Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Mūsu māja zaudēja sētnieku”

Freepik.com

Lielākais valsts pārvaldīšanas uzņēmums brīdina par darbaspēka deficītu. Īpaši tas skar sētniekus, no kuriem daudzi lēmuši nevakcinēties pret Covid-19. Kas jāzina dzīvokļu īpašniekiem, lai māja nepaliktu bez ikdienas apkopšanas?

Mūsu mājas sētnieks nevēlas vakcinēties pret Covid-19, tāpēc no 15. novembra pārvaldnieks viņu atstādina no pienākumu pildīšanas. Mēs esam pret, jo esam apmierināti ar uzkopšanas kvalitāti. Vai pārvaldniekam ir tiesības atlaist mūsu mājas sētnieku?

Lai pareizi atbildētu uz šo jautājumu, jāzina, kāds apsaimniekošanas uzņēmums apkalpo māju – privāts vai pašvaldības.

Ja māju apsaimnieko pašvaldības uzņēmums, tad darba devējam nav tiesību atstādināt no darba sētnieku, kurš līdz 15. novembrim ir uzsācis vakcinācijas kursu, bet vēl nav saņēmis Covid sertifikātu. Šādam darbiniekam ir pienākums iegūt Covid sertifikātu līdz 2021. gada 15. decembrim. Šajā laikā viņam ir tiesības turpināt darbu, ja darbinieka rīcībā ir testēšanas sertifikāts, kas nav vecāks par 72 stundām. Testēšana darbiniekam jāveic par saviem līdzekļiem.

Ja pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmuma sētnieks līdz 15. novembrim nav uzsācis vakcināciju, darba devējam viņš jāatstādina no darba pienākumu pildīšanas. Atstādināšana var ilgt trīs mēnešus, pēc tam darba devējam ar nevakcinēto darbinieku jāizbeidz darba attiecības.

Kā atšķiras situācija, ja māju apkalpo privāts apsaimniekošanas uzņēmums vai īpašnieku biedrība? Ja darba devējs, izvērtējot riskus, ar kuriem nākas saskarties sētniekam, paziņo par pienākumu vakcinēties pret Covid-19, tad darbiniekam ir pienākums pabeigt vakcināciju un saņemt sertifikātu līdz 15. decembrim. Līdz tam brīdim viņam ir tiesības veikt darba pienākumus, ja viņa rīcībā ir testēšanas sertifikāts.

Pēc 15. decembra visi privāto uzņēmumu darbinieki, kuri strādā ārpus savas darbavietas, darba pienākumus varēs veikt tikai tad, ja viņu rīcībā būs sertifikāts par pabeigtu vakcinācijas kursu vai pārslimotu Covid-19.

Mūsu pārvaldnieks neatbrīvo sētnieku no pienākumu pildīšanas, lai gan sētnieks nav vakcinēts. Viņš atbild: „Es nevaru atstāt māju un tās apkārtni bez uzkopšanas. Vispirms atrodiet citu sētnieku, tad es atbrīvošu esošo.” Tā kā mēs, gados vecākie iedzīvotāji, ļoti baidāmies saslimt, piedāvājām pārvaldniekam pieņemt darbā par sētnieci vienu no mums – vakcinētu dzīvokļa īpašnieci no pirmā stāva. Apsaimniekošanas uzņēmumā mums atbildēja, ka sieviete neatbilst viņu prasībām. Vai šādā situācijā vajadzētu izvēlēties darbiniekus?

Nevienā no Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteikts, kādiem kritērijiem jāatbilst pretendentam uz sētnieka darbu. Viņam netiek prasītas arī valsts valodas zināšanas.

Tajā pašā laikā katram darba devējam ir tiesības noteikt prasības kandidātiem. Piemēram, pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks sētnieku vakancēm meklē cilvēkus, kuri ir:

■ fiziski stipri;

■ ieguvuši pamatizglītību;

■ ar valsts valodas zināšanām, atbilstoši 2A kategorijai;

■ ar sertifikātu par pabeigtu vakcinācijas kursu vai pārslimotu Covid-19.

Turklāt uzņēmums sola sētniekam algu 550–1000 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Algas apmērs ir atkarīgs no mājas un teritorijas lieluma.

Daudzi privāti apsaimniekošanas uzņēmumi, piemēram, Selectum Home, ir gatavi pieņemt jebkuru kandidātu. Galvenās prasības ir Covid sertifikāta esamība un dzīvesvieta netālu no darba vietas.

Mūsu sētniece atteicās vakcinēties pret Covid-19, tādēļ uzrakstījusi iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu uz pašas vēlēšanos. Mājas vecākā atzīst, ka citu sētnieku par šādu naudu (220 eiro mēnesī) mēs neatradīsim, tāpēc ir jāpaaugstina apsaimniekošanas maksa vai pašiem jāķeras pie mājas uzkopšanas. Vai iedzīvotājiem ir tiesības šo darbu darīt nolīgtā darbinieka vietā?

Apspriežot mājas apsaimniekošanas tāmi un plānotos remontdarbus nākamajam gadam, dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt kopības lēmumu par to, ka mājas koplietošanas telpu un mājai piegulošas teritorijas kopšana turpmāk tiks veikta bez apsaimniekotāja līdzdalības. Šajā lēmumā dzīvokļu īpašniekiem jānosaka darbu izpildes kārtība, piemēram, jānorīko atbildīgā persona vai arī jāapstiprina teritorijas kopšanas grafiks.

Atgādinām, ka pašlaik daudzās mājās Latvijā notiek apsaimniekošanas tāmes 2022. gadam apspriešana. Ja dzīvokļu īpašnieki, lai ekonomētu mājas līdzekļus, vēlas atteikties no sētnieka pakalpojumiem, vēlams kopīgo lēmumu pieņemt līdz novembra beigām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!