Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Turpinās izmaksāt „pārcelšanās” pabalstu

Pixabay.com

Rīgas pašvaldība dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2023. gadā paredzējusi atvēlēt 800000 eiro, savukārt šim nolūkam nākamajā gadā plānots rezervēt 600000 eiro. Šim gadam plānotais finansējums jau ir paredzēts domes budžetā, to varēs saņemt denacionalizēto namu īrnieki.

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai uz gada sākumu Rīgā bija reģistrētas 27 personas (ģimenes).  Denacionalizēto namu īrnieki turpina reģistrēties un gada laikā pašvaldība reģistrē aptuveni 30 personas (ģimenes).

Pabalsta izmaksa tika sākta 2006. gadā un turpinājās līdz 2009. gadam, kopumā sniedzot palīdzību vairāk nekā 2000 ģimeņu. Ekonomiskās krīzes laikā pabalsta izmaksu pārtrauca, jo valsts vairs nepiedalījās tajā ar 50% līdzmaksājumu.

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksu pašvaldības palīdzības saņemšanai reģistrētajiem denacionalizēto namu īrniekiem Rīgas domes Mājokļu un vides departaments atsāka 2021. gadā, kad palīdzību saņēma 140 ģimenes un kopējā izmaksāto pabalstu summa bija 2,88 miljoni eiro. Pērn palīdzību saņēma 35 ģimenes, kurām kopā tika piešķirts pabalsts 685 000 eiro apmērā.

Piešķiramā pabalsta apmērs ir atkarīgs no palīdzības saņemšanai reģistrētās ģimenes locekļu skaita. Pabalsta pamatsumma ir 14300 eiro, papildus par katru personu – 4300 eiro. Tas nozīmē, ka viena cilvēka ģimenei piešķiramā pabalsta apmērs ir 18600 eiro, divu – 22900 eiro, trīs cilvēku ģimenei – 27200 eiro, četru cilvēku ģimenei – 31500 eiro.

Pabalstu var izlietot nekustamā īpašuma iegādei – kā samaksu dzīvojamās telpas vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu (notariāla akta veidā) par nekustamā īpašuma iegādi. Tāpat to ir atļauts izmantot arī dzīvojamās telpas īres maksas priekšapmaksai, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu (uz laiku ne mazāk par desmit gadiem) ar ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!