Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā samazināt nekustamā īpašuma nodokli?

Atlaides nekustamā īpašuma nodoklim Rīgā piešķir automātiski, bet ir gadījumi, kad sistēmā kaut kas nenostrādā

Rīgas dome atgādina, ka pilsētas iedzīvotājiem, kuru mājoklī 2018. gada 1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona, nekustamā īpašuma nodoklis tiks piemērots pilnā apjomā – 1,5% no dzīvokļa vai mājas kadastrālās vērtības. Lai nodokļa maksājums nepalielinātos teju 7 reizes, savā īpašumā ir jādeklarē vismaz viens dzīvojošais.

Atgādinām, ka tie iedzīvotāji, kuri domes prasību izpildījuši un dzīvesvietā ir deklarējuši kādu personu, nekustamā īpašuma nodoklim saņem atlaidi. Mazāk vērtīga dzīvokļa nodoklis būs aptuveni 0,2% no tā kadastrālās vērtības, dārgajiem īpašumiem jāmaksā 0,6% no tā kadastrālās vērtības.

Uzmanība noderēs!

Izrādās, šo maksu var samazināt – Rīgā nepārtraukti papildinās to personu grupu saraksts, kurām tiek piemērota nodokļa atlaide. Piemēram, trūcīgie iedzīvotāji nodoklim saņem 90% atlaidi, bet pensionāri, kuriem nav bērnu, kā arī 1. un 2. grupas invalīdi – 70% atlaidi. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē paskaidro, ka gandrīz visas atlaides, kuras personām pienākas, tiek piešķirtas automātiski (pārvalde gaida tikai atsevišķi sniegtas ziņas par bērniem vecumā no 19 līdz 24 gadiem, kuri turpina izglītoties un nekur nestrādā). Taču praktiskā ikdiena rāda, ka arī pašiem rīdziniekiem uzmanīgi jāseko summām, kuras uzrādītas nodokļa rēķinos.

„Mamma – pensionāre, bet atlaidi nesaņēma!”

– Vēlos dalīties ar savu pieredzi, – mums pavēsta lasītāja Olga K. – Mani nu jau cienījamā vecumā esošie vecāki dzīvo Ziepniekkalnā, dzīvoklis pieder 70 gadus vecajai mammai. Kopā ar viņu dzīvoklī dzīvo vēl tikai tēvs, kuram šogad palika 75 gadi. Daudzus gadus es viņiem apmaksāju nekustamā īpašuma nodokli, lai vismaz kaut kā mazinātu dzīvokļa izmaksas. Reiz pavisam nejauši pa radio dzirdēju, ka pensionāriem, ja viņi dzīvo savā īpašumā atsevišķi no pilngadīgiem bērniem, nekustamā īpašuma nodoklim pienākas 50% atlaide. Olga atrada visus apmaksātos rēķinus un konstatēja, ka visus šos gadus viņas mammai pensionārei, kura atbilst visiem atvieglojuma saņēmēja kritērijiem, nodoklis aprēķināts pēc pilnas likmes – 0,2% no īpašuma kadastrālās vērtības, kas gadā ir gandrīz 80 eiro.

– Taču pēc Rīgas domes noteikumiem izrādījās, ka mammai bija jāmaksā tikai puse – 40 eiro, – stāsta Olga. – Protams, es nekavējoties devos uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi, kur man palīdzēja noformēt visu nepieciešamo, lai mamma atlaidi saņemtu. Izskanēja arī solījums, ka 2018. gadā nodokļa aprēķinā šī atlaide būs ietverta.

Atdeva 40 eiro

Interesantākais, protams, ir jautājums, kā gan ar pārmaksāto nodokļa daļu? Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Olgai paskaidroja, ka pārrēķinu par visu periodu izdarīt vairs neesot iespējams.

– Apsolīja pārrēķinu veikt par beidzamo – 2017. gadu, – Olga priecājas arī par to, jo tas ļaus ietaupīt 40 eiro. – Es būtu zaudējusi pat šo naudu, ja pārvaldē būtu vērsusies pēc 15. decembra. Kā izrādās, tas ir beidzamais termiņš, lai iesniegtu iesniegumu par nepieciešamību veikt pārrēķinu par konkrēto gadu. Izrādījās, ka sistēmas kļūdas dēļ pensionāre, neko nezinot, pārmaksājusi pilsētas kasei gandrīz 200 eiro, kurus viņai tā arī neatdos.

Savu stāstu mums Olga izstāstīja tādēļ, lai cilvēki zinātu un pievērstu uzmanību skaitļiem, kas uzrādīti nekustamā īpašuma nodokļa rēķinā. Sagaidāms, ka jaunos rēķinus Rīgas dome iedzīvotājiem izsūtīs 2018. gada februārī. Pārbaudiet, lūdzu, cik korekti rēķinā ir uzrādīta nekustamā īpašuma nodokļa summa, vai ietvertas visas jums pienākošās atlaides, un jautājumu gadījuma uzreiz vērsieties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5 Rīgā vai zvaniet pa bezmaksas tālruni 80000850.

Galvenās iedzīvotāju grupas, kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaides

90% atlaidi saņem:

• personas, kuras likumā noteiktā kārtībā vai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu saņēmušas trūcīgas personas statusu. Patlaban šādā statusā ir 1131 persona, un kopējā atvieglojumu summa 2017. gadā viņiem bija 15 539 tūkstoši eiro;

• vientuļi pensionāri, vientuļie 1. un 2. grupas invalīdi (cilvēkam nav laulātā, bērnu vai mazbērnu). Atlaidi šajā grupā saņem 4065 personas, kopējā atvieglojumu summa 2017. gadā bija 280,9 tūkstoši eiro;

• ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem, ieskaitot bērnus no iepriekšējām laulībām un pieņemtos bērnus (obligāts nosacījums – vecāku laulībai jābūt oficiāli reģistrētai; kā vecākiem, tā visiem bērniem jābūt deklarētiem dzīvesvietā). Atlaides attiecas arī uz bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina izglītoties un nestrādā. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 2602 personas par kopējo summu – 471 tūkstotis eiro;

• personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī aprūpē bija bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju; kopā 826 personas, kopējā nodokļu atvieglojuma summa – 58,8 tūkstoši eiro;

• personas, kuras zaudējušas apgādnieku un kuru īpašumā ir dzīvoklis. Atvieglojums attiecas uz bērnu līdz 24 gadiem, ja viņš nestrādā un turpina iegūt izglītību. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 291 persona par kopējo summu – 22 tūkstoši eiro;

• bērni invalīdi un personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu. Kopā – 160 cilvēku, 2017. gadā piemērotā atvieglojuma apjoms – 16,8 tūkstoši eiro.

70% NĪN atlaidi saņem:

• personas, kuras ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu saņēmušas maznodrošinātas personas statusu. Patlaban šajā grupā ietilpst 5024 personas. Kopējā piemērotā atvieglojumu summa ir 62,8 tūkstoši eiro;

• pensionāri, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 1265 cilvēki par kopējo summu – 88 tūkstoši eiro;

• vecāki, kuri audzina divus bērnus vecumā līdz 19 gadiem. Atvieglojums pienākas arī bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nestrādā un turpina izglītoties. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 11 935 personas par kopējo summu – 1,210 miljoni eiro.

50% NĪN atlaidi saņem:

• pensionāri, kuriem ir pilngadīgi bērni un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds vai pensionārs. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 7018 cilvēki par kopējo summu – 387,4 tūkstoši eiro;

• 1. vai 2. grupas invalīdi vai bērni invalīdi. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 2330 cilvēki par kopējo summu – 115,5 tūkstoši eiro;

• politiski represētas personas. 2017. gadā šajā grupā Rīgā atvieglojumus saņēma 1020 cilvēki par kopējo summu – 211,6 tūkstoši eiro;

• personas, kuras audzina vienu bērnu vecumā līdz 19 gadiem. Atvieglojums attiecas arī uz bērnu līdz 24 gadu vecumam, ja viņš nestrādā un turpina iegūt izglītību. 2017. gadā šajā grupā atvieglojumus saņēma 24 726 personas par kopējo summu – 1,545 miljoni eiro;

• persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem. 2017. gadā šajā grupā Rīgā atvieglojumus saņēma 1124 cilvēki par kopējo summu – 66 tūkstoši eiro.

Numuru arhīvs: spied un lasi!