Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Mājas zeme koplietošanā, tās labiekārtošanas noteikumi

123rf.com

Iedzīvotāji pie mājas vēlas labiekārtotu autostāvvietu, bērnu šūpoles un jaunu atkritumu laukumu. Ar ko sākt labiekārtošanas darbus? 

Vēlaties pie mājas izbūvēt autostāvvietu, pārvietot atkritumu laukumu citā vietā, uzstādīt bērniem  šūpoles? Dažos gadījumos labiekārtošanas darbus var veikt saskaņā ar vienkāršotām prasībām. Sīkāk stāsta Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta vecākā referente Madara Brīvere.

Pie mūsu mājas ir liels zemesgabals. Kā panākt, lai pārvaldnieks ierīkotu smilšu kasti bērniem un uzstādītu soliņus?

– Iesākumā iesaku pārliecināties, vai zeme zem mājas un piegulošā teritorija ir pašu dzīvokļu īpašnieku īpašums (domājamās daļās, proporcionāli dzīvokļa īpašumam – red. piezīme) vai arī pieder trešajām personām. Šoreiz izskatīšu tikai tos gadījumus, kad zeme pieder dzīvokļu īpašniekiem, jo tādā gadījumā viņi paši ir tiesīgi risināt labiekārtošanas jautājumus, – uzsver Madara Brīvere. – Zeme zem mājas ir visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīgs īpašums, tādēļ lēmumu par tās izmantošanas kārtību iedzīvotāji var pieņemt tikai kopīgi.

Kādos gadījumos būs nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības konceptuāls risinājums? Tas būs nepieciešams ik reizi, kad labiekārtošanas darbi skar kopējo īpašumu, piemēram, ja aktīvi mājas iedzīvotāji ir izlēmuši ierīkot jaunu bērnu rotaļu laukumu vai demontēt vecās, drošības prasībām neatbilstošās bērnu laukuma iekārtas. Kopējais iedzīvotāju lēmums būs nepieciešams arī tad, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas uzbūvēt vai pārvietot uz citu vietu atkritumu konteineru laukumu. Atsevišķos gadījumos, pieņemsim, ja iecerēta viena laukuma būvniecība vairākām mājām, – projekts jāatbalsta katras mājas īpašnieku vairākumam.

Blakus mūsu mājai atrodas autoserviss. Veicot remontdarbus, meistari mašīnas novieto mūsu pagalmā, jo autoservisam pašam savas teritorijas nav. Kā apturēt šādu patvaļu?

– Svarīgs jautājums, kuru lemjot neiztikt bez kopīpašnieku balsojuma, ir autostāvvietu ierīkošana mājai piederošajā zemē.

Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

■ mājai piederošajā zemesgabalā ierīkot autostāvvietu elektromobiļiem, ja vienlaikus tiek izveidots elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts;

■ ierīkot īpašu stāvvietu personām ar invaliditāti;

■ ierīkot stāvvietu, kuru atļauts izmantot tikai konkrētas mājas dzīvokļu īpašniekiem;

■ aizliegt citiem transportlīdzekļu vadītājiem izmantot stāvvietu pie viņu mājas, novietojot īpašu aizlieguma zīmi.

Mēs jau sen pie mājas vēlamies uzstādīt aizliedzošo zīmi ar papildu zīmi „stāvvieta tikai ar dzīvokļu īpašnieku atļauju”. Pārvaldnieks, kas apkalpo mūsu māju, stiepj gumiju un atrunājas, ka šādas zīmes uzstādīšanai nepieciešama dzīvokļu īpašnieku simtprocentīga piekrišana.

– Vispirms atkārtošu, ka visi lēmumi, kas skar mājas teritorijas labiekārtošanu vai ceļazīmju uzstādīšanu, jāpieņem Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. Tagad – pēc kārtas:

Pirmkārt, dzīvokļu īpašniekiem jāpārliecinās, ka ceļa posms, kur plānots uzstādīt ceļazīmi, pieder mājas dzīvokļu īpašniekiem un plānotās izmaiņas skars tikai kopīpašumā esošo teritoriju. Tas pats attiecas uz bērnu laukumu, atkritumu konteineru ierīkošanu, soliņu uzstādīšanu u. tml.

Otrkārt, lēmumus par kopīpašuma lietošanas kārtību atļauts pieņemt tikai dzīvokļu īpašnieku kopībai. Tas nozīmē, ka šādu lēmumu pieņemšanu nevar deleģēt, piemēram, pārvaldniekam.

Treškārt, lēmumu par kopīpašuma lietošanas kārtību kopīpašnieku starpā jāpieņem ar 3/4 dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Tas attiecas uz rotaļu laukumiem, atkritumu konteineru laukumiem, tomēr no 2021. gada atsevišķos gadījumos labiekārtošana iespējama ar vienkāršu īpašnieku balsu vairākumu (50% + 1 balss). Lūk, šie izņēmumi:

■ ja lēmums attiecas uz ceļazīmes izvietošanu;

■ ja lēmums attiecas uz autostāvvietas labiekārtošanu;

■ ja lēmums attiecas uz autostāvvietas elektromobiļiem un to uzlādes punkta labiekārtošanu.

– Kādas ceļazīmes atļauts uzstādīt ar 51% dzīvokļu īpašnieku balsojumu?

– Šajā gadījumā ir atļauta jebkādu ceļazīmju, kā arī citu tehnisko līdzekļu (barjeras, atzīmes u. tml.) uzstādīšana, kas saistīti ar stāvvietu labiekārtošanu.

Mūsu mājā dzīvo divi invalīdi, un dzīvokļu īpašnieku biedrība viņiem jau ierīkoja divas invalīdu autostāvvietas, kurām ir speciāls apzīmējums. Tagad viens no invalīdiem lūdz izbūvēt rampu pie kāpņu telpas. Mēs neesam pret, bet mulsina cits: pārvaldnieks grasās apmaksāt rampas ierīkošanu no mājas uzkrājuma nākotnē veicamiem remontdarbiem. Vai tas ir pareizi?

– 2021. gada vasarā Dzīvokļa īpašuma likumā stājās spēkā grozījumi, kuri ir vienkāršojuši daudz jautājumu, kas saistīti ar vides pieejamību invalīdiem. Kā jau tiku skaidrojusi, pirmkārt, lēmumi ir jāpieņem tikai dzīvokļu īpašnieku vairākumam. Otrkārt, tagad vides pieejamības līdzekļus – pacēlāju, liftu, rampu – invalīds var uzstādīt bez līdzīpašnieku piekrišanas. Viņam tikai jāinformē īpašnieku kopība par savu nodomu. Pēc tam viņš, ievērojot normatīvo aktu prasības, izbūvē rampu vai uzstāda pacēlāju. Dzīvokļa īpašuma likuma 13. panta 3. punkts noteic, ka šo darbu izmaksas tiek segtas no visu dzīvokļu īpašnieku kopējiem uzkrājuma līdzekļiem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!