Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā saņemt gada pārskatu no apsaimniekotāja?

Freepik.com

Sākot no 1. aprīļa, māju pārvaldnieki informē dzīvokļu īpašniekus par to, kā tērējuši viņu naudu 2021. gadā 

Iedzīvotāji avīzes redakcijā bieži vēršas ar jautājumu: „Sakiet, kā uzzināt, kādiem mērķiem pārvaldnieks ir tērējis mūsu samaksāto naudu?” Šādu informāciju var iegūt ikviens konkrētās mājas dzīvokļa īpašnieks. Ja dzīvokļu īpašnieki māju ir pārņēmuši savā valdījumā, pārvaldnieka pienākums atskaitīties dzīvokļu īpašniekiem ir ierakstīts mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumā.

Savukārt, ja dzīvokļu īpašnieki savu māju joprojām nav pārņēmuši valdījumā (šādā statusā ir lielākais vairākums Latvijas dzīvojamā fondā ietilpstošo daudzdzīvokļu ēku), tad pārvaldnieka pienākums izsniegt dzīvokļu īpašniekiem pārskatu ne vēlāk kā katra kalendārā gada 1. aprīlī ir noteikts ar likumu.

Kur ir noteikts pienākums pārvaldniekam atskaitīties dzīvokļu īpašniekiem?

Šo pienākumu noteic 2017. gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Noteikumos teikts, ka līdz 1. aprīlim visām apsaimniekošanas organizācijām ir pienākums sagatavot dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par iepriekšējo gadu. Turklāt katrai mājai – savu.

Kā ir iespējams saņemt apsaimniekotāja pārskatu?

Ieinteresētie dzīvokļu īpašnieki pārskatu var saņemt apsaimniekošanas uzņēmumā, ierodoties personīgi, vai atrast publicētā veidā uzņēmuma mājaslapā internetā. Atsevišķi apsaimniekotāji praktizē atskaišu drukāšanu uz ikmēneša apsaimniekošanas rēķina otrās puses. Vārdu sakot, tā vai citādi, bet līdz 1. aprīlim apsaimniekošanas uzņēmumam jāatrod veids, kā nepārņemto māju dzīvokļu īpašnieki saņems viņiem sagatavoto informāciju.

Kādu informāciju iespējams uzzināt no pārvaldnieka sagatavotās gada atskaites?

Gada atskaites pirmajā sadaļā ir uzrādīti mājas ienākumi, ko galvenokārt veido dzīvokļu īpašnieku apsaimniekotājam samaksātais naudas daudzums.

Otrā sadaļa veltīta naudas patēriņa atspoguļojumam.

Šāda atskaites forma nav nejauša, tāda ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 408, tādēļ pārvaldniekam nav tiesību veidot savas interpretācijas. Viņam vienīgi ir atļauts pārskatā iekļaut papildu informāciju, lai dzīvokļu īpašniekiem viestu lielāku skaidrību un pārliecību, ka apsaimniekošanas uzņēmums strādā godīgi.

Vai gada pārskatā iespējams uzzināt par kaimiņu parādiem?

Parādu situāciju uzzināt ir iespējams, tikai pārvaldnieks būs norādījis kopējo parāda summu, nevis detalizētu tā atšifrējumu pa dzīvokļu īpašumiem.

Vai gada pārskatā būs redzams, cik naudas mājā iztērēts remontiem un cik liels ir uzkrājums nākamo periodu darbiem?

Noteikti, jo šī ir viena no atskaites svarīgākajām pozīcijām. Sākumā pārvaldniekam ir jānorāda, cik liels uzkrājums mājai bija perioda sākumā (šajā gadījumā – 2020. gada sākumā), bet beigās – cik naudas mājas rēķinā ir 2021. gada 1. janvārī.

Kādēļ iedzīvotājiem ir jāsaņem pārvaldnieka sagatavotā ikgadējā atskaite?

Atskaite iedzīvotājiem palīdz saprast, kāda daļa no apsaimniekošanas maksas ir iztērēta pārvaldnieka administratīvajos tēriņos, cik naudas uzkrājies remontu fondā, kādi remontdarbi atskaites periodā ir veikti un vai tie atbilst pārvaldnieka iepriekš izveidotajam darbu plānam.

Mūsu māja jau saņēmusi pārskatu, taču nekas nav saprotams. Piemēram, pārvaldnieks raksta, ka remontiem iztērēti 10 000 eiro, tikai nav atšifrēts, kādi darbi paveikti.

Rīkojoties šādi, pārvaldnieks pārkāpj Ministru kabineta noteikumus Nr. 408, jo tajos noteikts, ka pārvaldniekam ir pienākums atsevišķā sarakstā uzrādīt visus paveiktos remontdarbus, atšifrējot to izmaksas.

Vai pie apsaimniekotāja ir iespējams iegūt atskaites arī par iepriekšējiem gadiem, lai tās salīdzinātu?

Ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir tiesības pieprasīt pārvaldniekam atskaites par iepriekšējiem gadiem. Tā kā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 908 „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi” iepriekšējo gadu pārskatam ir jāglabājas konkrētās mājas lietā, dzīvokļa īpašnieks ar tām var iepazīties uzreiz, aizejot uz apsaimniekošanas uzņēmumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!