Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Rīgā – tiešā līnija sūdzībām!

Tagad ikviens rīdzinieks var lūgt pašvaldības palīdzību komunālajos jautājumos tieši portālā Facebook

Janvārī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs aicināja galvaspilsētas iedzīvotājus uzdot jautājumus par pašvaldības uzņēmuma SIA Rīgas namu pārvaldnieks darbu. Jautājumus mēram varēja sūtīt portālā Facebook. Jau pirmajās dienās rīdzinieki uzrakstīja 300 sūdzību un aicinājumu, bet februāra vidū publikāciju skaits jau pārsniedza 600.

Nils Ušakovs solīja atbildēt uz visām vēstulēm un vajadzības gadījumā personiski iesaistīties jautājuma risināšanā. Jau pēc nedēļas Facebook sāka parādīties ne tikai sūdzības, bet arī pateicības. „Esmu patīkami pārsteigta,” raksta Tatjana Flošika no Jāņa Endzelīna ielas 5. „Nebiju vēl lāgā paspējusi pasūdzēties par sētnieka slikto darbu, kad mājā jau sāka strādāt cits sētnieks. Liels paldies!”

Nolēmām paraudzīties, kā galvaspilsētā atbild uz iedzīvotāju sūdzībām, un konstatējām, ka daudzas Rīgas domes atbildes varētu būt interesantas visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Kāpēc Rīgā ir atšķirīgi apkures tarifi?

Natālija Saveļjeva un Valentīna Savatjeva jautā, pēc kāda principa tiek noteikts izcenojums apkurei dzīvoklī uz dzīvojamās platības vienu kvadrātmetru un kāpēc dzīvokļos, kas ir vienādi pēc platības, bet atrodas dažādās mājās, maksa par viena kvadrātmetra apkuri atšķiras.

Nila Ušakova ATBILDE: Lai atbildētu uz šo jautājumu, izmantošu analoģiju ar mašīnu un degvielu. Benzīna litra cena visiem ir vienāda, bet katrai mašīnai ir atšķirīgs degvielas patēriņš – vienai trīs litri uz 100 km, citai 12 litri. Tātad ar pirmo automobili par to pašu cenu var aizbraukt četras reizes tālāk. Līdzīgi ir ar dzīvojamās platības viena kvadrātmetra apkures cenu.

Ir siltumenerģijas tarifs, un tas tāpat kā benzīna cena visiem ir vienāds. Siltumenerģijas tarifu nosaka AS Rīgas siltums, pamatojoties uz AS Latvijas gāze attiecīgajā mēnesī piemēroto dabasgāzes tirdzniecības cenu, jo, mainoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, attiecīgi var samazināties vai palielināties arī siltumenerģijas cena.

Bet siltumenerģijas patēriņš katrai mājai ir atšķirīgs, tāpat kā atšķirīgs ir benzīna patēriņš katrai mašīnai. Siltumenerģijas patēriņu ietekmē daudzi mājas tehniskie parametri, no kuriem atkarīga mājas energoefektivitāte. Pat atvērti logi kāpņutelpās var ietekmēt patēriņa apjomu, nemaz nerunājot par to, vai māja ir būvēta no paneļiem vai ķieģeļiem, kādā stāvoklī ir mājas jumts un bēniņi, vai starp paneļiem ir plaisas utt.

Tieši tāpēc siltumenerģijas patēriņš mājām ir atšķirīgs, pat ja mājas stāv blakus vai atrodas vienā apkaimē, un tieši tāpēc atšķirīga ir arī maksa par viena kvadrātmetra apkuri.

Kāpēc atkritumu izvešana maksā tik dārgi?

Marina Terentjeva jautā, kāpēc mājai Plēksnes ielā 3 maksa par atkritumu izvešanu atšķiras no kaimiņu mājām?

ATBILDE: Atkritumu apsaimniekošanas maksa katrai mājai ir atkarīga no konteineru skaita un tilpuma, to tukšošanas reižu skaita mēnesī un dzīvojamajā mājā deklarēto personu skaita.

Sākot no 2014. gada 6. novembra, maksa par atkritumu izvešanu dzīvokļu īpašniekiem tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam (līdz tam – proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam mājā). Šādu kārtību nosaka Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Kas maksā par parādniekiem?

Vadims Rožko jautā, kāpēc ikmēneša rēķinos tiek norādīts mājas kopējais parāds par komunālajiem pakalpojumiem arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri godprātīgi veic visus maksājumus un kuriem parādu nav. Vai un kā uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) cīnās ar parādniekiem?

Savukārt Marina Terentjeva interesējas, vai namu pārvalde var novirzīt naudu no citu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku maksājumiem šo parādu segšanai.

ATBILDE: Māja ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai dzīvokļu īpašniekiem būtu pieejama visa informācija par to, kas notiek ar māju. Un mājas finansiālais stāvoklis droši vien ir svarīgākais, kas cilvēkiem jāzina, jo tieši no finansiālā stāvokļa ir atkarīgs, kad un kādus remontdarbus dzīvokļu īpašnieki varēs atļauties savā mājā.

Parādu piedziņai sākumā tiek izmantotas speciālas parādu administrēšanas procedūras, tai skaitā informatīvās ietekmes instrumenti – parādniekiem (dzīvokļu īpašniekiem) tiek nosūtīti pirmstiesas brīdinājumi un parādnieki tiek aicināti samaksāt parādu, tostarp arī noslēgt izlīgumu par parāda atmaksu (RNP saviem klientiem piedāvā noslēgt izlīgumu par parāda pakāpenisku samaksu ar iespēju dzēst līdz pat 90% aprēķinātā līgumsoda).

Pret dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kas ļaunprātīgi nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un nemēģina rast kopīgu risinājumu ar namu pārvaldi par parāda segšanu, RNP sagatavo prasības pieteikumus tiesai par parādu piedziņu. Ja vienošanās netiek panākta, tiek uzsākts tiesvedības process.

Diemžēl tiesāšanās Latvijā ir ilgs process, bet to mēs nekādi nevaram ietekmēt.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuriem nav parādu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, dzīvojamo telpu īri un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, nav pienākums maksāt citu dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādus. Jūsu nauda parādu segšanai netiek novirzīta!

Kā sazināties ar pārvaldnieku?

Vladeks Kevičs sūdzas, ka ir grūtības sazināties ar RNP.

ATBILDE: RNP klienti, risinot jautājumus par savas mājas apsaimniekošanu, ir aicināti vispirms sazināties ar savas mājas namu pārzini. Uzzināt sava namu pārziņa kontaktus var, ielogojoties e-parvaldnieks.lv. Tāpat arī informācijai par to, kas ir jūsu nama pārzinis un kā ar viņu sazināties, ir jābūt katras mājas kāpņu telpā. Var arī zvanīt uz informatīvo tālruni 8900.

PNP klientiem ir nodrošināta arī iespēja saņemt konsultācijas klātienē savā iecirknī. Visiem RNP iecirkņiem ir noteikts vienots apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdienās no pulksten 14.00 līdz 19.00 un otrdienās no 8.30 līdz 11.00.

Ja jūs vēlaties aprunāties, piemēram, ar būvinženieri, ieteicams iepriekš vienoties par pieņemšanu, jo gan inženieri, gan namu pārziņi daļu savas darba dienas pavada ārpus iecirkņa, apsekojot dzīvojamās mājas.

Ir iespēja arī ar jautājumiem un problēmām vērsties kādā no vienpadsmit klientu apkalpošanas centriem. To adreses un darba laiks ir pieejami mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv.

Protams, ir iespējams sazināties ar RNP attālināti, neapmeklējot iecirkni vai kādu no klientu apkalpošanas centriem, proti, zvanīt uz informatīvo tālruni 8900 vai rakstīt uz elektronisko pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Diemžēl esmu spiests atzīt, ka dienās, kad klienti saņem rēķinus, sazvanīt RNP ir grūti, jo šajās dienās strauji pieaug klientu pieprasījums pēc papildu informācijas no uzņēmuma, tāpēc līnija ir pārslogota. Pašreiz uzņēmums strādā pie informatīvā tālruņa kapacitātes palielināšanas.

Kur mācīties par mājas vecāko?

Marina Steca jautā, kā var kļūt par mājas vecāko.

ATBILDE: Pēc savas pieredzes varu teikt, ka tās mājas, kur ir ievēlēts vecākais, pat vizuāli izskatās labāk nekā pārējās.

Mājas vecākais ir cilvēks, kuram dzīvokļu īpašnieki ir uzticējuši pārstāvēt un aizstāvēt viņu kopīgās intereses daudzos saimnieciskos un finansiālos jautājumos komunikācijā ar RNP. Mājas vecākais darbojas kā starpnieks starp dzīvokļu īpašniekiem un namu pārvaldi. Tas ļauj ievērojami taupīt enerģiju un laiku gan pavisam ikdienišķu, gan stratēģiski izšķirīgu jautājumu risināšanā.

Daudzās mājās, kur ir ievēlēts mājas vecākais, viņam ir piešķirtas tiesības patstāvīgi risināt visas lietas, kas saistītas, piemērām, ar nelieliem remontdarbiem. Tas paver viņam iespēju gan organizēt šos mazos remontdarbus, gan pieņemt tos un parakstīt pieņemšanas aktu.

Dažiem mājas vecākajiem ir dotas vēl plašākas pilnvaras – viņiem ļauts veikt maksājumus no mājas uzkrājumiem. Tādā gadījumā parasti tiek noteikts maksimālais summas ierobežojums.

Nereti dzīvokļu īpašnieki piešķir mājas vecākajam arī citas pilnvaras. Viņš var būt tiesīgs, piemēram, izvēlēties uzņēmumu remontdarbu veikšanai vai patstāvīgi saskaņot ar AS Rīgas siltums temperatūras režīmu siltummezglā.

Ja esat nolēmis kļūt par mājas vecāko, tad iesaku vērsties RNP klientu apkalpošanas centrā, lai saņemtu visu sākotnēji nepieciešamo informāciju. Starp citu, visi nepieciešamie protokolu paraugi ir pieejami arī namu pārvaldes mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv.

Kopš 2015. gada Rīgas dome organizē bezmaksas kursus māju vecākajiem. Kursos tiek gaidīti visi interesenti – gan tie rīdzinieki, kuri jau pilda mājas vecākā pienākumus, gan tie, kas vēl tikai plāno uzņemties šo sabiedriski derīgo darbu. Kursos var apgūt pamatzināšanas par spēkā esošajiem tiesību aktiem, lēmumu pieņemšanas kārtību iedzīvotāju kopsapulcēs, māju apsaimniekošanas tehniskajiem aspektiem, dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem utt.

Kursu ietvaros ir deviņi semināri (piecās nedēļās). Katra semināra ilgums ir no divām līdz divarpus stundām, respektīvi, kopā 25 akadēmiskās stundas. Apmācības beigās dalībniekiem jānokārto eksāmens, un viņi saņem dokumentu, kas apliecina mācību programmas sekmīgu apgūšanu. Nodarbības notiek grupā ar apmācību latviešu valodā un bilingvālajā grupā.

Lai pieteiktos dalībai kursos, jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai jāzvana pa tālruni 20255187. Pieteikumā jānorāda: vārds un uzvārds, kontakttālrunis, vēlamā grupa (ar apmācību latviešu valodā vai bilingvāli).

Diemžēl pašreiz tikai ļoti nedaudzās mājās ir ievēlēti vecākie. Gadās pat tā, ka ir aktīvs kandidāts, kuram netrūkst vēlmes strādāt, tomēr viņam neizdodas kļūt par mājas vecāko, jo vai nu dzīvokļu īpašnieki ir pārāk inerti, vai arī ignorē sapulces. Bet bieži vien nav arī kandidātu, kaut arī likums neprasa, lai mājas vecākais būtu dzīvokļa īpašnieks. Praktiski par mājas vecāko var ievēlēt pat dzīvokļa īrnieku vai pieaicināt cilvēku no malas.

Svarīgi atzīmēt, ka, lai kļūtu par mājas vecāko, ir nepieciešams, lai „par” nobalsotu 2/3 no dzīvokļu īpašniekiem. Šo normu, maigi izsākoties, nav viegli izpildīt. Bet cita korekta risinājuma nav – bez dzīvokļu īpašnieku atbalsta būt mājas vecākajam arī nav nekādas jēgas.

Šis ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem man un domei – strādāt pie tā, lai iespējami vairāk māju tiktu pie sava mājas vecākā.

Mēs tādu ūdeni nevaram lietot!

Laura Barščevska (Salnas iela 24) и Madara Meinerte (Ulbrokas iela 22) sūdzas, ka no krāna tek netīrs ūdens.

ATBILDE: Īslaicīgs ūdens uzduļķojums šajās adresēs bija saistīts ar maģistrālā ūdensvada avāriju, kas notika 2016. gada 29. janvārī. Šobrīd SIA Rīgas ūdens ir pabeigusi remontdarbus.

Vispār ūdens uzduļķojums var rasties un netīrs ūdens no krāna tecēt vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, maģistrālā ūdensvada remonta dēļ (tādā gadījumā šī informācija ir pieejama mājas lapās rnparvaldnieks.lv un rigasudens.lv). Tādā gadījumā netīrs ūdens nonāk ne tikai dažās mājās, bet veselos kvartālos, reizēm pat vairākos

Bet gadās arī, ka netīrs ūdens tek tikai vienā mājā vai vienas kāpņutelpas dzīvokļos. Tas notiek tad, ja ūdensvads tiek remontēts attiecīgajā mājā vai atsevišķā dzīvoklī (parasti brīdinājums par to ir pieejams pie kāpņutelpas ieejas durvīm). Bet tā ir īslaicīga parādība. Gadījumā, ja pēc remontdarbu pabeigšanas ūdens joprojām ir netīrs, par to jāinformē SIA Rīgas ūdens, piezvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80002122.

Īpaši vēlos atgādināt, ka katrai mājai ir tiesības vērsties pie apsaimniekotāja ar lūgumu veikt ūdens pārrēķinu par to periodu, kad tika veikti avārijas darbi.

Diemžēl netīra ūdens iemesls var būt arī problēmas ar ūdensvadu tieši dzīvoklī. Šajā gadījumā nedz RNP, nedz SIA Rīgas ūdens par to nav atbildīgi.

Apnikuši cigarešu dūmi!

Evija Lediņa no Sergeja Eizenšteina ielas 69 jautā, ko ieteiksiet darīt, ja kaimiņi cītīgi smēķē lodžijās?

ATBILDE: No vienas puses, likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” nosaka, ka smēķēšanas aizliegums skar ne tikai daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņus un citas koplietošanas telpas, bet arī balkonus un lodžijas, ja kādam no mājas iedzīvotājiem ir pamatoti iebildumi. Par normatīvo aktu neievērošanu iespējams vērsties Rīgas pašvaldības policijā.

Bet, no otras puses, ir jāsaprot, ka konstatēt pārkāpumu nav vienkārši. Policijas darbinieki ne vienmēr var atļauties ilgstoši pavadīt laiku paslēptuvē, lai noķertu pārkāpēju.

Pie mājas gāž atkritumus!

Tatjana Mehņeva jautā, kur var vērsties ar sūdzību par apkārtējās vides piesārņošanu un nesankcionētu atkritumu izgāztuvi.

ATBILDE: Konstatējot vides piesārņojumu, ir iespējams vērsties vairākās iestādēs (gan valsts, gan pašvaldības, tai skaitā pie apsaimniekotāja) atkarībā no tā, par kādu piesārņojumu tieši ir runa – par piesārņojumu, kas apdraud vidi kopumā (ķīmisku vielu novadīšana ūdenskrātuvēs u.c.), vai par izmestiem sadzīves atkritumiem, tehniku, būvgružiem utt.

Ja runa ir par piesārņojošu vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, radiāciju, šie jautājumi ir Valsts vides dienesta kompetencē – tālr. 67084200.

Savukārt, ja pie mājas vai mājai piesaistītajā teritorijā nepieciešams veikt sakopšanu, jo tur, piemēram, samesti lielgabarīta atkritumi, tad nekavējoties jāinformē RNP, sazinoties ar attiecīgās mājas namu pārzini vai rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Ja jūs konstatējat, ka teritorija ir piegružota ar ikdienišķām lietām, piemēram, pudelēm, maisiņiem, nesagrābtām rudens lapām utt., bet jums nav zināms attiecīgās teritorijas īpašnieks vai apsaimniekotājs, tad ir jāziņo Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai zvanot pa tālr. 67026610.

Jautājums par brigādēm, kuras tīra kāpņutelpas

Valentība Šnepste, kas dzīvo Rudens ielā 10, ir neapmierināta ar to kā strādā kāpņu telpu uzkopšanas brigādes. Oļesja Kuznecova interesējas, kāpēc vispār ir izdomātas kāpņu telpu uzkopšanas brigādes.

ATBILDE: Pagājušā gada janvārī tika uzsākts eksperementāls “Par jauna uzkopšanas modeļa ieviešanu” projekts. Vairākās lielās mājās, kāpņu telpas uzkopj RNP darbinieki no specializētām brigādēm. Dažāda veida uzkopšanu viņi veic vienu reizi nedēļā, vienu reizi mēnesī, kā arī divas reizes gadā (ģenerālā tīrīšana). Piemēram, tīrīšana, ko veic vienu reizi nedēļā ir kāpņutelpas mitrā uzkopšana, atkritumvada tīrības pārbaude, ieejas vējtveru, liftu un elektrības sadales attīrīšana no reklāmas uzlīmēm un grafiti. Taču vienlaikus, šis eksperiments ir parādījis to, ka ir nepieciešama nepārtraukta kontrole. Kvalitatīva iknedēļas uzkopšana – tas ir ļoti labi. Bet nedēļas laikā, kāpņu telpā var notikt daudz kas. Kādam izkritīs no rokām iepirkumu maisiņš un sasitīsies pudeles, kaut kur jaunieši izmētās izsmēķus un tā tālāk. Bez sētnieka vai uzkopšanas brigādes pārstāvjiem katru dienu iztikt nevar. Tāpēc turpmāk RNP kombinēs sētnieku un uzkopšanas brigāžu darbu. Vēlreiz vēlos uzsvērt – atlaist sētniekus neviens negrasās!

Jautājums par kaķiem

Marina Kirjušina, kura dzīvo Slokas ielā 70, interesējas, kāpēc viņas mājā aiznagloti visi pagraba lodziņi? Pēc viņas domām, ja daži lodziņi tiktu atstāti vaļā, kaķi ziemā varētu pagrabā sildīties un pie viena atbrīvot iedzīvotājus no žurkām un pelēm.

ATBILDE: Kopumā, par to, vai paturēt pagraba lodziņus vaļā vai ciet, vajadzētu izlemt pašiem mājas iedzīvotājiem. Ir mājas, kur iedzīvotāji ir pret to. Tas skaidrojams ar to, ka atvērts logs pagrabā rada siltuma zudumus ziemā. Bez tam, ir cilvēki, kuriem nepatīk, ka pagrabā dzīvo jebkādi dzīvnieki. Un, ja vairums iedzīvotāju mājā ir pret to, attiecīgi RNP logus pagrabā tur aiztaisītus. Vairumā māju iedzīvotāji nav pret to, ka pagrabā dzīvo kaķi. Šādā gadījumā RNP mēģina atstāt vaļā vismaz vienu logu, kas ved uz pagrabu. Un, lai nebūtu jāuzklausa sūdzības no iedzīvotājiem, kuri negrib zem saviem logiem redzēt kaķus, pagraba logs ir atvērts pie sienas, kurā nav citu logu. Izmantojot šo iespēju, mēs vēlētos lūgt dzīvnieku mīļotājiem izrādīt cieņu pret saviem kaimiņiem un censties nebarot kaķus zem mājas logiem vai pie ieejām, kā arī pēc barošanas savākt traukus un barības pārpalikumus. Jūsu konkrētajā gadījumā, pie Slokas ielas 70. nama pirmā un otrā korpusa pagraba logi ir atvērti. Pagrabstāvā, kā arī pie ēkas, ir izveidotas kaķu mājiņas. Kas attiecas uz cīņu pret grauzējiem pēdējā deratizācija jūsu mājā notika 2015. gada 2. septembrī, un nākamā ir plānota 2016. gada.

Jautājums par kāpņu telpas remontu

Marija Beļajeva un Lara Vladova interesējas vai ir iespējams veikt kāpņu telpas remontu negaidot visu iedzīvotāju piekrišanu?

ATBILDE: Bez mājas iedzīvotāju piekrišanas nav iespējams veikt jebkādus remontdarbu. Šādas sistēmas loģika ir pavisam vienkārša – par remontu tad maksā visi iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka vairākumam (parasti 50%+1) ir jāatbalsta lēmums. Jāpiebilst, ka šī nav tikai RNP prasība, bet arī likums to nosaka.

Attiecībā uz kāpņu telpas remontdarbiem RNP šobrīd piedāvā jaunu pieeju. Ir iespēja veikt remontu tikai vienā no mājā esošajām kāpņu telpām, attiecīgi par remontdarbu veikšanu maksā šīs kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki.

Procedūra sekojoša. Piekrišana remonta veikšanai jāsaņem no 2/3 šis kāpņu telpas dzīvokļu īpašniekiem. Kā arī ņemot vērā likuma prasības – 50%+1 mājas iedzīvotājiem jābūt “PAR”. Par 2/3 kāpņu telpas iedzīvotāju piekrišanu – tā ir loģiska prasība. Jo pēc tam maksāt vajadzēs visiem kāpņu telpas iedzīvotājiem. Bet par 50%+1 mājas iedzīvotāju piekrišanu – to prasa likums un apiet nekādi to nedrīkst.

Turpinot par kāpņu telpu remontu: RNP šobrīd piedāvā iespēju veikt remontdarbus bez uzkrājumu veikšanas. RNP piedāvā iespēju veikt pēcapmaksu pēc remontdarbu veikšanas. Maksājumu var sadalīt uz termiņu līdz 36 mēnešiem. Plašāka informācija par kāpņu telpu remontu pieejama RNP mājas lapā – www.rnparvaldnieks.lv, kā arī jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!