Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Trīs gadus amatā

144 dzīvokļu māja Salaspilī ir traģiski zaudējusi savu mājas vecāko: iedzīvotāji Tatjanu Vasiļčenko atceras ar labu vārdu

Mājas vecākā darbs ir sarežģīts, darba augļi ne vienmēr uzreiz ir acīm redzami. Bet, ja māja zaudē talantīgu vecāko, tad iedzīvotāji to uzreiz ievēro.

Vadīja ikdienas darbu

Šajā pavasarī nomira daudzdzīvokļu mājas Enerģētiķu ielā 6 Salaspilī mājas vecākā Tatjana Vasiļčenko.

– Mēs izvēlējāmies Tatjanu par savas mājas vecāko gandrīz jau pirms trim gadiem, – stāsta mājas iedzīvotāja Larisa Likanova. – Enerģiska, gudra un aktīva, viņa vienmēr pārstāvēja mūsu mājas intereses saziņā ar pārvaldnieku – AS Rīgas namu apsaimniekotājs.

Tatjanas uzdevums bija kontrolēt mājā notiekošos darbus, sekot līdzi uzkrājumu fonda stāvoklim. Viņas sapnis, kā stāsta iedzīvotāji, bija milzīgās mājas pilna renovācija. Tikmēr, kamēr pārējie dzīvokļu īpašnieki apsprieda un strīdējās par projektu, Tatjana klusītēm darīja ikdienas darbu.

Sāka ar pagājušā laika izdevumu pārbaudi 

– Tatjanu par mājas vecāko izvēlējās 2018. gada 7. jūnijā, – stāsta, uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs galvenā inženiere Viktorija Kurajeva. – Viņa bija ārkārtīgi patīkama un atsaucīga.

Ikviena no jauna ievēlēta mājas vecākā darbs sākas ar mājā iepriekš veikto remontdarbu un iedzīvotāju uzkrāto līdzekļu izlietojumu pārbaudi. Tatjana ļoti ātri apguva lietas būtību un nākamos trīs gadus jau pati sekoja visiem pārvaldnieka darbiem. Daži jautājumi bija ļoti sarežģīti.

– Šinī gadā mājā bija plānots saskaņot projekta izstrādi balkonu atjaunošanai, – saka Viktorija Kurajeva. – Viens balkons šajā adresē ir ļoti sliktā stāvoklī, un no sākuma bija iecerēts vispirms izremontēt to kā paraugu citiem. Mājas Enerģētiķu ielā 6 situācija ir sarežģīta tāpēc, ka daļai mājas dzīvokļu īpašnieku pieder balkoni, daļai – lodžijas, daļa dzīvokļu iztiek bez ārtelpu konstrukcijām. Diemžēl saskaņā ar likumu par balkonu (kā mājas kopīpašuma daļu) remontu jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem. Protams, šādos apstākļos par remontu pieņemt kopīgu lēmumu ir ļoti grūti.

Jautājums par balkonu remontu būs jaunā mājas vecākā pirmais grūtais uzdevums, jo māja bez vecākā nepaliks. Viņu plānots ievēlēt jau tuvākajā laikā.

Tīrības sardzē

Māja Enerģētiķu ielā 6 ir pietiekami liela, lai iedzīvotāji pašu spēkiem pakāpeniski spētu to savest kārtībā – saremontēt un labiekārtot. Katru gadu  pie pašreizējās apsaimniekošanas maksas mājas iedzīvotāji remontdarbu fondā uzkrāj aptuveni 12 000 eiro. Turklāt šajā 144 dzīvokļu mājā dzīvo salīdzinoši maz parādnieku, un tā ir laba mājas vecākā darba pazīme.

– Katrai mājai ir nepieciešams cilvēks, kurš tajā būs gatavs plānveidīgi veikt šādu darbu, – uzskata Rīgas namu apsaimniekotāja valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. – Labs pārvaldnieks ir ieinteresēts, lai dzīvokļu īpašnieki izvēlētos labu kontaktpersonu. Šāds mājas pārstāvis tīri uz sabiedriskiem pamatiem uzņemas galvenokārt koordinatora funkcijas. Tatjana Vasiļčenko ne tikai kontrolēja remontdarbus un ļoti palīdzēja mums darbu plānošanā, bet arī uzraudzīja sētnieka darba kvalitāti.   

Mūžīga piemiņa!

Pašlaik mājā Enerģētiķu ielā 6 norit dzīvokļu īpašnieku aptauja par sabiedriskā amata – mājas vecākā – kandidāta izvēli.

– Jaunajam mājas vecākajam būs jāpabeidz Tatjanas iesāktie projekti un jārealizē visas viņas labās idejas par teritorijas labiekārtošanu un mājas remontiem, – saka Larisa Likanova.

Svarīgi nav tikai tas. Mājas vecākā pienākums ir ieklausīties un sadzirdēt katra mājas iedzīvotāja vēlmes. Veiksmīgai sadzīvošanai vienā mājā tas ir ļoti svarīgi. Tagad mēs visi sakām: gaiša piemiņa un mūžīgs miers Tatjanai Vasiļčenko...

Numuru arhīvs: spied un lasi!