Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai Rīga enerģētiskai krīzei ir gatava?

Rīgas domes pagaidu administrācija šodien nolēma izveidot Rīgas enerģētiskās krīzes centru

Centrs darbosies saskaņā ar Enerģētikas likumu un Ministru kabineta noteikumiem. Pamatojoties uz likumā noteikto definīciju, enerģētiskā krīze ir „periodi, kad enerģijas vai kurināmā piegāde energoapgādes komersantiem vai enerģijas lietotājiem ir apdraudēta vai traucēta tādā apjomā, ka šo apdraudējumu vai traucējumus energoapgādes komersanti nespēj laikus prognozēt un novērst ar saimnieciskās darbības metodēm”.

Komisijā nepieciešamības gadījumā strādās pašvaldībā jau esošas amatpersonas, proti, izpilddirektors, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, Mājokļu un vides komitejas vadītājs, Mājokļu un vides departamenta vadītājs, Finanšu departamenta direktors un AS Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs.

Centrs strādās tikai gadījumos, kad radīsies enerģētiskā krīzes, nevis ikdienā. Līdz šim pilsēta ar tādām nav saskārusies.

Komisijas uzdevums būs Rīgas domes izsludinātas vietējās enerģētiskās krīzes laikā vai arī tās draudu gadījumā vadīt krīzes novēršanas un krīzes izraisīto seku likvidēšanas pasākumus.

Iestādei būs pienākums sagatavot Rīgas domes lēmuma projektu par enerģētiskās krīzes līmeni, ņemot vērā prognozējamo enerģētiskās krīzes ilgumu, kā arī izvērtējot enerģijas un kurināmā dažādošanas (aizstāšanas) iespējas.

Tāpat būs pienākums izsludinātas krīzes laikā saskaņot energoapgādes uzņēmumu izveidotos pirmās un otrās grupas enerģijas lietotāju sarakstus, kā arī saskaņot enerģijas un dabasgāzes apgādes ierobežošanas un pārtraukšanas kārtību.

Tāpat pārstāvjiem nepieciešamības gadījumā būs uzdots sagatavot Rīgas domes lēmuma projektu par energoapgādes komersantu kurināmā drošības rezervju izmantošanu, ja nepieciešams, izveidot speciālistu un ekspertu grupu krīzes situācijas analīzei, kā arī sniegt Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai ziņas, kuras nepieciešamas sabiedrības informēšanai, un veikt virkni citu darbu.

Centram būs tiesības krīzes vai tās draudu gadījumā pieprasīt un bez maksas saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām nepieciešamo informāciju, iesaistīt darbos pašvaldības institūciju darbiniekus un izmantot pašvaldības institūciju rīcībā esošos materiāltehniskos resursus.

Centrs atbilstoši kompetencei savus uzdevumus veiks, sadarbojoties ar Valsts enerģētiskās krīzes centru, Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!