Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Lielāks atbalsts maznodrošinātajiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja akceptējusi grozījumus saistošajos noteikumos par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, paredzot, ka mazaizsargātas personas varēs saņemt vienreizēju pabalstu līdz vienam tūkstotim latu stihijā cietušas dzīvojamās telpas remontam. Grozījumi saistošajos noteikumos vēl jāapstiprina Rīgas domei.

Patlaban mazaizsargātās iedzīvotāju kategorijas – atsevišķi dzīvojošas pensijas vecumu sasniegušas personas, 1. vai 2. grupas invalīdi un maznodrošinātas ģimenes var saņemt pabalstu līdz 50 latu apmērā par vienu kvadrātmetru remontējamās platības, nepārsniedzot kopējo pabalsta summu – 700 latu. Šis pabalsts pārsvarā tiek izmaksāts tādos gadījumos, ja ēkā ir noticis ugunsgrēks un tā rezultātā ir saliets vai nokvēpis dzīvoklis.

Ja bojājumi ir daudz nopietnāki, taču dzīvojamo telpu var atjaunot, tad cietušajiem var tikt izīrēta pagaidu dzīvojamā telpa un piešķirts vienreizējs pabalsts lielāka remonta veikšanai. To aprēķina, izvērtējot tāmi, bet ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kvadrātmetra remontam tiek paredzēti līdz 150 latiem un kopējais pabalsta apmērs nepārsniedz 7000 latu.

Mājokļu un vides departaments ir sagatavojis arī noteikumu grozījumus, kas paredz stingrāku kontroli par piešķirto pabalstu izmantošanu.

2011. gadā izskatīti 25 iesniegumi par kopējo summu 48 004 lati, 2012. gadā – 32 iesniegumi par kopējo summu 34 305,35 lati.

Šogad Finanšu un administrācijas lietu komitejā ir atbalstīta palīdzības piešķiršana 11 dzīvojamo telpu remontam, kopējā summa – 7432,34 lati. Līdzekļi piešķirti no Rīgas domes Rezerves fonda.

Numuru arhīvs: spied un lasi!