Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Tikai atrunāšanās

Freepik.com

Kā rīkoties, ja pārvaldnieks iedzīvotājiem ir apsolījis mājā izpildīt konkrētus darbus, bet dara pavisam ko citu, turklāt uz parāda? 

Mājas iedzīvotāji ir pārliecināti, ka pārvaldnieks apzināti viņiem audzē parādu. Kā gan citādi, ja ne par kaitniecību, lai nosauc šādu rīcību?

„Šogad ierados pie pārvaldnieka ar jautājumu par dūmvadu tīrīšanu,” stāsta avīzes Darīsim Kopā! lasītāja (pēc sievietes lūguma neizpaust viņas īsto vārdu nosaucām viņu par Valiju). „Tad es uzzināju, ka tikai gada laikā mūsu mājai izveidojies parāds 2000 eiro apmērā.”

Valija sāka interesēties, kā tā varēja gadīties, ja vēl pagājušajā apsaimniekošanas sezonā māja ar grūtībām, tomēr krāja naudu remontdarbiem un pilnībā norēķinājās par apsaimniekošanu. Tad apsaimniekošanas uzņēmuma darbiniece pastāstījusi, ka pārvaldnieks mājā veicis vairākus darbus, kas nebija ieplānoti tāmē 2022. gadam.

„Piemēram, aptuveni 300 eiro pārvaldnieks ir iztērējis elektroinstalācijas pārbaudei koplietošanas telpā, kaut arī šīs telpas izmērs ir tikai četri kvadrātmetri,” stāsta sašutusī dzīvokļa īpašniece.

Kad viņa pārvaldniekam jautājusi, kāpēc viņš neesot ieplānojis maksu par instalācijas pārbaudi 2022. gada tāmē, lai iedzīvotāji varētu norēķināties par pakalpojumu pakāpeniski un neiekļūt parādos, skaidru atbildi neesot saņēmusi, bijusi tikai atrunāšanās.

Līdz 2022. gada 15. oktobrim apsaimniekotājs ir sagatavojis mājas apsaimniekošanas tāmi un darbu plānu 2023. gadam, bet iedzīvotāji nekam vairs netic. Runā, ka pārvaldnieks formāli izpilda likumu, jo uz papīra informē iedzīvotājus par vieniem darbiem, bet īstenībā veic pavisam citus, un arī uz parāda.

Situāciju komentē Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Līga Lapiņa:

– Šeit jāprecizē, ka dzīvojamās mājas pārvaldniekam likums uzliek par pienākumu reizi 10 gados organizēt elektroinstalācijas pārbaudi koplietošanas telpās. To veic arī pēc elektroinstalācijas rekonstrukcijas, nododot paveiktos darbus vai pēc īpaša Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieprasījuma.

Eksperte apliecina, ka pārvaldniekam mājā ir tiesības veikt tikai tādus darbus, kuri iepriekš tikuši ieplānoti apsaimniekošanas darbu plānā konkrētajā gadā.

– Izņēmumi ir pieļaujami tikai tad, ja tiek veikti avārijas darbi, – uzsver Līga Lapiņa, – vai darbi, kurus izmainījuši paši dzīvokļu īpašnieki, pieņemot lēmumu likumā paredzētajā kārtībā.

Izskatās, ka pārvaldniekam vajadzēja atturēties no dārgās pārbaudes veikšanas, ja tā iepriekš nebija paredzēta konkrētā gada darba plānā. Tā vietā viņam vajadzēja ieplānot pārbaudi 2023. gadā.

– Elektroinstalācijas pārbaudes izmaksas var iekļaut apsaimniekošanas maksā, – skaidro Rīgas domes eksperte, – bet var arī izdalīt 2023. gada darbu plānā atsevišķā pozīcijā. 

– Pārvaldnieks jau ir veicis šos darbus un paziņojis, ka iedzīvotāji viņam ir parādā 300 eiro. Vai viņš var šos izdevumus iekļaut 2023. gada apsaimniekošanas maksā?

– Nē, lai tā rīkotos, pārvaldniekam ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku pilnvarojums.

– Vai viņš par minētajiem darbiem iztērēto naudu var paņemt no mājas uzkrājumiem nākotnē plānotajiem remontiem?

– Ja pārvaldnieks laikus netika ieplānojis elektroinstalācijas pārbaudi 2022. gada apkalpošanas darbu tāmē, tad paņemt naudu no mājas uzkrājumu fonda viņš var tikai tad, ja par to nobalso šīs mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums.

– Pārvaldnieks neatzīst savu vainu nepareizā plānošanā un uzskata iedzīvotājus par parādniekiem. Kas notiks ar mājas parādu, ja dzīvokļu īpašnieki nolems mainīt apsaimniekotāju uz citu, viņuprāt, labāku?

– Kopējais secinājums ir šāds: ja dzīvojamās mājas īpašnieki nolems pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības un nodos tās citam pārvaldniekam, iespējami divi risinājumi – vai nu iepriekšējais pārvaldnieks turpinās pats piedzīt iedzīvotāju parādus, vai arī nodos piedziņas tiesības jaunajam mājas pārvaldniekam.

Redakcijas piebilde.  Pirmkārt, atspoguļotā situācija attiecas tikai uz dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā nepārņemtajām mājām, otrkārt, ja  iedzīvotāji uzstās, ka nemaksās par nepareizi paveiktajiem remontdarbiem, viņus un pārvaldnieku gaida tikšanās tiesā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!