Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Darbi rit pilnā sparā!”

Kas notika uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs (RNA) pārvaldītajās mājās 2023. gadā un ko uzņēmums plāno jaunajā sezonā?

Aizvadītais gads bijis grūts gan dzīvokļu īpašniekiem, gan apsaimniekošanas organizācijai. Kā to izdzīvoja viens no lielākajiem valsts apsaimniekošanas  uzņēmumiem – Rīgas namu apsaimniekotājs?

„Pārņēmām piecas mājas”

Šogad aprit 18 gadi kopš apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs dibināšanas, tā teikt, – ir sasniegta pilngadība. Šobrīd uzņēmums apkalpo ap 300 māju Rīgā un Rīgas reģionā, tostarp Jūrmalā, Salaspilī un Garkalnē, stāsta RNA padomes priekšsēdētājs Igors Trubko.

– Šogad RNA pārvaldībā nonākušas vēl piecas mājas, – stāsta Igors Trubko. – Savukārt no mums aizgājušas tikai divas mājas, ko es uzskatu par ļoti labu rezultātu.

– Kāpēc cilvēki nāk uz RNA?

– Piedāvājam klientiem ekonomiski pamatotu pakalpojumu cenu – bez uzcenojumiem. Turklāt jau no pašiem pirmsākumiem mums ir izveidota īpaša sistēma, kurā svarīgi lēmumi par remontu, labiekārtošanu, ietaupījumiem ir atkarīgi no pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

– Kāpēc kādas mājas iedzīvotāji izvēlas aiziet?

– Mūsu pakalpojuma cenā nav iekļauti ekstra klases pakalpojumi. Ja mājas iedzīvotāji vēlas daudz papildu pakalpojumu, viņiem ir izdevīgāk, piemēram, pārņemt apsaimniekošanu savās rokās.

– Kas šogad mainījies apsaimniekotājiem un dzīvokļu īpašniekiem?

– Ir mainījusies tiesu prakse apdrošinātu dzīvokļu bojājumu gadījumos. Tagad, ja ir noticis negadījums mājā, kurā ir bojāts atsevišķs apdrošināts dzīvoklis, tiesa arvien biežāk pieņem lēmumus par zaudējumu piedziņu no apsaimniekošanas organizācijas. Tas notiek gadījumos, kad mājā inženiersistēmām vai konstrukcijām ir beidzies normatīvais kalpošanas laiks un apsaimniekotājs nav operatīvi aicinājis īpašniekus balsot par to maiņu.

– Ko tas nozīmēs dzīvokļu īpašniekiem?

– Mūsu uzņēmums nākamajā gadā organizēs dzīvokļu īpašnieku rakstisku aptauju, aicinot balsot par savu laiku nokalpojušo komunikāciju maiņu. Ir svarīgi nepalaist garām šādu aptauju un pieņemt pārdomātu lēmumu par remontdarbiem un to finansējuma avotiem.

– Ko jūs īpaši izceltu RNA darbā 2023. gadā?

Ar pilnu jaudu sāka darboties RNA dambretes klubs. Šajā laikā kluba biedri izcīnījuši medaļas Latvijas čempionātā, notiek iknedēļas nodarbības bērniem, tiek organizēti turnīri. Patīkami, ka RNA telpas tiek izmantotas tik lietderīgam mērķim un bērni var apgūt spēli, maksājot tikai par trenera darbu.

„Maksājumu disciplīna – 98%”

RNA valdes priekšsēdētāja Taisa Štāle stāsta, ka nākamajā gadā uzņēmuma klienti piedzīvos tikai nelielu pakalpojumu maksas pieaugumu 2–5% apmērā.

– Tas saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu no 620 līdz 700 eiro un objektīvu citu izmaksu pieaugumu.

– Kādas vēl izmaiņas skars dzīvokļu īpašniekus?

– Nesen ir mainījusies likumdošana, kas nosaka darbu ar parādniekiem, tāpēc 2024. gadā būsim spiesti šo darbu paātrināt. Tas nozīmē stingrāku rēķinu apmaksas uzraudzību, tostarp to, kā iedzīvotāji ievēro vienošanos par pakāpenisku parādu dzēšanu.

– Kāda RNA vispār ir situācija ar iedzīvotāju parādiem?

– Mūsu klientu maksājumu disciplīna ir ļoti laba, tā ir 98–99%, neskatoties uz tarifu pieaugumu.

– Kādus jaunus pakalpojumus piedāvāsiet klientiem?

– Daudzu māju iedzīvotāji šobrīd vēlas piedalīties pašvaldības vai finanšu institūcijas Altum līdzfinansējuma programmās remontdarbu veikšanai. Taču tur būtisks nosacījums ir īpašnieku biedrību izveide, attiecīgi šīm biedrībām ir jāorganizē atsevišķa grāmatvedība. Šogad RNA saņēma Valsts ieņēmumu dienesta licenci un tagad var sniegt grāmatvedības pakalpojumus īpašnieku sabiedrībām.

– Vai šādu pakalpojumu var saņemt biedrība, kas patstāvīgi apsaimnieko savu īpašumu?

– Jā, protams.

– Vai iedzīvotāji turpina veidot uzkrājumus nākotnē plānotiem remontdarbiem?

– Jā, un ļoti aktīvi – šogad no uzkrājumu līdzekļiem remontdarbos tika ieguldīti aptuveni 2 miljoni eiro. Tikmēr dzīvokļu īpašnieki gada 11 mēnešos jau ir uzkrājuši aptuveni 1,5 miljonus eiro remontdarbiem nākamajā sezonā.

– Ko darīt, ja mājai nepieciešams remonts, bet vēl nav uzkrāts nepieciešamais līdzekļu apjoms?

– Šādā gadījumā dzīvokļu īpašnieki var izmantot kredītlīniju, ko mēs ļaujam lietot sadarbībā ar finanšu institūciju Altum. Tā ļaus viņiem pabeigt darbus jau 2024. gadā un par to maksāt pakāpeniski. Pieļaujam, ka dzīvokļu īpašniekiem nākamajā sezonā šiem mērķiem būs pieejams aptuveni miljons eiro.

 

„Iedzīvotāji labprāt piedalās remontdarbu organizēšanā!”

RNA galvenā inženiere Viktorija Kurajeva atzīmē, ka 2023. gadā daudzu māju iedzīvotāji turpinājuši mainīt iekšējās inženiersistēmas, kas jau sen bija savu laiku nokalpojušas.

– Vispirms mājas pārstāvji ierodas uz konsultāciju, tad pēc kopības lēmuma pieņemšanas meklē palīdzību remontdarbu organizēšanā un būvnieku izvēlē.

– Cik izmaksāja cauruļu nomaiņa 2023. gadā?

– Ja par piemēru ņemam deviņstāvu ēku, kur katrā dzīvoklī ir viens vai divi aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu komplekti, tad šajā sezonā viena stāvvadu komplekta nomaiņa līdz deviņu stāvu augstumam ar elektroinstalāciju cauri starpstāvu griestiem izmaksāja 5,5–6 tūkstošus eiro. Ir mājas, kuru iedzīvotāji katru gadu maina stāvvadus par tādu summu, kādu viņiem ir izdevies uzkrāt kopējā fondā, bet ir arī iespēja nomainīt visus stāvvadus uzreiz. Šajā gadījumā iedzīvotāji var slēgt līgumu ar RNA par pakāpenisku darba samaksu divu līdz trīs gadu periodā.

– Kuras mājas jūs varētu uzslavēt par aktīvu sadarbību ar apsaimniekošanas uzņēmumu remontdarbu organizēšanā?

– Piemēram, neliela divstāvu māja Saulkrastu ielā 2/1, Rīgā 2023. gada sākumā pārnāca uz RNA un gandrīz uzreiz reaģēja uz mūsu ierosinājumu nomainīt jumtu. Uzņēmums Wall veiksmīgi pabeidza darbu, māja šo ziemu jau zem jauna jumta, tā novēršot tās turpmāku bojāšanu.

Mājā Kartupeļu ielā 45 šogad nomainīti visi stāvvadi: caurules bija stipri aizaugušas un radīja problēmas ar ūdens padevi.

Lielu darbu veicām Salaspilī, kur uzņēmums Salaspils Siltums izdeva rīkojumu par siltummezglu modernizāciju. Pirms apkures sezonas sākuma sadarbībā ar uzņēmumu Termotex veicām to rekonstrukciju. Iedzīvotājiem tas nozīmē drošu siltuma piegādi un ilgtermiņā arī siltuma ekonomiju.

Šogad daudzu māju iedzīvotāji nolēma remontēt ieejas mezglus, konkrēti – pakāpienus. Ekspluatācijas laikā lieveņi plaisājuši, nošķiebušies, daļēji iebrukuši, vietām pat kļuvuši nedroši.

Šādus darbus esam veikuši daudzās mājās, piemēram, lietuviešu projekta mājā Vecmīlgrāvja 1. līnijā 45, Staļina laika mājā Valguma ielā 22, Rigondas gatvē 6 un pat jaunbūvē Jūrmalā Dzintaru prospektā 39. Runājot par jaunbūvēto māju kvalitāti, bieži vien gribētos, lai tā būtu labāka.

– Kāds ir koplietošanas ceļu stāvoklis pagalmos?

– Tas ir vēl viens sāpīgs jautājums. Tagad Rīgā sākusies pašvaldības līdzfinansējuma programma teritoriju labiekārtošanai, taču atsevišķu māju iedzīvotāji vairs nevarēja sagaidīt pilsētas palīdzību. Piemēram, mājas iedzīvotāji Bērzpils ielā 3 pasūtīja celiņa un ietves rekonstrukciju par saviem līdzekļiem. Šāds darbs mājai ar trīs ieejām šogad izmaksāja 15–18 tūkstošus eiro.

 

„Pabeigta septiņu māju renovācija”

RNA attīstības direktors Aleksandrs Sakovskis pastāsta par uzņēmuma panākumiem, vērienīgi siltinot un renovējot mājas.

– Šogad vienlaikus pabeidzām renovācijas darbus septiņās vietās. Lielākā no siltinātajām mājām atrodas Brīvības ielā 352, tajā ir 38 dzīvokļi, bet mazākajā ir tikai 16 dzīvokļi, un tā atrodas Maskavas ielā 137.

Katrs projekts bija savā ziņā grūts, taču veiksmīgi risinājām problēmas un centāmies rast kompromisus. Uzreiz teikšu, ka nevienā no septiņām mājām renovācija netika pabeigta bez projekta vai energoaudita rezultātu labošanas vai tāmes grozīšanas. Tas nozīmē, ka RNA darba pienākumos ietilpa ne tikai mājas sagatavošana būvdarbiem, bet arī ikdienas situāciju uzraudzība līdz pašam projekta finišam.

Esam gandarīti par darba rezultātiem un iegūto pieredzi. Daudzi citi organizatori nepaguva informāciju par savu darbu iesniegt Altum noteiktajā laikā, bet mēs visus uzdevumus pasējām pabeigt.

– Vai RNA apsaimniekotās mājas piedalījās arī Rīgas pašvaldības remontdarbu līdzfinansēšanas programmās?

– Jā, ar pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu divās mājās Ģertrūdes ielā 99/1 un Valmieras ielā 39 tika nostiprināti pagraba pārsegumi, savukārt mājās Artilērijas ielā 56 un Skārņu ielā 7 tika remontētas fasādes un jumti.

– Vai nākamgad arī turpināsiet veikt remontus ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu?

– Jā, pieteikumi palīdzības saņemšanai bīstamo situāciju novēršanas programmā 2024. gadā ir iesniegti par mājām Avotu ielā 16, Ģertrūdes ielā 99/2 un Krišjāņa Valdemāra ielā 119. Strādājam arī ar pieteikumiem no iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt līdzfinansējumu fasādes remontam.

– Rīgas pašvaldība šogad sāka īstenot līdzfinansējuma programmu iekšpagalmu labiekārtošanas darbiem. Vai palīdzēsiet iedzīvotājiem to izmantot?

– Jā noteikti. Galu galā Rīgas pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no darbu izmaksām, bet ne vairāk par 10 000 eiro nelielām labiekārtošanas programmām vai ne vairāk par 30 000 eiro lielai programmai. Esam sākuši darbu ar iedzīvotājiem, apkopojot viņu vēlmes, un pamazām gatavojamies iesniegt pieteikumus.

– Kuru māju jūs vēlētos īpaši izcelt kā veiksmīgo sadarbības partneri 2023. gadā?

– Tā laikam ir māja Artilērijas ielā 56. Iedzīvotājiem šajā mājā nebija lielu uzkrājumu, taču mājai ļoti bija nepieciešams remonts. Esam sagatavojuši viņiem pieteikumu dalībai Rīgas domes līdzfinansējuma programmā, kas palīdzēs iedzīvotāju izdevumus samazināt par 30 000 eiro. Taču pašvaldība līdzekļus piešķir tikai pēc darbu pabeigšanas. Iedzīvotājiem radās jautājums, kur ņemt naudu, lai veiktu remontu? Pēc iedzīvotāju lēmuma viņu vārdā iesniedzām pieteikumu aizdevuma saņemšanai finanšu institūcijā Altum, kur šādiem gadījumiem ir speciāla programma. Izrādās, ka apsaimniekotāja kompetentais darbs un iedzīvotāju iniciatīva palīdzēja mājai izmantot uzreiz divas atbalsta programmas.

– Šogad Altum sāka pieņemt iedzīvotāju pieteikumus māju siltināšanas līdzfinansējuma saņemšanai jaunās programmas ietvaros, kur līdz 2026. gadam būs pieejamas dotācijas kopumā 57 miljonu eiro apmērā. Vai RNA apsaimniekotās mājas 2024. gadā varēs saņemt palīdzību renovācijas projektu izstrādei?

– Jā, iedzīvotāju interese par jauno programmu ir, lai gan tā nav tik izdevīga kā iepriekšējā programma 2016.–2023. Šobrīd veicam sagatavošanas un skaidrošanas darbu, reģistrējam māju īpašnieku biedrības un gatavojamies pasūtīt energoauditus. Daudzi iedzīvotāji interesējas par siltināšanu, 3–4 māju iedzīvotāji jau ir gatavi iesniegt pieteikumus.

Numuru arhīvs: spied un lasi!