Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Katrai mājai izmaksās līdz 10000 eiro

Maps.google.com

Rīga apstiprina jaunu pašvaldības līdzfinansējuma programmu, tagad mājas varēs saņemt naudu iekškvartālu remontam

Rīgas domes deputāti atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz, ka turpmāk pašvaldības līdzfinansējumu piešķirs ne vien dzīvojamo ēku bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, bet arī mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Piemēram, iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu varēs salabot ceļa segumu vai atjaunot ārējos inženiertīklus.

Jaunajā Rīgas domes līdzfinansējuma programmā viena projekta realizācijai pieejamā maksimālā līdzfinansējuma summa būs līdz 50 % no tiešajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 eiro. Projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei pieejamais līdzfinansējums būs līdz 3000 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējumu mājoklim piesaistītā zemesgabalā būs iespējams izlietot labiekārtojuma elementu, piemēram, soliņu, celiņu, bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, atjaunošanai vai uzstādīšanai, atsevišķu laternu un apgaismes ķermeņu, velonovietņu izbūvei, kā arī atkritumu savākšanas, dalītās savākšanas un šķirošanas vietu atjaunošanai vai izveidošanai, kā arī citiem labiekārtošanas pasākumiem.

Iedzīvotāju interese pieaug ne tikai par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, bet arī par iespējām savu piemājas teritoriju labiekārtot un padarīt drošu, sakopotu un ērtu. Būtiskākais faktors uzlabojumu veikšanā ir finansējuma pieejamība, tāpēc jaunā programma būs nozīmīgs atbalsts vides labiekārtošanas projektu pilnvērtīgā īstenošanā Rīgā un motivēs dzīvokļu īpašniekus ieguldīt mājas līdzekļus sava īpašuma attīstībā, tādējādi paaugstinot tā vērtību.

Tāpat pašvaldības līdzfinansējumu būs iespējams izlietot mājoklim piesaistītā zemesgabala degradācijas novēršanai, piemēram, pamesto vai nepilnīgi izmantoto būvju, kā arī nolietoto labiekārtojuma elementu nojaukšanai vai demontāžai.

Par to, kā mājas varēs piedalīties konkursā un saņemt līdzfinansējumu, lasiet vienā no „Darīsim Kopā!” nākamajiem numuriem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!