro,

Kopā par 180 kWh mēnesī – 10.73 eiro.

Tarifs Enefit Dinamiskais:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00000 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,65 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 10,82 eiro.

Tarifs 220 Enerģija BIRŽAS apjom. patēr. ar priekšapmaksu:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00198 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,50 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,03 eiro.

Tarifs 220 Enerģija BIRŽAS apjom. patēr.:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00223 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,50 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,08 eiro.

Tarifs Aeon Energy AEON Birža:

1 kWh cena biržā – 0,05097 eiro,

pārdošanas pakalpojuma cena 1 kWh – 0,00000 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 1,99 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,16 eiro.

Tarifs Latvenergo Elektrum Izdevīgais 200+:

1 kWh cena – 0,05769 eiro,

fiksētais mēneša maksājums – 0,83 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,21 eiro.

Tarifs Latvenergo Elektrum Ekonomiskais:

1 kWh cena – 0,06294 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,33 eiro.

MVBK elementary Stabilais tarifs:

1 kWh cena – 0,06300 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,34 eiro.

Tarifs 220 Enerģija UNIVERSĀLAIS:

1 kWh cena – 0,06500 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 11,70 eiro.

Tarifs Latvenergo Universālais pakalpojums:

1 kWh cena – 0,06690 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 12,04 eiro.

Tarifs Latvenergo Elektrum Izdevīgais 600+:

1 kWh cena – 0,05489 eiro,

fiksētā ikmēneša maksa – 2,48 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 12,36 eiro.

Tarifs Baltcom Universālais:

1 kWh cena – 0,07093 eiro,

kopā par 180 kWh mēnesī – 12,77 eiro.

Kā nomainīt pakalpojuma sniedzēju?

Iepazīstieties ar visu kompāniju, kuras Latvijas mājsaimniecībām pārdod elektroenerģiju, kontaktiem

AENERGY

www.aenergy.lv

Adrese: Elizabetes iela 2- 400, Rīga, LV-1010

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 27679699

AJ POWER

www.ajpower.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 67969140

ALEXELA

www.220energija.lv

Adrese: Marijas iela 12 к-2 - 3, Rīga, LV-1050

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 67811220

BALTCOM SIA

www.baltcom.lv

Adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1050

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 27370000

BRIGHT FUTURE ENERGY

www.bfenergo.lv

Adrese: Viestura prospekts 1-7, Rīga, LV-1005

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 25941051

ENEFIT

www.enefit.lv

Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 60000055

GATE SERVICE

Reģ. Nr. 40203030442

www.g-lectro.com

Adrese: Lubānas iela 66, Rīga, LV-1073

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 62904711

IMLITEX LATVIJA

www.imlitexenergy.lv

Adrese: Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 67892174

LATVENERGO

www.elektrum.lv

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 8400

MVBK

www.elementary.lv

Adrese: Jāņa Pliekšāna iela 29 k-2, Jūrmala, LV-2015

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 26883737

TET

www.lattelecom.lv

Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 177

WIN BALTIC

www.winbaltic.lv

Adrese: Ieriķu iela 23 - 8 Rīga, LV-1084

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 27555552

Numuru arhīvs: spied un lasi!