Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Rīdzinieki vaicā mēram

Nils Ušakovs – par ūdensskaitītājiem, par autostāvvietu paplašināšanu un zemju īpašniekiem, kuri atsakās kopt savus zemesgabalus

Pilsētas mērs aktīvi atbild uz iedzīvotāju jautājumiem sociālajā tīmeklī Facebook. Mēs izvēlējāmies dažus ar māju apsaimniekošanu un tām piegulošo teritoriju kopšanu saistītus jautājumus, kas varētu interesēt daudzus pilsētniekus.

Kādēļ svarīgi personīgi nodot ziņas par ūdensskaitītāja nomaiņu?

„Mūsu māju apsaimnieko pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks, – raksta Tatjana Flošika. – Kad dzīvoklim pienāk laiks verificēt ūdensskaitītājus, mēs varam izvēlēties jebkuras firmas pakalpojumu. Pēc darbu pabeigšanas īpašnieks saņem aktu 2 eksemplāros par mērierīces nomaiņu (viens akts domāts pašam, otrs – apsaimniekotājam) un katra skaitītāja sertifikātu. Tālāk, pēc mana viedokļa, notiek kaut kas nesaprotams. Rīgas namu pārvaldnieks pieprasa NEKAVĒJOTIES PERSONĪGI ar šiem papīriem ierasties Klientu apkalpošanas centrā, lai iesniegtu akta un sertifikāta oriģinālus. Ne elektroniskā formā, ne nosūtītus pa pastu dokumentus nepieņem.

Parastam cilvēkam tas nav saprotams – kādēļ tie jānogādā personīgi? Klientu centra darbinieki atbildēt neprot, bet cilvēkiem tomēr ir nepieciešama motivācija, lai brauktu uz Klientu apkalpošanas centru un, kā minimums, sēdētu 15 cilvēku garā rindā.”

Atbild Rīgas mērs Nils Ušakovs:

Uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvji stāsta, ka minētos dokumentus var sūtīt arī elektroniskā veidā, tikai tad iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Sakarā ar to, ka viena dzīvokļa skaitītāju nomaiņa var ietekmēt visas mājas norēķinus par ūdens patēriņu, turklāt šim rādījumam ir piesaistīts norēķins par kanalizācijas pakalpojumu, Rīgas namu pārvaldniekam ir jāpārliecinās par dokumenta īstumu. Atbilstoši uzņēmuma kārtības noteikumiem šādi dokumenti tiek pieņemti personīgi Klienta apkalpošanas centrā vai arī elektroniski – ar dzīvokļa īpašnieka parakstītu iesniegumu.

Paplašināsim stāvvietas pagalmos!

„Bieži cilvēki prasa, lai pagalmu remontdarbu laikā tiktu paplašināti ceļi vai iebūvētas papildu vietas automašīnu novietošanai. Piekrītu, ka autostāvvietas var ierīkot tur, kur tas tehniski iespējams, bet, ja darbi jau pabeigti vai arī celiņš ir šaurs, tad to vajadzētu atstāt tikai speciālā transporta un iekraušanas–izkraušanas darbu vajadzībām, bet visiem pārējiem uzlikt zīmi „Stāvēt aizliegts!”

Pretējā gadījumā veidojas situācija, ka īpašiem cilvēkiem mājā ir stāvvietas (kaut vai uz trotuāra, kur tāds traucē speciālajam transportam), pārējie ir apdalīti un pilsētai nav pienākuma iedzīvotājiem sagādāt bezmaksas stāvvietas. Vistaisnīgākais risinājums būtu tāds, ka katrs auto īpašnieks domātu, kur atļautā veidā var turēt savu mašīnu. Piemēram, nopirkt abonementu maksas stāvvietā. Īsāk – es esmu par aizliedzošām zīmēm pagalmos. Bet Jūs?”

Andrejs

Atbild Rīgas mērs Nils Ušakovs:

– Plānveida remontdarbi māju iekšpagalmu ceļiem tika sākti jau 2012. gadā. Jāsaprot, ka uzreiz visus pagalmus izremontēt pilsētai nav pa spēkam, tādēļ katru gadu piešķirtā budžeta ietvaros mēs remontējam ceļus dažādos mikrorajonos. Galvenais nosacījums – teritorijai jābūt pašvaldības īpašumā. Dzīvojamo kvartālu iekšpagalmu labiekārtošana ir iedzīvotāju rokās. Daudzām mājām ir lielas piegulošo zemju platības, kas ir dzīvokļu īpašnieku īpašums, tādēļ viņi var pieņemt lēmumus par autostāvvietu ierīkošanu vai aizlieguma zīmju uzstādīšanu. Tieši dzīvokļu īpašnieki var noteikt savu kārtību: ļaut stāvvietā iebraukt tikai ar speciālām atļaujām. Rīgas domei nav tiesību ierīkot stāvvietas pagalmos, bet ir atļauts tās ierīkot uz ielām. 2017. gadā Rīgā uz ielām tika ierīkota 16 stāvvietas. Tādā veidā pašvaldība plāno atslogot daudzdzīvokļu māju pagalmus no tur esošajām mašīnām un nodrošināt ērtu un drošu bērnu iekāpšanu/izkāpšanu pie mācību iestādēm. Arī 2018. gadā dome turpina veidot stāvvietas gar ielu malām, turklāt stāvvietas mikrorajonos būs bez maksas. Kas skar aizliedzošās zīmes, tad pašvaldības administratīvā teritorija paredzēta iedzīvotāju publiskai lietošanai. Tas attiecas uz stāvvietām ielu malās, tās arī ir koplietošanas teritorija ikvienam satiksmes dalībniekam, kas tur vēlas novietot savu automobili, tādēļ pašvaldībai nav tiesību ierīkot bezmaksas stāvvietas, kuras varēs izmantot tikai ierobežots autovadītāju skaits.

Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka satiksmes noteikumi visu laiku un uz visiem attiecas vienādi. Tas nozīmē, ka par transportlīdzekļiem, kuri atstāti uz trotuāra un traucē speciālajam transportam, ir jāziņo pašvaldības policijai pa tālruni 110.

Īpašnieki nekopj savu īpašumu!

„Kādēļ pašvaldība nepiespiež zemes īpašnieku savest kārtībā sev piederošo zemesgabalu? Piemēram, mājā Eizenšteina ielā 51 Rīgā. Zeme pie mājas pieder privātīpašniekam. Iedzīvotāji ir uzlikuši zīmes savu auto novietošanai un mauriņu kopj tikai pie mājas. Pārējā teritorija aizaug. Tā tas bija pagājušajā gadā, tā tas ir tagad, turklāt vēl nolūza koks, kas joprojām nenovākts tur guļ. Kam un kādā veidā ir jākontrolē kārtība šādās teritorijās pilsētas robežās?”

Natālija

Atbild Rīgas mērs Nils Ušakovs:

– Pašvaldība ir pieņēmusi vairākus lēmumus par administratīvajiem pārkāpumiem Eizenšteina ielā 51, tā kā šī teritorija vienlaikus ir vairāku privātīpašnieku īpašums. Ja Jūsu ieskatā pagalms nav pienācīgi kopts, par to jāziņo Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai pa tālruni: 67013586, 67026629, 67012294 vai 67026631. Varat vērsties arī pašvaldības policijā, zvanot pa tālruni 110.

Numuru arhīvs: spied un lasi!