Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kas notiek Rīgā?

Komunālo dienestu darbs vasarā neapstājās, bet Rīgas domes priekšsēdētājs ir apsolījis cīnīties ar negodīgiem pārvaldniekiem un dzīvokļu rindā reģistrētajiem piešķirt 3000 dzīvokļu.

■ ■ ■

Šajās dienās Rīgas mērs Nils Ušakovs pārbaudīja, kā notiek iekškvartālu remonts, kam galvaspilsētas dome piešķīrusi četrus miljonus latu. Programma tika sākta pērn, pārskatāmā nākotnē plānots šai nolūkā apgūt četrus miljonus latu katru sezonu.

Pagājušajā gadā pagalmu remonts norisinājās ne visai gludi. Vietām strādnieki darbu bija darījuši pa roku galam, tāpēc mērs apsolīja saukt vainīgos pie atbildības un pieļautās nepilnības likvidēt. Sūdzības izbeidzās.

Šovasar nauda aktīvi tiek apgūta Pārdaugavā. Salaboti ceļi 15 vietās – Kurzemes prospektā, Dammes, Zolitūdes un Ruses ielā. 60 vietās Imantā un Iļģuciemā darbs jau sākts vai teju tiks sākts, arī Bolderāja nepaliks ārpus izpilddirekcijas rūpju loka.

■ ■ ■

Pēc vasaras pārtraukuma Nils Ušakovs devis pilsētas dienestiem rīkojumu izstrādāt programmu pirms vēlēšanām iedzīvotājiem doto solījumu izpildei. Atgādināsim, ko tieši tagadējie pilsētas tēvi mums apsolījuši komunālajā un mājokļu sfērā:

■ Līdz 2017. gadam samazināt dzīvokļu rindu, piešķirot rīdziniekiem vismaz 3000 dzīvokļu gan jaunbūvēs, gan pārbūvētās kopmītnēs, gan arī izremontētus dzīvokļus atsevišķās mājās.

■ Mājās, kur nav plānota vērienīga renovācija, veikt nelielus darbus – nosiltināt bēniņus, nomainīt logus un ārdurvis, renovēt ēku apkures sistēmas, atjaunot siltumizolāciju u.c.

■ Īstenot pasākumus siltuma zudumu samazināšanai – mainīt siltumtrases un siltumizolāciju. Katru gadu AS Rīgas siltums salabo siltumtrases aptuveni 12–15 kilometru garumā, kas palīdz siltuma zudumus samazināt par 10 000–15 000 MWh gadā. Laikā no 2009. līdz 2012. gadam pavisam izremontētas siltumtrases 68,9 kilometru garumā, kas ļāvis siltuma zudumus samazināt pat 85 000 MWh. No 2012. līdz 2017. gadam plānots savest kārtībā vēl 77,72 kilometrus siltumtīklu, kas ļaus siltuma zudumus samazināt par 73 000 MWh.

■ Piedāvāt dzīvokļu īpašniekiem nosiltinātās mājās nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi desmit gadus līdz 90% apmērā.

■ Pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pakalpojumu klāstu papildināt ar jauniem pakalpojumiem, piemēram, mājokļa apdrošināšanu, kas dzīvokļu īpašniekus pasargās no papildu izdevumiem ārkārtas gadījumos.

■ Ierīkot Rīgas mājās iekšējos kabeļtīklus, kuriem varēs pieslēgties iedzīvotāju izraudzītie provaideri. Likvidēt pašreizējo kabeļu jūkli daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās.

■ Gādāt, lai uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārvaldītajās mājās vismaz reizi gadā notiktu dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un svarīgi lēmumi tiktu pieņemti ar likumīgu balsu vairākumu – 50% īpašnieku + viena balss. Gādāt, lai vismaz 60% māju pēc četriem gadiem būtu izveidotas dzīvokļu īpašnieku biedrības un iecelts mājas vecākais.

■ Līdz 2017. gadam turpināt māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pieslēgt 634 dzīvojamās mājas (kopējās izmaksas – 19 miljoni latu), tai skaitā 312 mājas Pārdaugavas izpilddirekcijas teritorijā, 107 – Austrumu izpilddirekcijas un 215 – Ziemeļu izpilddirekcijas teritorijā.

Solīt bija viegli, kā izdosies izpildīt?

■ ■ ■

Pirms apkures sezonas Nils Ušakovs gatavojas vērsties pret negodīgiem pārvaldniekiem un šajā jautājumā jau noturējis sapulci ar uzņēmumu Rīgas ūdens, Rīgas siltums un Rīgas namu pārvaldnieks vadību.

Pēc mēra teiktā, iepriekšējā sezonā daži pārvaldnieki iedzīvotāju samaksāto naudu nepārskaitīja komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc cilvēki palika bez siltuma. Pašvaldības namu pārvaldei nācās steidzami pārņemt mājas un pieslēgt pakalpojumu.

Šoruden pakalpojumu sniedzējiem iesaka laikus apkopot informāciju par privāto namu pārvalžu klientu parādiem un par problēmām informēt iedzīvotājus. „Tas liks cilvēkiem atcerēties par rēķinu samaksu. Ja pārvaldnieks nepārskaita komunālajiem uzņēmumiem klientu naudu, dzīvokļu īpašnieki vismaz laikus to uzzinās”, uzskata Ušakovs.

Numuru arhīvs: spied un lasi!