Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Māju apsaimnieko DzĪK, kā maksāt nodokļus?

Unsplash.com

No 1. jūlija ir stājušās spēkā izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kas noteic, ka par katru sociāli apdrošināmo personu jāveic valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālo iemaksu objekts ir trīs minimālās algas – 1500 eiro ceturksnī jeb 500 eiro mēnesī.

„Mūsu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (DzĪK),” raksta anonīms dzīvokļa īpašnieks. „Pamatojoties uz DzĪK statūtiem, tiek ievēlēta kooperatīva valde un revīzijas komisija, kas ir reģistrēti Uzņēmuma reģistrā. Darba līgumi ar valdes locekļiem un revīzijas komisijas locekļiem netiek slēgti, bet Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegtas ziņas par darba ņēmējiem (kods 11 „Darba ņēmēja statusa iegūšana”).

Par katru valdes sēdi valdes locekļi saņem atlīdzību – 60 eiro, no kuras ietur visus nodokļus un iemaksā budžetā. Atlīdzība tiek izmaksāta pēc valdes locekļa pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā.

Vai DzĪK tagad jāmaksā papildu sociālais nodoklis no noteiktās minimālās darba algas par katru no valdes un revīzijas komisijas locekļiem?”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbilde:

– Saskaņā ar likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 1. panta 2. punkta c apakšpunktu komercsabiedrības valdes, padomes loceklis, prokūrists, kontrolieris, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais probācijas darbinieks, kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, ir darba ņēmējs, ja atlīdzība ir faktiski noteikta. Tātad, ja valdes locekļiem ir noteikta atlīdzība un viņi Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrēti kā darba ņēmēji, par viņiem būs jāveic minimālās obligātās iemaksas par visu to laika periodu, kurā viņi ir darba ņēmēja statusā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!