Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ūdens sadārdzināsies par trešo daļu?

Uzņēmums Rīgas ūdens gatavojas paaugstināt pakalpojuma tarifu

2018. gada aprīlī maksa par ūdensapgādi un kanalizāciju var pieaugt par 36,5%. Uzņēmums tarifa pieauguma projektu jau ir iesniedzis izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Patlaban rīdzinieki par vienu saņemtā pakalpojuma kubikmetru maksā 1,28 eiro, taču pakalpojuma piegādātājs no pavasara par to pašu kubikmetru vēlas saņemt 1,63 eiro.

Uzņēmums paskaidro, ka maksas paaugstinājuma galvenais iemesls ir izdevumu pieaugums – dabas resursu nodokļa un ekspluatācijas izdevumu palielināšanās. Sevišķi palielinājušies pilsētas ūdensapgādes tīkla remontu un rekonstrukciju darbu izdevumi. Tā kā rīdzinieki patērē arvien mazāk ūdeni, izdevumus segt ar ienākumiem no spēkā esošā tarifa vairs neesot iespējams.

Gaidāms, ka ūdensapgādes tarifs palielināsies par 36,5%, bet kanalizācijas – par 18,5%.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs Rolands Irklis uzskata, ka uzņēmuma iesniegtais tarifu paaugstināšanas projekts jāizskata ļoti uzmanīgi, jo Rīgas ūdens ir paredzējis ievērojami palielināt pakalpojuma maksu.

„Parasti mēdz būt tā, ka uzņēmumi iecer lielu tarifa pieaugumu, bet mūsu komisija, pārbaudot plānu pamatotību, bieži panāk kopējo izdevumu samazināšanu,” atzīmē R. Irklis.

Visticamāk, ka precīzākus jaunumus par Rīgas ūdens jaunajiem tarifiem iedzīvotāji uzzinās jaunā gada sākumā.


Numuru arhīvs: spied un lasi!