Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kas paguva – tas vinnēja!

Rīgas domes programmā daudzdzīvokļu ēku remontdarbu līdzfinansēšanai vēl palikuši 400 000 eiro. Kas saņems šos līdzekļus?

Rīgas domē joprojām ir aktīva programma, kura piedāvā iedzīvotājiem līdzfinansējumu 50% apmērā no līdzekļiem, kas ieguldīti mājas remontdarbos. Programmas sākumā iedzīvotāju interese nebija liela, bet jau 2019. gadā iedzīvotāji ir aptvēruši, ka programma ļauj mājai ietaupīt desmitiem tūkstošus eiro.

Kā tas darbojas?

Programmas nosacījumi ir smalki aprakstīti Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.19 Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai, un tie ir vienkārši. Ar iesniegumu pašvaldībā var vērsties ikviena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kura ir pārņēmusi īpašuma pārvaldīšanas tiesības. Svarīga nianse: minētais nenozīmē, ka mājai vajag mainīt pārvaldnieku.

Programmā var piedalīties daudzdzīvokļu mājas, kuras atbilst šādām prasībām:

■ Mājā ir ne mazāk par astoņiem atsevišķiem dzīvokļiem.

■ Nevienam no dzīvokļu īpašniekiem nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kurš pārsniedz 50 eiro (turklāt ne tikai par dzīvokli konkrētajā mājā, bet arī par citiem īpašumiem, kas atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā).

Kāds ir līdzfinansējuma apmērs?

Dzīvokļu īpašnieki var izmantot Rīgas pašvaldības piedāvātos trīs veida līdzfinansējumus:

■ Dzīvojamās mājas siltumnoturības paaugstināšanai (vienkāršāk – mājas siltināšanai) – līdz 50% no iztērētajiem finanšu resursiem.

■ Mājas vai atsevišķu mājas elementu, vai mājas inženiersistēmu remontam, ja tās atzītas par bīstamām – līdz 50% no iztērētajiem finanšu resursiem.

■ Energoaudita veikšanai – līdz 80% no izmaksām, bet ne vairāk par 426,86 eiro.

■ Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei – 100% no paraugdokumentācijas izmaksām, bet ne vairāk kā 5217,20 eiro.

Vai pietiks līdzekļu?

Rīgas domes līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs Artūrs Hroļenko pastāstīja, ka 2019. gadā Rīgas dome šim mērķim ir piešķīrusi vienu miljonu eiro:

– Mums jau patlaban ir skaidrs, ka viens miljons eiro ir pārāk maz, jo līdz šī gada augustam jau saņemti pieteikumi par 1,4 miljoniem eiro. Pirmie projekti tika skatīti pavasarī, kad 44 pretendenti savā starpā sadalīja līdzfinansējumu 600 tūkstošu eiro apmērā. Pēc tam ar Rīgas enerģētikas aģentūras starpniecību ir saņemts vēl 71 pieteikums par kopējo summu 800 tūkstoši eiro.

Iespējams, ka pilsēta spēs iedalīt papildu finansējumu, lai apmierinātu visu iedzīvotāju vēlmes, bet, ja papildu līdzekļu nebūs, jau saņemtie iesniegumi pāries uz nākamo gadu.

– Es ļoti ceru, ka programma turpinās darboties arī vēl 2020. gadā, – saka Artūrs Hroļenko. 
– Rīdzinieki vienkārši nesapratīs tāda politiķa lēmumu, kas to visu izlems slēgt.

Lēmumu pieņem vienkāršais vairākums

Lai piedalītos programmā, mājā nepieciešams sasaukt kopsapulci, kurā jānobalso par lēmumu piedalīties šajā aktivitātē. Šādam lēmumam nepieciešama 51% dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

Vislabāk pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju, vērsties Rīgas enerģētikas aģentūrā Mazajā Jaunielā 5, 1. stāvā. Ar enerģētikas aģentūras speciālisti Mariju Kruglovu var sastapties otrdienās no 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00. Vizītei nepieciešamas iepriekš pierakstīties pa tālruni 26664533.

– Marija Kruglova un viņas kolēģi dzīvokļu īpašniekiem varēs palīdzēt ar dokumentu noformēšanu, – stāsta Artūrs Hroļenko. – Aģentūras darbinieki māju pārstāvjiem savlaicīgi norādīs uz kļūdām un izskaidros, kā tās izlabot.

Lai pretendētu uz līdzfinansējumu, nepietiks tikai ar sapulces lēmumu, dzīvokļu īpašniekiem būs jāiesniedz arī tehniskais projekts un veicamo darbu tāme.

Daži to nezina

Interesanti, ka 2019. gadā ir pieaudzis ne tikai iesniegto pieteikumu skaits, bet palielinājušās pieprasītās summas. Iedzīvotāji ir pārliecinājušies, ka programma strādā, un piedalās ar lielu darbu pieteikumiem. Rekordiste pašlaik ir kāda māja Rīgas centrā, kur ieplānots jumta remonts par 260 000 eiro. Rīgas pilsētas līdzfinansējums šai mājai – 130 tūkstoši eiro.

– Daudzi rīdzinieki joprojām brīnās: „Kā, un tiešām Rīgā ir tāda programma?” – stāsta Artūrs Hroļenko. – Tāpēc mūsu uzdevums ir darboties tā, lai katrs dzīvokļa īpašnieks būtu informēts par iespēju saņemt 50% līdzfinansējumu izpildāmajiem remontdarbiem.

Skaitļi

2018. gadā tika apstiprināts 51 mājas pieteikums par remontdarbu līdzfinansēšanu par kopējo summu 671 000 eiro.

2019. gadā apstiprināti 44 iesniegumi par summu 60 000 eiro, 70 iesniegumi vēl ir izskatīšanas procesā.

Komisijas priekšsēdētājs cer, ka politiskā turbulence, kurā patlaban ir nonākusi pašvaldības vadība, netraucē labi iesākto darbu turpināšanu un jau 2020. gadā programmai tiks piešķirti papildu līdzekļi. Programmas vadītājs aicina iedzīvotājus gatavot un iesniegt dokumentus izskatīšanai programmā: – Dokumentu sagatavošana neko nemaksā, bet ieguvums mājai var būt liels.

Māju iesniegumi tiks skatīti hronoloģiskā secībā: jo ātrāk iesniegts pieteikums, jo ātrāk māja varēs ķerties pie darba.

Kādi darbi izrādījušies lētāki?

Iepazīstināsim ar pirmajām mājām, kuras jau izmantojušas domes līdzfinansējumu un daudz ko saremontējušas.

Biedrība Jūrmalas gatve 59, 72 dzīvokļu māja:

■ Ugunsdzēsības sistēmas projekta izstrāde – līdzfinansējums 965 eiro apmērā;

■ daļēja aukstā un karstā ūdens stāvvadu nomaiņa – līdzfinansējums 4381 eiro apmērā;

■ dūmu novadīšanas sistēmas atjaunošana – līdzfinansējums 6806 eiro apmērā.

Biedrība Ezermalas 2, 71 dzīvokļu māja:

■ Logu nomaiņa koplietošanas kāpņutelpās un kāpņutelpu remonts – līdzfinansējums 6482 eiro apmērā.

Biedrība Ozolciema ielā 10 k-5, 160 dzīvokļu māja:

■ Betona jumta hidroizolācijas izveide – līdzfinansējums 16 945,65 eiro apmērā.

Biedrība Kazarmu nams, 10 dzīvokļu māja:

■ Karstā un aukstā ūdens guļvadu remonts – līdzfinansējums 997,52 eiro apmērā.

Biedrība Brantkalna 9, 71 dzīvokļu ēka:

■ Logu un ārdurvju nomaiņa kāpņutelpās, pagraba remonts – līdzfinansējums 7224,03 eiro apmērā;

■ betona jumta hidroizolācijas izveide – līdzfinansējums 5542,41 eiro apmērā.

Kooperatīvs Inženieris, 80 dzīvokļu māja:

■ Jumta seguma nomaiņa – līdzfinansējums 17 348,91 eiro apmērā

Biedrība Bolderāja – 17, 90 dzīvokļu māja:

■ Starppaneļu šuvju hermetizācija – līdzfinansējums 7781,49 eiro apmērā.

Biedrība Bauskas 63, 42 dzīvokļu ēka:

■ Ūdensapgādes sistēmas atjaunošana – līdzfinansējums 2957,65 eiro apmērā.

Biedrība Ziemeļnams, 62 dzīvokļu ēka:

■ Liftu atjaunošana divās kāpņutelpās – līdzfinansējums 13 618,85 eiro apmērā.

Biedrība Āpšu 3 – 3A, 24 dzīvokļu māja:

■ Elektroapgādes sistēmas atjaunošana – līdzfinansējums 704,83 eiro apmērā;

■ durju nomaiņa koplietošanas telpās – līdzfinansējums 2047,37 eiro apmērā;

■ kāpņutelpu remonts – līdzfinansējums 3223,83 eiro apmērā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!