Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Sniega tīrīšanai būs jauni noteikumi: vai tas ir slikti vai labi?

Rīgas dome šajā mēnesī plāno izsludināt jaunās prasības lapu un sniega novākšanai, kā arī zāles pļaušanai, tādēļ labāk nebrīnīties un nesatraukties, redzot, ka mājas sētnieks pagalmu un zālienu uzkopj pavisam ne tā, kā iepriekš pierasts. 

Zāles pļaušana

Skaidrs, ka arī turpmāk ap ēkām un tām pieguļošajās teritorijās, tāpat kā iepriekš, zāle būs jāpļauj regulāri. Nekas nav mainījies – zāles augstums nedrīkstēs pārsniegt 20 centimetrus.

Neapbūvētajās teritorijās būs jānopļauj tikai tās teritorijas, kas pavērstas pret publisko vidi. Tas jādara ne retāk kā divas reizes gadā – līdz 30. jūnijam un līdz 15. septembrim. Papildus jāattīra divus metrus plata josla gar pievedceļiem, autostāvvietām, gājēju pārejām, celiņiem un laukumiem, kā arī četrus metrus plata josla gar zemesgabala robežām. Zālāju augstums šajās zonās nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus.

Lapu vākšana

Pašlaik Rīgā ir spēkā noteikumi, saskaņā ar kuriem īpašniekam jāvāc lapas visā zemesgabalā un tam piegulošajā teritorijā. Jaunajā noteikumu redakcijā teikts, ka lapas jāsavāc līdz 31. oktobrim vai arī līdz nākamā gada 30. aprīlim, kad tās var sasmalcināt reizē ar pirmo zāles pļaušanu.

Joprojām nedrīkst pieļaut lapu un zaru uzkrāšanos uz koplietošanas ceļiem, pievedceļiem, gājēju celiņiem un bērnu, sporta vai citiem laukumiem, kā arī divu metru zonā ap autostāvvietu robežām.

Jaunajos teritoriju kopšanas noteikumos ir noteiktas prasības centralizētajai bioloģisko atkritumu izvešanai maisos, tai būs jānotiek laikā no 15. oktobra līdz 30. novembrim.

Sniega tīrīšana

Grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos noteic, ka sētniekiem vairs nebūs pienākums pilnībā attīrīt gājēju celiņus no sniega un ledus, jo šīs prasības dēļ augsnē nonāk pārāk daudz sāls.

Pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās sētnieki varēs tīrīt pat līdz 50% no kopējā celiņu platuma (attīrītajam celiņam jābūt vismaz 1,5 metrus platam). Tādējādi tiek uzskatīts, ka pašvaldībai būs jāizved no pilsētas mazāk sniega.

Tāpat kā iepriekš, sētniekiem ziemas periodā būs jānodrošina celiņu attīrīšana līdz pulksten 8 no rīta. Tur­pmāk stingri aizliegts būs salikt sniegu kaudzēs tuvāk par pieciem metriem no krustojumiem vai gājēju pārejām.

Turpmāk Rīgas sētniekiem būs liegts cīņā ar apledojumu izmantot tik ērto metodi – tīru sāli. Tā vietā viņiem nāksies kaisīt sāls un smilts maisījumus, kur sāls koncentrācija nedrīkstēs pārsniegt 20%. Pēc saskaņošanas ar lietusūdens kanalizācijas uzturētājiem, kaisīšanai būs atļauts izmantot arī vissmalkākās frakcijas šķembu materiālu.

Lai pilsētā mazinātu gaisa piesārņojumu ar putekļiem, ziemā pretslīdes nodrošināšanai izmantoto cieto materiālu atliekas vēlāk nāksies satīrīt. Šeit domātas šķembas un smilts paliekas.

Dzīvokļu īpašniekus un namu apsaimniekotājus, kuriem pēc noteikumos noteiktā ir jātīra viņu nekustamajam īpašumam piegulošās sabiedriskās teritorijas, atbalstīs, bez maksas piešķirot 50 kilogramus smiltis.

Teritoriju piespiedu uzkopšana

Rīgas domes noteikumi par ēku un tām piegulošo teritoriju uzturēšanu un uzkopšanu ir ieviesti jau sen. Jaunajos noteikumu grozījumos teikts, ka, ja pats saimnieks nekopj tam piederošo teritoriju, pašvaldība var veikt uzkopšanu piespiedu kārtā.

Kā skaidro pašvaldībā, zemes īpašnieku vai māju uzreiz nesodīs. Vispirms viņš saņems brīdinājumu un uzaicinājumu pašam satīrīt savu un tai piegulošo teritoriju. Ja īpašnieks turpinās ignorēt noteikumus, pašvaldība varēs nolīgt firmu un veikt zemesgabala piespiedu uzkopšanu. Īpašniekam pēc tam tiks izrakstīts rēķins par pakalpojumu, un viņš var būt pārliecināts, ka piespiedu uzkopšana izmaksās krietni dārgāk, nekā tas būtu maksājis, kopjot paša spēkiem.

Lēmumu par teritoriju piespiedu sakārtošanu pieņems Rīgas administratīvā inspekcija. Paredzams, ka jau 2021.–2022. gada ziemā šo sistēmu izmēģinās, lai uzlabotu kvalitāti ielu attīrīšanai no sniega.

Numuru arhīvs: spied un lasi!