Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Deklarēt dzīvesvietu kļuvis vienkāršāk

Freepik.com

Tagad rīdziniekiem vairs nav jāuzrāda dokumenti, kas apliecinātu viņu tiesības uz atbrīvošanu no nodevas

Jaunā gada priekšvakarā Rīgas iedzīvotāji bieži maina ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tas nav bez pamata, jo, ja 1. janvārī dzīvoklī ir deklarēts vismaz viens cilvēks, tad mājokļa īpašnieks saņem ievērojamu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Pilsētas pašvaldībā mums paskaidroja, ka mainīt deklarēto dzīvesvietu un saņemt par to atbilstošu pašvaldības izsniegtu izziņu ir kļuvis daudz vienkāršāk.

Atgādinām kārtību, kā rīkoties, ja cilvēks nolēmis deklarēt dzīvesvietu jaunā adresē. Vēršoties personīgi Rīgas domes klientu apkalpošanas centrā vai izpilddirekcijā pēc dzīvesvietas, vai jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, par pakalpojumu jāmaksā valsts nodeva 4,27 eiro apmērā.

Tajā pašā laikā daudzas iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no nodevas maksas par attiecīgās izziņas deklarēšanu vai izsniegšanu.

No valsts nodevas ir atbrīvotas:

■ politiski represētas personas,

■ invalīdi,

■ Černobiļas avārijas seku likvidatori,

■ pensionāri, kuru pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu (no 2021. gada – 500 eiro),

■ personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss,

■ personas, kuras pirmo reizi deklarē dzīvesvietu bērnam,

■ deklarē elektroniski, izmantojot pielāgotu veidlapu portālā www.latvija.lv,

■ reģistrē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē ievietota bērna dzīvesvietu audžuģimenē vai aizbildnībā,

■ deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas centrā,

■ deklarē dzīvesvietu patversmē,

■ ir persona, kuras tiesisko statusu Latvijā nosaka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Pieņemsim, ka cilvēks, kurš deklarē savu dzīvesvietu, ietilpst kādā no minētajām grupām un ir atbrīvots no valsts nodevas maksas. Iepriekš cilvēks būtu bijis spiests uzrādīt dokumentu, kas apliecina viņa tiesības uz atvieglojumiem, taču pēc jaunās kārtības spēkā stāšanās pašvaldības darbiniekiem nav jāuzrāda ne izziņa par represētā vai trūcīgā statusu, ne dokuments par pensijas apmēru. Visas šīs ziņas jau ir pašvaldības rīcībā.

Rīgas dome ir paziņojusi, ka iesniegumu par dzīvesvietas deklarēšanu var iesniegt Rīgas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā vai dzimtsarakstu nodaļās. Izziņu par deklarēšanas vietu var saņemt personīgi RD apmeklētāju apkalpošanas centrā tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000800.

Protams, individuālu iesniegumu pieņemšana ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski ierobežota. Šī iemesla dēļ Rīgas dome aicina iedzīvotājus noformēt dzīvesvietas deklarēšanas datus attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Numuru arhīvs: spied un lasi!