Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Neatlikt uz vēlāku laiku

Remontdarbu gaidīšana neievilksies, jo pārvaldnieks dzīvokļu īpašniekiem piedāvājis jaunu programmu

Latvijā notiek it kā nemanāmi, bet dzīvokļu īpašniekiem ļoti svarīgi procesi. Pirmkārt, daudzdzīvokļu mājas noveco un remonti kļūst neatliekami. Otrkārt, būvdarbu izmaksas turpina pieaugt un tikai beidzamā gada laikā vien ir palielinājušās par 3,2%. Secinājums – jo ātrāk mājā tiks organizēti remontdarbi, jo izdevīgāk tas būs dzīvokļu īpašniekiem.

Ko darīt, ja mājai nav uzkrāti līdzekļi plānotajiem remontdarbiem? Apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs iedzīvotājiem piedāvā interesantu iespēju, lai atrisinātu šo situāciju.

Remonts – šodien, apmaksa – rīt

Uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs dzīvojamo māju apsaimniekošanas nozarē darbojas jau 17 gadus. Šis uzņēmums no citiem atšķiras ar citādu skatījumu uz mājai nepieciešamajiem remontdarbiem – pārvaldnieks pēc dzīvokļu īpašnieku lūguma nomaina mājai jumtu vai cauruļvadu sistēmas, bet par darbu ļauj norēķināties pēc izveidota grafika. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji par darbiem var maksāt laikā līdz trim gadiem. 

Jau 2020. gadā Rīgas namu apsaimniekotājs saskārās ar to, ka pieprasījums pēc šādiem remontdarbiem ļoti palielinājās. Dzīvokļu īpašnieki ir sapratuši, ka samaksa par remontu uz nomaksu ir ļoti izdevīga.

– Lai arī nākotnē spētu organizēt pēc iespējas vairāk remontdarbu, uzņēmums 2020. gada pavasarī pirmo reizi vērsās finanšu institūcijā Altum un saņēma aizdevumu 420 000 eiro apmērā, – stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. – Pēc tam varējām dzīvokļu īpašniekiem piedāvāt aizdevumu tūlītējai remontdarbu organizēšanai viņu mājās.

Kādiem nolūkiem mājas tērē naudu?

  1. gadā lēmumu par remontdarbu veikšanu pieņēma desmitiem māju dzīvokļu īpašnieki, kurus apkalpo uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs.

– Dažām mājām bija nepieciešamas pavisam nelielas summas steidzamu darbu veikšanai, – stāsta uzņēmuma galvenā inženiere Viktorija Kurajeva. – Piemēram, daudzdzīvokļu māja Mežciema ielā 6 Rīgā izmantoja īstermiņa aizdevumu 55 eiro apmērā sensora nomaiņai, bet māja Tallinas ielā 3 Jūrmalā nomainīja cirkulācijas sūkni, kas izmaksāja 488 eiro.

Bija arī mājas, kurām aizņēmums ļāva paveikt ļoti lielus darbus, kuru apmaksai paši dzīvokļu īpašnieki nevarētu uzkrāt līdzekļus ātri.

– Šādu darbu skaitā ietilpst jumtu nomaiņas, – saka galvenā inženiere. – Kā piemēru vēlos minēt māju Matīsa ielā 89 Rīgā, kur nācās steidzami remontēt jumtu un dūmvadus. Šim mērķim iedzīvotāji izmantoja aizdevumu par kopējo summu aptuveni 24 000 eiro, kuru atmaksās pakāpeniski trīs gadu laikā.

Šāds aizdevums kā vienīgā iespēja sakārtot īpašumu ir tieši mazajām mājām, kurām kopējā platība nav liela un veidot uzkrājumus ir ļoti laikietilpīgi. Piemērs ir māja Kroņu ielā 13 k-1 Rīgā. Mājā ir tikai seši dzīvokļi, bet tās jumta remonts maksāja aptuveni 20 000 eiro. Protams, iedzīvotāji varētu daudzus gadus vākt naudu uzkrājumu fondā, bet katru reizi lietus laikā cīnīties ar saliešanas sekām. Dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par aizdevumu un nu jau gadu dzīvo sausumā zem jauna jumta.

Izremontēja laikus, tātad – ekonomēja

Cik ātrā laikā jāatmaksā līdzekļi par nomaksā veikto remontu? Viktorija Kurajeva apgalvo, ka šo lēmumu katras mājas dzīvokļu īpašnieki pieņem patstāvīgi. Ja māja ir liela un iedzīvotāji ik gadu uzkrājumu fondā iemaksā 10 000–12 000 eiro, tad viņi naudu atdod ātrāk. Mazu māju, kurās veikti lieli darbi, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja aizdevumu atmaksāt pakāpeniski periodā līdz trim gadiem.

Dažos gadījumos, laikus veicot remontdarbus, dzīvokļu īpašniekiem izdodas pat ietaupīt, piemēram, mājā Bruņinieku ielā 89 Rīgā, kur otro gadu tiek veikti fasādes atjaunošanas un jumta nomaiņas darbi.

– 2020. gadā šīs mājas dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par aizņēmuma izmantošanu gandrīz 80 000 eiro apmērā, – stāsta Viktorija Kurajeva. – Šogad fasādes remonta darbi tiks turpināti. Pēc renovācijas darbu pabeigšanas dzīvokļu īpašnieki cer no pašvaldības palīdzības programmas līdzekļiem saņemt līdzfinansējumu, kas ļaus segt daļu no darbu izmaksām. 

Iedzīvotāji vēlas remontēt vairāk

Pērn pēc palīdzības uzņēmumā  Rīgas namu apsaimniekotājs vērsās iedzīvotāji, kuru mājās bija nepieciešama apkures sistēmu sagatavošana nākamajai sezonai. Darbā bija jāiegulda salīdzinoši neliela naudas summa – aptuveni 500–800 eiro, bet aizņēmums finanšu institūcijā Altum arī šeit izrādījās noderīgs. Par šiem līdzekļiem tika rekonstruēti siltummezgli mājām Burtnieku ielā 35, Ieriķu ielā 31 un Ieriķu ielā 39, Gobas 16 un vēl citās adresēs.

– Un vēl – esam ievērojuši, ka, organizējot remontdarbus ar iespēju samaksāt pakāpeniski, dzīvokļu īpašnieki sāk domāt kompleksi un vēlas sakārtot visu mājas saimniecību kopumā, – novērojumos dalās galvenā inženiere. – Piemēram, daudzdzīvokļu māja Ulbrokas ielā 14 Rīgā aizņēmās līdzekļus, lai sakārtotu mājas kanalizācijas sistēmu un vienlaicīgi saremontētu arī ietves gar māju asfalta segumu. Dzīvokļu īpašnieki Buļļu ielā 42B vēlējās, lai vienas sezonas laikā viņiem tiktu  nomainīts ne tikai jumta segums, bet arī ielikti pakešu logi koplietošanas telpās un nomainīts avārijas stāvvads.

Sava darbu vēsture ir arī mājai Ruses ielā 13 Rīgā. Sāksim ar to, ka māja par Rīgas namu apsaimniekotāja klienti kļuva tikai 2020. gada vasaras sākumā. Mēs pārņēmām māju ar avārijas stāvoklī esošu ūdensapgādes sistēmu, un jau tajā pašā 2020. gadā dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par aizdevuma izmantošanu gandrīz 14 000 eiro apmērā ūdensvada remontam.

Pozitīvs un interesants gadījums notika Salaspilī. Šīs pilsētas pašvaldība katru gadu ar līdzfinansējumu piedalās savu māju pagalmu labiekārtošanas projektos. Daļu no darbu vērtības apmaksā paši dzīvokļu īpašnieki, bet lielāko izmaksu daļu sedz Salaspils pašvaldība.

– Pagājušajā gadā šādi darbi tika veikti mājas Skolas ielā 13/2 pagalmā, – saka Viktorija Kurajeva. – Šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem vēl nebija izdevies izveidot vajadzīgo uzkrājumu apjomu dalībai projektā, tādēļ tika izmantoti finanšu institūcijas Altum aizdevuma līdzekļi 37600 eiro apmērā. Ieguldītie līdzekļi sevi ir attaisnojuši ar uzviju, jo māja saņēma arī lielu līdzfinansējumu no pašvaldības. 

Tagad mājai Skolas ielā 13/2 ir ne tikai jauns piebraucamais ceļš un izbūvētas auto stāvvietas, bet arī atjaunotas ietves, labiekārtoti ieejas mezgli, izveidoti apstādījumi.

Visērtākais veids

  1. gada maijā uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs atkārtoti vērsās finanšu institūcijā Altum par iespēju aizņemties vēl 420 000 eiro. Tam pamatā ir objektīva nepieciešamība – daudzi iedzīvotāji paši interesējas par iespēju veikt remontdarbus uz nomaksu.

– Kāpēc cilvēki paši nevar vērsties finanšu institūcijā vai bankā par aizdevumu remonta veikšanai?

– Šādā gadījumā kā viens, tā otrs aizdevējs mājai prasītu aizdevuma nodrošinājumu, – atbild uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. – Iedzīvotājiem šāda nodrošinājuma nav, jo viņi nevar ieķīlāt māju. Likt ķīlā atsevišķus dzīvokļus arī nav pareizi. Sanāk, ka saņemt naudu ar pārvaldnieka starpniecību ir visērtākā iespēja. 

– Kāpēc citi apsaimniekošanas uzņēmumi neizmanto šādu shēmu?

– Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Pēc manā rīcībā esošās informācijas, esam vienīgā apsaimniekošanas organizācija, kas aizdevumu izmanto šādā veidā. Mēs aizņēmāmies šo naudu valsts programmas ietvaros, kura bija piešķirta finanšu institūcijai Altum atbalsta sniegšanai mazajam un vidējam biznesam. Vieni uzņēmumi šādus aizdotus līdzekļus izmanto, piemēram, jaunu darbgaldu iegādei, citi – noliktavu aprīkošanai, mēs aizdevumu izmantojam palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem.

– Cik māju izdosies remontēt, pateicoties šai programmai?

– Pagājušajā gadā mēs palīdzējām aptuveni 40 mājām, tikpat daudz māju saņems palīdzību arī šogad.

– Jaunais aizdevums pietiks, lai palīdzētu visiem interesentiem? 

– Pagaidām nav zināms, jo pieprasījums pēc darbiem ir ļoti liels – katru gadu uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs saviem klientiem noorganizē remontdarbus par aptuveni 2 miljoniem eiro.

Numuru arhīvs: spied un lasi!