Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Tas bija neizbēgami!”

Freepik.com

RNP valdes priekšsēdētājs skaidro, kāpēc uzņēmums no 2024. gada 1. janvāra paaugstina apsaimniekošanas maksu 

Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) oktobra vidū paziņoja, ka 2024. gadā Rīgas iedzīvotājiem paaugstinās pakalpojumu cenas. Paaugstinājums skars lielāko daļu dzīvokļu īpašnieku RNP apsaimniekotajās ēkās. Uzņēmuma valdes locekļiem savas ieceres nācās skaidrot Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē.

Kāpēc daļai Rīgas iedzīvotāju no 1. janvāra apsaimniekošanas izmaksas pieaugs par desmit eiro mēnesī? Kādās mājās apsaimniekošanas maksa samazināsies? Kā tiks tērēta nauda, ko RNP regulāri saņems no iedzīvotājiem?

Uz šiem jautājumiem atbild RNP valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš un valdes loceklis Mārtiņš Paurs.

„Algas jāceļ ne tikai deputātiem, bet arī sētniekiem!”

RNP valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš Mājokļu un vides komitejas sēdē bez kavēšanās ķērās vērsim pie ragiem. Rīgas domes deputātus viņš uzrunāja šādi:

– Domāju, ka nav strīdu par to, ka Rīgas namu pārvaldnieks pakalpojumu kvalitāte ir jāuzlabo. Un arī par to, ka algas jāpalielina ne tikai deputātiem, bet arī sētniekiem.

Kad Rīgas domes deputāti neatrada ko iebilst, Ozoliņš ņēmās skaidrot, kāpēc no 2024. gada 1. janvāra lielāko daļu RNP klientu gaida ļoti straujš mājokļu uzturēšanas maksas pieaugums.

– Normatīvais regulējums – konkrēti – MK noteikumi Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi mums uzliek par pienākumu līdz katra gada 15. oktobrim dzīvokļu īpašniekiem izsniegt dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas tāmi, kā arī remontdarbu plānu nākamajam gadam. Šo dokumentu sagatavošana ir milzīgs darbs. Vispirms mūsu darbinieki veic katras mājas individuālu pārbaudi. Pamatojoties uz iegūto informāciju, viņi sastāda katrai mājai nepieciešamo darbu plānu. Pēc tam līdz pat oktobra sākumam RNP tiek veikti visi aprēķini, kas ir nākamā gada plāna un tāmes pamatā un tiek izstrādāta katrai no mūsu apkalpošanā esošajām 3800 mājām.

„Sākotnējais pieaugums bija par 40% ...”

Pēc Ozoliņa teiktā, viņam vēl septembrī nebija pamata domāt, ka RNP klientus skars ļoti straujš pakalpojumu maksas pieaugums:

– Mēs cerējām, ka maksas pieaugumu novērsīsim 2024. gadā, izmantojot uzņēmuma iekšējos resursus. Taču tas izrādījās neiespējami...

Pēc tam RNP valdes priekšsēdētājs stāstīja, ka uzņēmuma speciālisti ļoti centušies izlīdzināt pakalpojumu maksas pieaugumu:

– Skaitļi, ko mūsu klienti redz apsaimniekošanas tāmēs 2024. gadam, ir par 40% zemāki, nekā bija paredzēts sākumā!

Dzīvokļu īpašnieki tāmes un turpmākās uzturēšanas maksas var apskatīt interneta vietnē e-parvaldnieks.lv. Un līdz šī gada 26. novembrim ikvienas mājas īpašnieku kopība ar vairākuma lēmumu var apstrīdēt remontdarbu veikšanas kārtību un maksas apmēru uzkrājumu fondā.

Protams, Rīgas domes deputātiem radās jautājumi par apsaimniekošanas maksas paaugstinājuma apmēru un tā ekonomisko pamatojumu.

– Kā tieši tiek aprēķināta apsaimniekošanas maksa?

– Tas tiek darīts katrai mājai atsevišķi, ņemot vērā dzīvojamo, celiņu un pagalma platību utt.

– Kas ir izraisījis gaidāmo pakalpojumu maksas pieaugumu?

– Pēdējā gada laikā valstī pieauga darbaspēka un remontdarbu izmaksas. Turklāt RNP ir uzticēti papildu uzdevumi māju energoefektivitātes uzlabošanai, piemēram, mūsu pārvaldīšanā esošajās mājās jāorganizē energoaudits. Skaidrs, ka nevaram izpildīt šo uzdevumu visām 3800 mājām viena gada laikā, tādu resursu mums nav. Bet darbu tāmē 2024. gadam 800 mājām ir iekļauts energoaudits, kas vēlāk palīdzēs plānot māju siltināšanu.

– Kāpēc pakalpojumu maksas pieaugums izrādījās tik straujš?

– Iepriekšējos gados centāmies nepalielināt darbinieku atalgojumu, lai gan jau 2023. gadā kļuva skaidrs, ka algas uzņēmumā nav pietiekamas, jo nespējam piesaistīt un motivēt profesionāļus. Taču atcerēsimies, ka 2022. gada straujais apkures tarifu kāpums smagi sita pa kabatu visiem rīdziniekiem. Iepriekšējā RNP valde nolēma atlikt pakalpojumu maksas paaugstināšanu, lai mīkstinātu ekonomisko spiedienu uz dzīvokļu īpašniekiem. Šādā nolūkā 2022. gadā tika veikta vērienīga uzņēmuma optimizācija un atlikta algu paaugstināšana. Taču bija skaidrs, ka algas tik un tā turpmāk būs jāpaaugstina.

Ja atskatāmies vēsturē, kā ir mainījusies pakalpojumu maksa RNP klientiem, tad kopš 2017. gada tā ir pieaugusi tikai par 17%, bet kopš 2020. gada gandrīz nemaz nav mainījusies.

Tajā pašā laikā inflācija kopš 2017. gada sasniedza 41%, bet vidējā alga šajā laikā pieauga par 65%.

Trūkst 85 sētnieku

– Kuri no RNP pakalpojumiem dzīvokļu īpašniekiem sadārdzināsies?

– Būtiskāko sadārdzinājumu 2024. gadā dos māju vizuālās apskates un apkopes servisa dienests +27,5%; sanitārās apkalpošanas izmaksas, kas ietver sētnieku algas, pieaugs par 18,4%. Remontdarbu plānošana un organizēšana izmaksās par 10,5% vairāk.

– Vai tiešām ar pašreizējām algām nav iespējams piesaistīt strādniekus?

– Tā tas ir, jo mums šobrīd ir 143 vakances. Piemēram, RNP pilnai slodzei ir izveidotas 1004 sētnieku darba vietas – 85 no tām šobrīd ir brīvas. Pastāv arī liels risks zaudēt sētniekus un apkopējas, jo cilvēki pāriet uz privāto sektoru, kur viņiem maksā vairāk.

Šobrīd uzņēmumā trūkst četru ēku pārvaldnieku, piecu inženieru un tehniķu un deviņu jumiķu. Ir brīvas 25 būvstrādnieku, desmit santehniķu darba vietas, un tas vēl nav viss.

– Vai kādām mājām apsaimniekošanas maksa pieaugs vairāk, citām mazāk?

– 4,3% dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvo nelielās mājās, kurās ir ne vairāk par desmit dzīvokļiem, ikmēneša maksa par apsaimniekošanu pieaugs vidēji par 21 centu par dzīvojamās platības kvadrātmetru. Tiem 21,9% mūsu klientu, kuri dzīvo mājās ar 10–50 dzīvokļiem, vidējais palielinājums būs 10 centi par kvadrātmetru. Mājās ar 50 un vairāk dzīvokļiem, kurās dzīvo 71,4% mūsu klientu, apsaimniekošanas maksas pieaugums būs vidēji 8 centi par kvadrātmetru.

Visbeidzot 2,4% dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksa paliks nemainīga vai pat samazināsies. Ar detalizētu tāmes sadalījumu visi iedzīvotāji var iepazīties mūsu klientu apkalpošanas portālā e-parvaldnieks.lv.

Kādi ieguvumi ir dzīvokļu īpašniekiem?

– Ko iedzīvotāji saņems par papildu samaksu?

– No 2024. gada apsaimniekošanas pakalpojumā tiks iekļauti atsevišķi darbi, ko iedzīvotāji iepriekš apmaksāja no, piemēram, uzkrājumu fonda turpmāk plānotiem remontdarbiem. Šie pakalpojumi būs: pagrabu un bēniņu tīrīšana, koku un krūmu kopšana, energoaudita sagatavošana, mājas tehniskās apskates akta sagatavošana, koplietošanas telpu maiņas paklāju tīrīšana. Tas nozīmē, ka no šiem darbiem mēs vairs nevarēsim atteikties.

– Bet vai RNP pakalpojumu kvalitāte arī uzlabosies?

– Mēs daudz dzirdam par to, cik briesmīgs ir šis RNP, un strādājam, lai situāciju labotu. Lai izprastu problēmu, apkopojām informāciju no saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām. Lūk, piemēram, 2022. gadā no janvāra līdz septembrim ir saņemtas 408 sūdzības, bet par šādu pašu periodu 2023. gadā – 970. Lielākā daļa sūdzību ir par tehnisko darbu kvalitāti (388) un apsaimniekošanas darbiem (215).

– Kāpēc sūdzību skaits pieaug?

– Tas ir maldinošs iespaids, vienkārši mēs tikai nesen sākām reģistrēt arī klientu centrā 8900 saņemtās sūdzības.

Kur tiks tērēta nauda?

– Kādus remonta un apkopes darbus RNP plāno veikt 2024. gadā?

– Lielākie darbi būs saistīti ar komunikāciju maiņu:

■ 10,15 miljoni eiro tiks ieguldīti māju apkures sistēmās,

■ 9,59 miljoni eiro – aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās,

■ 3,48 miljoni eiro – jumtu maiņā,

■ 1,77 miljoni eiro – elektroinstalācijas maiņā, apgaismojumā, drošības sistēmu uzstādīšanā,

■ 1,59 miljoni eiro – balkonu un lodžiju remontā,

■ 1,54 miljoni eiro – liftu remontā,

■ 1,49 miljoni eiro – durvju remontā, uzstādīšanā.

Turklāt laikā no 2024. līdz 2026. gadam plānojam veikt 66 māju kompleksu atjaunošanu. Lai to realizētu, aktīvi risinām sarunas ar iedzīvotājiem, stāstot par valdības programmām un citām līdzfinansējuma iespējām.

„Vēlamies atgūt savus bijušos klientus”

Mājokļu un vides komitejas deputāti RNP pārstāvjiem jautāja arī par citiem uzņēmuma plāniem.

– Vai plānojat piesaistīt jaunus klientus?

–Jā, mums ir tāds plāns, – atzina RNP valdes loceklis Mārtiņš Paurs. – Tikai es teiktu, ka mūsu ieceres vairāk saistītas ar iepriekšējo klientu atgūšanu. Redzam, ka atsevišķi privātie apsaimniekošanas uzņēmumi vai dzīvokļu īpašnieku biedrības, kas iepriekš saņēmušas mājas pārvaldīšanas uzdevumu, nepilda iedzīvotājiem dotos solījumus. Tāpēc mēs vēlētos piesaistīt šīs mājas atpakaļ.

– Daudz tiek runāts par nepieciešamību mājas siltināt. Vai jums ir izpratne par to, kāpēc jūsu klienti to nedara?

– Pirmais iemesls ir tas, ka gados vecāki cilvēki baidās uzņemties kredītsaistības. Kopsapulcēs skaidrojam, ka tās nav personiskas saistības, ka lēmumu pieņem visa dzīvokļu īpašnieku kopība. Grūti izskaidrot arī to, ka tūlītējs siltuma ietaupījums pēc renovācijas var nebūt tik liels, lai segtu papildu kredīta maksājumus, it īpaši tagad, kad Euribor likme ir tik augsta. Mēs skaidrojam, ka ekonomika virzās cikliski, kredītu likmes pieaug un pēc tam krītas, un rezultātā 15–20 gadu laikā nosiltināts mājoklis joprojām ļaus ietaupīt naudu. Citiem vārdiem sakot, tas ir dzīvokļu īpašnieku finanšu pratības jautājums. Trešais iemesls ir pašu iedzīvotāju pasivitāte, viņi nepiedalās aptaujās un balsojumos par renovāciju. Un pašreizējā normatīvajā regulējumā nepiedalīšanās ir līdzvērtīga balsojumam pret lēmumu.

– Cik māju apkalpo RNP, kur ir dzīvokļu īpašnieku biedrības?

– Tādu māju mums ir nedaudz  – tikai vairāk par 100. Es runāju par mājām, kur iedzīvotāji nodibinājuši biedrības pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai un pēc tam noslēguši pakalpojumu līgumu ar RNP.

– Tas nozīmē, ka 3700 RNP apsaimniekotajās mājās nav biedrību, kas varētu piedalīties apsaimniekošanā. Cik no šīm mājām ir vismaz pilnvarotie pārstāvji?

– Apmēram 600 mājās ir pilnvarotās personas.

– Tas nozīmē, ka 3100 mājās nav ne biedrības, ne pat mājas vecākā...

– Jā, un mēs tajās mājās, kur vēl nav mājas pārstāvju, aicinām iedzīvotājus ievēlēt šādas pilnvarotās personas. Mēs palīdzam organizēt balsojumu par šiem jautājumiem, kā arī esam izstrādājuši gatavas pilnvaru formas, kur dzīvokļu īpašnieki var palielināt vai samazināt pilnvarojuma apjomu atkarībā no konkrētās mājas vajadzībām.

– Kur var dabūt minētos balsošanas paraugus?

– Tie ir pieejami mūsu mājaslapā rnparvaldnieks.lv.

Par un pret: ko saka dzīvokļu īpašnieki

Tikmēr rīdzinieku vidū lielas diskusijas izraisījusi RNP iecere 2024. gadā paaugstināt pakalpojumu maksas.

Piemēram, bijušais RNP valdes priekšsēdētājs Ervīns Straupe sociālajos tīklos stāsta, ka dzīvo parastā Rīgas daudzstāvu mājā. Māja tiek uzskatīta par lielu, ar vairāk nekā 50 dzīvokļiem. Pēc RNP sniegtajām ziņām šādu māju iedzīvotājiem ikmēneša apsaimniekošanas maksas pieaugumam jābūt par 8 centiem par dzīvojamās platības kvadrātmetru.

„Taču manā mājā apsaimniekošanas maksa pieaugs nevis par 8%, bet par 16%,” pēc iepazīšanās ar apsaimniekotāja tāmi raksta Ervīns Straupe. – Tāpat par 134% pieaugs iedzīvotāju ikmēneša maksa remontdarbu uzkrājumu fondā. Kopējais sadārdzinājums ir 0,332 eiro par kvadrātmetru. Divistabu dzīvoklim tas sastāda 18,6 eiro mēnesī... Par to jāatbild ne tikai RNP valdei, bet arī domei, kas par to visu vienojās.

„Es pat ļoti priecājos, ka mūsu mājā palielināja iedzīvotāju maksu uzkrājumu fondā. Dzīvokļu īpašnieki prasa daudz darba mājā, bet negrib saprast, ka viss kļūst dārgāks,” raksta Alīna Kasatkina. – „Mājas ir 35–50 gadus vecas un visur, kur vien paskaties, ir nepieciešams remonts, bet naudas nepietiek. Iedzīvotāji nevēlas ņemt kredītu, savukārt gadiem ilgi krāt, lai samaksātu par remontu, nav risinājums. Tātad RNP šajā gadījumā rīkojās pareizi”.

Svarīgi!

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un savu māju kopīpašuma daļas no pašvaldības bilances, no apsaimniekošanas uzņēmuma līdz šī gada 15. oktobrim bija jāsaņem apsaimniekošanas izdevumu tāme nākamajam 2024. gadam.

Ja mājas dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas tiesības pārņēmuši un uz pārvaldīšanas pilnvarojuma pamata izvēlējušies apsaimniekotāju, tad viņam nākamā gada apsaimniekošanas izdevumu – ienākumu tāme jāsagatavo termiņā, kāds noteikts pārvaldīšanas līgumā.

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pārliecināties, vai mājas pārvaldnieks tāmi sastādījis pareizi. Šo darbu atvieglos ieskatīšanās normatīvajos aktos, konkrēti, - Ministru kabineta noteikumos Nr. 408 un to pielikumos. Šā Darīsim kopā! numurā publicēsim šo noteikumu galvenos punktus.

Numuru arhīvs: spied un lasi!