Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Nepalaidiet garām naudu!

Izskatot grozījumus pilsētas 2013. gada budžetā, Rīgas dome papildus piešķīrusi 25 tūkstošus latu energoauditu veikšanai daudzdzīvokļu mājās. Rīgas enerģētikas aģentūra aicina programmā piedalīties ne tikai pašvaldības namu pārvalžu klientus, bet arī dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvās sabiedrības.

Līdz šim Rīgā ar pašvaldības atbalstu veikts 102 māju energoaudits (no tām 70 apsaimnieko SIA Rīgas namu pārvaldnieks). Atgādināsim, ka energoaudits ir mājai visnotaļ svarīga procedūra. Šis pētījums palīdz atklāt mājas „aukstās” vietas. Vadoties pēc apsekošanas rezultātiem, energoauditori dod iedzīvotājiem padomus par māju siltināšanu. Uzmanību: pilna renovācija šai gadījumā nepavisam nav obligāta. Varbūt mājā iespējams taupīt 20–30% siltuma, tikai ieliekot drošākas ārdurvis un uzlabojot cauruļvadu siltumizolāciju bēniņos, un tā nepabūt nav dārga procedūra.

Lasīt tālāk ...

Lielāks atbalsts maznodrošinātajiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja akceptējusi grozījumus saistošajos noteikumos par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, paredzot, ka mazaizsargātas personas varēs saņemt vienreizēju pabalstu līdz vienam tūkstotim latu stihijā cietušas dzīvojamās telpas remontam. Grozījumi saistošajos noteikumos vēl jāapstiprina Rīgas domei.

Patlaban mazaizsargātās iedzīvotāju kategorijas – atsevišķi dzīvojošas pensijas vecumu sasniegušas personas, 1. vai 2. grupas invalīdi un maznodrošinātas ģimenes var saņemt pabalstu līdz 50 latu apmērā par vienu kvadrātmetru remontējamās platības, nepārsniedzot kopējo pabalsta summu – 700 latu. Šis pabalsts pārsvarā tiek izmaksāts tādos gadījumos, ja ēkā ir noticis ugunsgrēks un tā rezultātā ir saliets vai nokvēpis dzīvoklis.

Lasīt tālāk ...

Rīgā parādniekiem palīdzēs, bet stingrāk pārbaudīs

Kopš Rīgā paplašināts to cilvēku loks, kuriem tagad pienākas dzīvokļa pabalsts, pašvaldības Labklājības departamentā prognozē, ka šomēnes pabalsta saņēmēju būs vēl vairāk.

Februārī dzīvokļa pabalsts izmaksāts 23 026 rīdziniekiem, bet janvārī – 15006 cilvēkiem, kas bija gandrīz par 10000 cilvēku mazāk nekā 2012. gada janvārī, informē Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice. Parādniekiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ iekrās parādu, būs iespēja saņemt lielāku pabalstu. Taču viņiem vajadzēs pamatot, kāpēc nav maksājuši komunālos maksājumus, un atmaksāt piešķirto naudu.

Lasīt tālāk...

Iedzīvotājiem un RNP domstarpības par ēkas siltināšanu

Pašvaldības SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) apsaimniekotās ēkas Dārza ielā 38a iedzīvotājiem radušās domstarpības ar apsaimniekotāju par nama siltināšanas projekta izmaksām - iedzīvotāji ir pārsteigti, ka no viņiem tiek prasīti 3448 lati par ēkas energoauditu un tehniskās apsekošanas atzinumu, savukārt RNP uzsver, ka iedzīvotāju vietā neviens cits ar ēkas siltināšanu saistītos izdevumus nevar segt.

Dārza ielas nama iedzīvotāji šonedēļ tikušies ar partijas «Vienotība» Rīgas domes pārstāvjiem un pauduši satraukumu, ka apsaimniekotāja rīcības dēļ radīts risks zaudēt Eiropas līdzfinansējumu ēkas siltināšanai un sadārdzinātas projekta projektēšanas izmaksas. Tāpat iedzīvotāji pauda neizpratni par RNP rēķinu par projekta novērtējumu un tehniskajām izmaksām 3448 latu vērtībā, kas esot pretrunā RNP iepriekš solītajam, ka nekādas papildus izmaksas no iedzīvotājiem netiks prasītas.

Lasīt tālāk...

Lielākas cerības denacionalizēto māju iemītniekiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja akceptējusi ienākumu latiņas celšanu denacionalizēto māju iemītniekiem, kuri vēlas saņemt pašvaldības dzīvokli.

Agrāk dzīvokļu rindā reģistrēja tikai denacionalizēto māju iemītniekus, kuru vidējais ienākums pēdējos trijos mēnešos vientuļniekam nepārsniedza 250 latu un 200 latu mēnesī vienam ģimenei piederīgajam.

Lasīt tālāk ...

Kad atvieglojumu piemērošana kļūs automātiska?

Februārī iedzīvotāji no pašvaldības saņēma nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) rēķinus. Nodokli var samaksāt uzreiz par visu gadu, bet var arī maksājumus sadalīt četrās daļās – pa ceturkšņiem. Pirmais maksājums jāveic līdz 15. martam. Tostarp Valsts kontrole izteikusi aizrādījumu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei. Pēc kontrolieru domām, šī iestāde ieslīgusi birokrātijā, kas apgrūtina nodokļa atvieglojumu piešķiršanu rīdziniekiem.

Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas kvalitāti Rīgā, Valsts kontrole izmantoja nejaušās izlases metodi. Tika konstatēts, ka 19% gadījumu nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums ir piemērots nepamatoti. Piemēram, atbrīvojums ir piemērots ēkām, kur it kā tiek sniegti veselības pakalpojumi, kaut gan attiecīgajās telpās ārstniecības iestāde nav reģistrēta.

Lasīt tālāk ...

Septiņsimt dzīvokļu rindā gaidītājiem

Rīgas dome sniegusi informāciju par pašvaldības būvniecības plāniem 2013. gadā. Rīdzinieki saņems aptuveni 700 jaunu dzīvokļu – gan parasto, gan sociālo.

Jau sākta divu deviņu stāvu un divu septiņu stāvu māju būvniecība Bolderājā, kvartālā starp Gobas, Gailes un Stūrmaņu ielām. Tur rīdziniekiem tiks nodoti 299 dzīvokļi, to skaitā 193 vienistabas, 85 divistabu un 21 trīsistabu – lielām ģimenēm.

Lasīt tālāk ...

Numuru arhīvs: spied un lasi!