Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Nekustamā īpašuma nodoklis: apmaksas stunda ir klāt!

„Neticiet biedējošiem paziņojumiem televīzijā – mēs nevienu parādnieku neesam izlikuši uz ielas,” saka Ilmārs Ziedonis

Februārī simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju saņēma rēķinus par nekustamā īpašuma nodokli. 2019. gadā nodokļa apmēra aprēķinā nekādas izmaiņas nav notikušas, jo nekustamo īpašumu un zemju kadastrālās vērtības līdz 2020. gadam ir iesaldētas. Neskatoties uz to, Rīgas iedzīvotājiem ir jāsamaksā 110,5 miljoni eiro. Ja runa ir par tik lielām summām, bez speciālistu komentāriem neiztikt.

Rīgā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu nodarbojas Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (PIP). Katru gadu tā izsūta aptuveni 275 000 nodokļu rēķinus, konsultē iedzīvotājus, izskata viņu sūdzības un strādā ar parādniekiem. Par niansēm, kuras būtu jāzina katram īpašniekam, stāsta pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis.

Rīdzinieki maksā akurāti

– Pagājušajā gadā pašvaldības ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa sasniedza 110,5 miljonus eiro, – stāsta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis. – Tiek plānots, ka 2019. gadā ieņēmumi būs tādi paši.

– Pagājušajā gadā daudzi pilsētnieki žēlojās par ļoti lielu nodokļa apmēru. Vai Rīgā ir daudz īpašnieku, kuriem ir grūtības laikā apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli?

– Beidzamajos gados nodokļa parādnieku skaits samazinās. Patlaban sistēmā ir informācija par 63 000 parādnieku, turklāt ne visi ir ļaunprātīgi nemaksātāji. Viņu skaitā ir arī tādi, kuru parāds pašvaldībai ir no 1 līdz 10 centiem vai līdzīga maza summa. Tas ir nejaušs parāds, kurš var izveidoties, piemēram, neuzmanīgi internetbankā ievadot summu apmaksai.

– Vai Rīgā ir daudz ļaunprātīgu nemaksātāju?

– Par tādiem varētu uzskatīt aptuveni 6500–7000 īpašnieku. Mēs ar viņiem strādājam, tādēļ daļa parādu nomaksā, tikai viņu vietā rodas jauni nemaksātāji.

Kā pārvalde organizē darbu ar parādniekiem?

– Kā strādājat ar parādniekiem? Vai viņiem tiek sūtīti atgādinājumi?

– Ja cilvēka parāds ir viena eiro robežās un apmaksāts nav tikai iepriekšējā gada parāds, mēs pat nesūtām atgādinājumus. Atgādinājums par parāda situāciju ir pievienots konkrētā gada rēķinam.

– Kad sākas īsts darbs ar parādu piedziņu?

– Kad cilvēkam ir uzkrājies nopietns parāds, mēs konkrētā gada pirmā kvartāla beigās sūtām viņam atgādinājumu. Vēl pēc četriem mēnešiem sūtām brīdinājumu par pienākumu apmaksāt parādu. Ja cilvēks joprojām turpina ignorēt atgādinājumus un nereaģē, pēc pusgada viņš saņem brīdinājumu par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā – ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. 90% gadījumu šajā etapā īpašnieks, kā saka, savācas un sāk kaut ko darīt lietas labā, piemēram, vēršas pārvaldē ar paskaidrojumu un lūgumu atļaut norēķināties pēc grafika.

– Kas notiek, ja cilvēks turpina situāciju ignorēt?

– Mēs lietu nododam zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piedziņai.

Pagaidām vienīgais mājoklis nevienam nav atņemts

– Es pareizi sapratu, ka nodokļa parādu nodošanai tiesu izpildītājiem nav nepieciešams tiesas spriedums?

– Jā, parāda piedziņa notiek likumā noteiktajā kārtībā, kas nosaka tiesu izpildītāja rīcību. Vispirms piedziņa tiek vērsta uz parādnieka finanšu līdzekļiem. Ja izrādās, ka ienākumi nav tik lieli, lai tiesu izpildītājs būtu tiesīgs prasīt atlikuma novirzīšanu parāda dzēšanai, viņš tālāk piedziņu vērš uz parādnieka mantu: vispirms – kustamo, ja tādas nav, tad – uz nekustamo. Atzīšos, ka patlaban mums ir zināmi aptuveni 600 parādnieki, kuriem nav ne ienākumu, ne citas mantas, ir tikai nekustamais īpašums. Šos cilvēkus mēs aicinām uz pārrunām un darām visu iespējamo, lai viņiem parāda dēļ nebūtu jāzaudē vienīgais mājoklis.

– Vai ir bijuši gadījumi, kad īpašnieks īpašuma nodokļa dēļ ir zaudējis māju vai dzīvokli?

– Nē, Rīgā neviens šāds gadījums nav bijis, lai arī televīzijā un citos masu informācijas līdzekļos esmu pamanījis šādus apgalvojumus. Vēlos teikt, ka tā ir nepatiesība.

Parādu norakstīt nav iespējams

– Vai ir pamats cerēt, ka cilvēkiem, kuriem nav ienākumu vai citu īpašumu, piedos un norakstīs parādus?

– Nē, parādu norakstīt nav iespējams. Izņēmums ir tikai gadījumi, kad cilvēks sāk privātu maksātnespējas procedūru vai arī pasludina savu bankrotu. Tādā gadījumā viņš tik un tā zaudēs nekustamo īpašumu citu kreditoru prasījumu apmierināšanai.

– Pieņemsim, ka cilvēks ir aizmirsis laikā samaksāt nodokli. Kādas soda sankcijas viņu gaida?

– Patlaban parādniekam šāda aizmāršība dienā izmaksā 0,05% no kopējās parāda summas. Ja nemaksātājs vēršas pārvaldē ar lūgumu izveidot pakāpeniska parāda samaksas grafiku (maksimālais periods ir 36 mēneši), tad nokavējuma naudas apmērs tiek samazināts uz pusi – 0,025% par katru nokavēto dienu.

Kā maksāt, lai nekļūtu par  parādnieku?

– Ar kuru brīdi tiek aprēķināta nokavējuma nauda?

– To sāk aprēķināt, līdzko ir beidzies apmaksai dotais termiņš. Piemēram, pašlaik rīdzinieki ir saņēmuši nodokļa rēķinus par 2019. gadu, kuros teikts, ka pirmā kvartāla maksājumam jābūt samaksātam līdz 1. aprīlim. Ja cilvēks šo maksājumu nav veicis, tad, sākot no trešās dienas pēc termiņa beigām, viņam tiks skaitīta nokavējuma nauda par pirmo kvartālu.

– Lūk, kā! Es biju pārliecināta, ka 2019. gada nodokli atļauts samaksāt jebkurā dienā, bet nokavējuma naudas aprēķins sāksies tikai 2020. gadā.

– Cilvēki bieži neaizdomājas, kādēļ maksājums ir sadalīts četrās daļās un katrai daļai ir savs apmaksas termiņš. Vislabākais, protams, ir visa gada maksājumu nokārtot vienā reizē līdz marta beigām. Ja tas nav iespējams, tad katru no kvartālu maksājumiem jāapmaksā norādītajā termiņā.

– Pieņemsim, ka cilvēks pēc šī raksta izlasīšanas attopas, ka nav samaksājis laikus. Kā viņam uzzināt precīzu summu, kāda jāmaksā, jo katru dienu pieaug nokavējuma nauda?

– Vispareizākais būtu piezvanīt pa bezmaksas tālruni 80000850 vai apmaksāt rēķinu uz vietas Pašvaldības īpašuma pārvaldē Terēzes ielā 5 Rīgā. Atgādināšu, ka skaidru naudu mēs nepieņemam, tādēļ maksāt var tikai ar bankas karti. Klientu apkalpošanas zālē ir nodrošināta piekļuve internetbankai, kas dod iespēju klientam norēķināties pašam.

– Laikā no 2010. līdz 2012. gadam situācija ar nekustamā īpašuma nodokli bija sasniegusi kritisko robežu. Kāpēc tieši tajos gados parādu summa sasniedza 104 tūkstošus?

– Ja atminaties, tad tieši pēc 2008. gada krīzes valstī krasi tika palielinātas īpašumu kadastrālās vērtības. Tas saistīts ar nekustamā īpašuma burbuli, kad īpašumi tika pārdoti par nereāli augstām cenām. Valsts zemes dienesta speciālisti novērtēja darījumu vērtības pirms krīzes un saskaņā ar likumu paaugstināja objektu kadastrālās bāzes vērtības.

Tukšo dzīvokļu skaits samazinājies

– Sākot ar 2016. gadu, to dzīvokļu vai māju īpašnieki, kuru īpašumos nav deklarēta neviena persona, tāpat kā visi pārējie maksā nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Kā tas ir ietekmējis tukšo dzīvokļu skaitu?

– Pirms likumu grozījumu spēkā stāšanās mēs novērtējām situāciju, kāda ir ar īpašumiem, kuros nav deklarēta neviena persona. 2015. gada maijā Rīgā bija 66 tūkstoši šādu mājokļu. Kopš 2016. gada, kad nodokļa aprēķinu vairs neietekmēja deklarēto personu daudzums, tukšo mājokļu skaits pakāpeniski samazinājās, sasniedzot 17 000.

– Neskatoties uz to, grafikā ir redzams, ka 2019. gada nodokļa aprēķinā, salīdzinot ar 2018. gadu, tukšo mājokļu skaits atkal ir pieaudzis par 1000. Kā to izskaidrot?

– Izskaidrojums šādai tendencei ir citu pašvaldību politika nodokļa aprēķināšanā. Piemēram, Limbažu vai Carnikavas novadu pašvaldības nodokļa aprēķināšanas metodikā arī sākušas vērtēt deklarēto personu skaitu nekustamajā īpašumā. Tā kā šajos novados daudziem rīdziniekiem ir vasarnīcas, tad cilvēki sākuši vērtēt nodokļu likmes un to, kurā īpašumā – dzīvoklī vai vasarnīcā – viņiem ir izdevīgāk deklarēties.

Katram trešajam pienākas atlaide

– Kas 2019. gadā ir mainījies nodokļu aprēķināšanas kārtībā?

– Šajā gadā Rīgā ir saglabātas visas atlaides, kuras darbojās iepriekš, bet jaunas atlaižu grupas nav ieviestas.

Vienīgā būtiskā izmaiņa ir nodokļa rēķina apmaksas iespējās: kopš 2019. gada 15. februāra nodokļa rēķinus iespējams apmaksāt arī veikalos Maxima.

– Pastāstiet, lūdzu, vai Rīgā tiek plānotas atlaides jaunām īpašnieku grupām?

– Precīzi uz šo jautājumu spēšu atbildēt tikai rudenī.

– Kādas nodokļu aprēķina atlaides rīdzinieki izmanto pašlaik?

– Mūsu pilsētā aptuveni 275 tūkstoši iedzīvotāju saņem nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas rēķinu, savukārt 95 tūkstošiem rīdzinieku ir piešķirtas dažādas nodokļu atlaides, kuru kopējā summa ir 10,8 miljoni eiro.

Starp citu, no gada uz gadu atlaižu veidi palielinās.

– Uz kā rēķina ir palielinājums, ja, kā jūs teicāt, jauna atlaižu grupa šogad nav izveidojusies?

– To ir ietekmējusi Rīgas domes atlaižu politika 2018. gadā. Pirmā kategorija, kura saņem atlaides, ir ģimenes ar bērniem, bet otrā – to daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, kuri savas mājas no pašvaldības budžeta ir pārņēmuši valdījumā, dibinot īpašnieku biedrības vai arī nododot māju apsaimniekošanu uz pilnvarojuma pamata. Tas nozīmē, ka šādas mājas pilnvarotā persona – biedrība vai cits pārvaldnieks – pēc nekustamā īpašuma nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas var vērsties ar iesniegumu pārvaldē par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 90% apmērā. Atlaide konkrētajam īpašumam ir spēkā divus gadus. Piemērojot šādu atlaidi, dome mudina dzīvokļu īpašniekus aktīvi piedalīties kopīpašuma apsaimniekošanā.

– Cik māju jau ir izmantojušas šo iespēju?

– Patlaban šajā kategorijā atlaides saņem 25 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku un atlaides apjoms ir 1,6 miljoni eiro gadā.

– Varbūt šī ir vienīgā iespēja saņemt atlaidi arī mājai piesaistītajai zemei?

– Tieši tā. Visos pārējos gadījumos atlaides attiecas tikai uz mājokli.

Kādos gadījumos jāvēršas personīgi?

– Vai ir vēl kāda īpašnieku grupa, kurai atlaides saņemšanai personīgi jāvēršas Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē?

– Patlaban nodokļa atlaides saņemšanai pārvaldē ir jāvēršas tikai divām iedzīvotāju grupām. Tie ir iedzīvotāji, kuru bērni turpina mācības un ir vecumā no 19 līdz 24 gadiem. Lai piemērotu šo atlaidi, mums nepieciešams saņemt izziņu no mācību iestādes. Otra grupa ir jaunie pensionāri. Tas nozīmē, ka tiem Rīgas iedzīvotājiem, kuri dodas pelnītajā atpūtā, mums par to jāpaziņo, uzrakstot iesniegumu un lūdzot piešķirt pienākošos nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Turklāt viņiem šajā iesniegumā ir jāapliecina, ka nekustamajā īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.

– Tas nozīmē – dzīvoklis netiek izīrēts?

– Tieši tā.

– Ko darīt cilvēkiem, kuri jau sen ir pensionāri, bet tikai tagad iegādājušies īpašumu un sapratuši, ka nesaņem sev pienākošos atlaidi, vai attapušies, ka nesaņem atlaidi īpašumā esošajam dzīvoklim jau sen?

– Tādam pensionāram arī ir jāuzraksta mums iesniegums.

– Lūdzu, atgādiniet, cik lielas atlaides pienākas pensionāriem?

– Vientuļajiem pensionāriem pienākas atlaide 90% apmērā. Savukārt pensionāriem, kuriem ir pieauguši bērni, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide būs 50% apmērā. Pensionāram, kuram ir nepilngadīgi bērni vai viņš dzīvo kopā ar citu pensionāru, atlaide būs 70%.

Vai atlaide pienākas?

– Pavaicāšu jautājumu, ko mums ir uzdevusi kāda lasītāja: „Man pašai ir savs dzīvoklis, un es maksāju arī par vecmammas dzīvokli. Sakiet, vai varu abus nodokļus apvienot vienā maksājumā vai man tomēr katram rēķinam jāizpilda savs maksājums?”

– Protams, labāk ir maksāt divos maksājumos un katrā norādīt konkrētā nodokļa maksātāja numuru. Teorētiski var maksāt arī vienā maksājumā, bet tad ļoti akurāti maksājuma uzdevumā jānorāda: maksātāja Nr. 1 summa ir tāda, maksātāja Nr. 2 summa – tāda.

– Vēl viens lasītāju jautājums. Pensionārs dzīvo savā dzīvoklī, kurā ir deklarēts, taču viņam ir sieva, kura ir deklarēta citur. Vai šim pensionāram īpašumā pienākas atlaide, jo viņš taču neskaitās vientuļš?

– Ja pensionārs viens ir deklarējies savā dzīvoklī, bet viņam ir sieva vai bērni, tad viņam pienākas atlaide 50% apmērā.

– Vientuļas divu bērnu mātes jautājums: „Vai man pienākas atlaide nekustamajam īpašumam, un vai tā tiks piešķirta automātiski?”

– Ja sieviete savā īpašumā dzīvo viena un ar viņu kopā ir deklarēti abi bērni, tad īpašniecei automātiski pienākas atlaide 70% apmērā.

Nepieciešama 100% visu īpašnieku piekrišana

– Rīgā vēl joprojām ir daudz māju, kuras nav sadalītas dzīvokļu īpašumos. Kādas izmaiņas 2019. gadā gaida šo māju kopīpašniekus?

– Patlaban nodokļu aprēķina kārtībā izmaiņu nav – pašvaldība joprojām kopīpašniekiem aprēķina nodokli ar pazeminātu likmi tikai daļai platības (30 kv.m. katrai īpašumā deklarētajai personai). Pārējai mājas platībai nodoklis tiek aprēķināts 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

– Pašvaldība šādu nodokļa likmi piemēro jau ceturto gadu, mērķis – motivēt iedzīvotājus kopīpašumu sadalīt dzīvokļu īpašumos. Cik aktīvi šis process attīstās?

– Nevar teikt, ka process būtu apstājies, taču šo māju sadalīšana dzīvokļu īpašumos ir ļoti sarežģīta. Lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama 100% kopīpašnieku piekrišana, kuri var būt 20 vai 50 cilvēki. Ja kaut viens no viņiem nav sasniedzams vai ir pret sadalīšanu, viss process iebuksē.

Strīdēties var ilgstoši

– Vai ir iespējams apstrīdēt jūsu pārvaldes izrakstītos rēķinus?

– Jā. Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt nodokļa summai, piemēram, viņam šķiet, ka nepareizi norādīta īpašuma platība vai nav piemērota kāda atlaide, viņam par to iesnieguma veidā jāpaziņo mums. Mēneša laikā mēs sagatavojam atbildi un nosūtām to nodokļa maksātājam. Ja mūsu atbilde nodokļa maksātāju neapmierina, tad viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Rīgas domē. Ja arī domē mūsu lēmumu atstāj negrozītu, tad neapmierinātajam īpašniekam ir tiesības vērsties Administratīvajā tiesā.

– Vai ir bijuši gadījumi, kad jūsu darbinieki kļūdījušies savos aprēķinos?

– Reti, bet tādi gadījumi ir bijuši. Piemēram, kļūdas var rasties, ja esam saņēmuši kļūdainus datus no citu institūciju reģistriem.

– Kā jums šķiet, kādas izmaiņas nodokļu politikā varētu notikt ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā?

– Valsts zemes dienestam ir uzdots līdz 2019. gada aprīlim sagatavot un prezentēt jaunu īpašumu kadastrālo vērtību noteikšanas metodiku. Kā zināms, kadastrālā vērtība vistiešākajā veidā ietekmē nodokļa apmēru. Mums pagaidām nekas nav zināms par šī darba rezultātiem, tādēļ ir pamatotas aizdomas, ka šis jautājums tiks atlikts uz gadu.

Praktiski katra 13. Saeimā ievēlētā partija savos pirmsvēlēšanu solījumos ietvēra nekustamā īpašuma nodokļa jautājumu. Piemēram, tika solīts atcelt nodokli vienīgajam mājoklim vai arī ieviest ar nodokli neapliekamās platības lielumu. Mēs gaidām, kas no tā visa tiks realizēts dzīvē. Mēs esam gatavi pārmaiņām, taču uz lielām izmaiņām šajā gadā neceram.

Vai jums ir jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli? Esat mājas vai mājokļa īpašnieks, bet neesat saņēmis rēķinu? Nepiekrītat rēķinā norādītajai summai? Vēlaties uzzināt par atlaidēm, kas jums pienākas?

Rīgas pašvaldības īpašuma pārvaldes bezmaksas tālrunis – 80000850.

Numuru arhīvs: spied un lasi!