Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Maza, bet veiksmīga

Nelielas deviņu dzīvokļu mājas īpašnieki ņēma pārvaldīšanas tiesības savās rokās un divos gados padarīja vairāk nekā visu iepriekšējo divdesmit gadu laikā.

Mājā Rīgā, Kalnciema ielā 29, ir tikai deviņi dzīvokļu īpašumi, tomēr tas neatturēja iedzīvotājus dibināt biedrību un pārņemt mājas pārvaldīšanu savās rokās. Rezultātā divu gadu laikā mājā notikušas nopietnas pārmaiņas.

2019. gadā mājas Kalnciema ielā 29 iedzīvotāji uzzināja, ka viņiem jāveido naudas uzkrājums nopietniem remontdarbiem. Mājas uzkrājumu fondā jau bija aptuveni 10 000 eiro, bet mājas apsaimniekotājs bija aprēķinājis, ka pamatu atjaunošanai būs nepieciešams daudz vairāk līdzekļu.

Dzīvokļu īpašnieki nolēma, ka daudz efektīvāk būs māju pārvaldīt pašiem, jo šādā gadījumā par pārvaldīšanu ietaupītos līdzekļus varētu novirzīt uzkrājumu fondā.

Daži kaimiņi uz šādu ideju raudzījās ar skepsi. Kā gan tik neliela mājiņa tiks galā ar apsaimniekošanu un remontiem? Iedzīvotāji nepadevās, nodibināja biedrību, ievēlēja mājas vecāko un no 2019. gada 1. jūlija sāka patstāvīgu dzīvi.

Tagad, pēc diviem gadiem, secinājums ir tikai viens – toreizējais lēmums mājai nācis par labu.

■ ■ ■

– Pēc atteikšanās no uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pakalpojumiem saņēmām savas mājas uzkrājumu aptuveni 10 000 eiro apmērā. Kopš tā laika šī nauda visu laiku ir apgrozībā, – stāsta mājas vecākā Nataļja.

Pirmajā gadā dzīvokļu īpašnieku biedrība mājā izremontēja koka kāpnes, kā arī pasūtīja pilnu elektroinstalācijas un elektrosadales nomaiņu mājas koplietošanas telpās.

– Bijušā pārvaldnieka tāmē šo darbu izmaksas bija paredzētas aptuveni 5000 eiro apmērā, savukārt mēs atradām uzņēmumu, kas elektroinstalācijas nomaiņu paveica kvalitatīvi, par darbu paprasot tikai 2000 eiro, – pauž mājas vecākā.

■ ■ ■

Otrajā gadā iedzīvotāji ķērās pie galvenā – mājas pamatu glābšanas. Uzreiz kļuva skaidrs, ka sarežģītais darbs būs jādala vairākos posmos. Vispirms Nataļja pasūtīja pagrabu tīrīšanu un atkritumu izvešanu. Varētu šķist, ka šis ir vienkāršākais no uzdevumiem, tomēr mājai tas izmaksāja apmēram 2200 eiro. Otrkārt, dzīvokļu īpašnieku biedrība pasūtīja mājas pamatu tehnisko apsekošanu un to atjaunošanas projektu.

Daudzi būvniecības un projektēšanas biroji par darbu prasīja lielu naudu. Nataļja atceras: – Mēs rūpīgi meklējām izdevīgāko piedāvājumu un rezultātā samaksājām par apsekošanu un projektu 4500 eiro.

Trešais solis būs pamatu un pagraba rekon­strukcija un nostiprināšana. Šos darbus dzīvokļu īpašnieku biedrība plāno veikt ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības programmas „Dzīvojamo māju atjaunošana” atbalstu. Oktobra beigās Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta portālā publicēts jaunās programmas 2023. gadam nolikums. Saskaņā ar šo informāciju dzīvojamā māja konkursa kārtībā var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, kas nepieciešams, lai novērstu tehniski bīstamu stāvokli (jumta remonts, plaisas sienās, nesošo konstrukciju stiprināšana u. tml.).

Pašvaldība ir gatava segt līdz 50% no šādu darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000 eiro vienai mājai. Deviņu dzīvokļu mājai Kalnciema ielā 29 tas būtu milzīgs finansiāls atbalsts.

– Esam nolēmuši projektu dalībai programmā iesniegt līdz 2022. gada maijam, – stāsta mājas vecākā.

Ja viss notiks saskaņā ar plānoto, mājas rekonstrukcija varētu sākties jau 2023. gadā.

■ ■ ■

Tikmēr iedzīvotāji nesēž, rokas klēpī salikuši. Šovasar viņi pasūtīja pilnu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas nomaiņu.

– Kā jums pietiek līdzekļu visiem šiem darbiem?

– Patlaban mēs tērējam tikai savus uzkrājumus, – stāsta Nataļja. – Ir arī labas ziņas: no 2021. gada 1. septembra māja ne tikai tērēs, bet arī pelnīs. Esam noslēguši līgumu par reklāmas izvietošanu uz mūsu mājas galasienas. Tagad izvietotā reklāma mājas kopējo uzkrājuma fondu gadā papildinās par 2000 eiro. Šāda saimnieciska pieeja palīdz mājas Kalnciema ielā 29 iedzīvotājiem atjaunot savu īpašumu.

■ ■ ■

2021. gada rudenī mājā atgadījās nepatīkams notikums: bijušais apsaimniekotājs Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) iedzīvotājiem atsūtīja atgādinājumu par nepieciešamību samaksāt parādu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Satrauktie iedzīvotāji, kuri kopš 2019. gada nebija saņēmuši ne atgādinājumus, ne rēķinus, devās pie Nataļjas.

– Arī es pati saņēmu vēstuli ar prasību apmaksāt parādu par 2019. gadā saņemtu pakalpojumu deviņu eiro apmērā, – skaidro mājas vecākā.
– Savā paziņojumā RNP rakstīja, ka parāda apmaksa „ļaus laikus pieslēgt mājai apkuri”, lai gan centralizētas apkures mājai nekad nav bijis.

Izrādās, ka 2019. gadā, pārņemot mājas pārvaldīšanas tiesības, biedrība jau bija saskārusies ar bijušā pārvaldnieka prasību samaksāt parādu par ūdeni, bet tolaik starp RNP un biedrību bija strīds par mājas kopējiem parādiem par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, tādēļ RNP nepārskaitīja no iedzīvotājiem saņemto naudu pakalpojumu piegādātājiem.

Nataļja atceras: – Šī iemesla dēļ 2019. gada vasarā, noslēdzot līgumu ar Rīgas ūdeni, mēs samaksājām visus parādus par neapmaksātajiem pakalpojumiem tieši Rīgas ūdens kontā. Par to liecina arī mūsu sarakste ar pakalpojuma piegādātāju. Kāpēc RNP no jauna prasa apmaksāt vairs neesošu parādu? Turklāt bijušajam pārvaldniekam pietiek nekaunības brīdināt, ka mūsu parādus tas nodos specializētajai parādu piedziņas firmai.

■ ■ ■

Šos lasītāju jautājumus mēs nosūtījām uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks. Pēc pārbaudes avīzes redakcija saņēma oficiālu atbildi: mājas Kalnciema ielā 29 iedzīvotājiem nekas nav jāmaksā.

Situāciju komentē uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns:

– Pēc mūsu uzņēmuma datiem, šīs mājas dzīvokļu īpašnieki tik tiešām nav samaksājuši apsaimniekotājam beidzamo rēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Visus šos divus gadus viņi saskaņā ar Rīgas namu pārvaldnieka datiem ir skaitījušies parādnieki. Apsaimniekotājs taču nevarēja zināt, ka īpašnieki parādu ir apmaksājuši tieši pakalpojuma sniedzējam. Tagad, pēc jūsu signāla, mēs pieprasījām informāciju no uzņēmuma Rīgas ūdens, kas ļāva situāciju noskaidrot. Tuvākajā laikā sagatavosim un nosūtīsim dzīvokļu īpašnieku biedrībai oficiālu atbildi par parāda neesamību.

Numuru arhīvs: spied un lasi!