Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Atbalstam varēs pieteikties no 1. oktobra

Pixabay.com

Kad izmaksās kompensāsiju par iegādāto malku, un kādi atbalsta veidi tiks pielietoti automātiski?

Septembrī būtiski palielinājusies iedzīvotāju interese par mājsaimniecībām paredzēto atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Rīdzinieki cenšas noskaidrot atbalsta saņemšanas nianses, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni. Departamenta darbinieki informē, ka Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs pieņems iesniegumus atbalstam energoresursu cenu pieauguma kompensācijām no 1. oktobra. 

Pašlaik paredzēts, ka energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai atbalsts būs pieejams mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem jāvēršas pašvaldībā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt valsts atmaksās šīs kompensācijas izmaksu pašvaldībai.

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāk sniegt atbalstu – 40 eiro/ber.m3
(aptuveni 35 eiro/MWh). Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t. i., ja izmaksas pārsniegs 40 eiro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 eiro/ber.m3. Atbalsta periods: no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Malkai, kas iegādāta līdz š. g. 31. augustam un par ko nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensē fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Ja par šo pašu mājokli papildus tiek iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, tālākais atbalsts tiek piešķirts atbalsta apmēram, kas pārsniedz 60 eiro, ņemot vērā iepriekš minētos malkas cenas un apjoma nosacījumus. Pieteikumi atbalsta saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Izmaksu pieaugums tiek kompensēts 50% apmērā (t. i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 10 tonnas. Atbalsta periods:  no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalstam jāpiesakās pašvaldībā

Mājokļa īpašnieks vai īrnieks varēs iesniegt iesniegumu (vienu vai vairākus visā atbalsta periodā, ievērojot katram atbalsta veidam noteiktos ierobežojumus).

Iesniegumu varēs iesniegt klātienē pašvaldībā vai aizpildot elektronisku veidlapu pašvaldību e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv.

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par attiecīgo apkuri mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalstam šim mājoklim.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

■ Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā.

■ Maksājumu apliecinoši dokumenti par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim.

■ Pašapliecinājums par malkas iegādi, ja vēlas saņemt 60 eiro atbalstu, bet nav čeka par malkas pirkumu.

Savukārt mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi un kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī), kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro/MWh (t. i., 0,030 eiro/kWh). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.

■ ■ ■

Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespēju saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks piemērots koeficients 3. Tātad no 1. oktobra, vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai, personai jāuzrāda un Rīgas Sociālais dienests aprēķinās mājokļa pabalstu atbilstoši par septembrī saņemtajiem rēķiniem.

Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!