Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Plāns vienkāršs – remontēt māju!”

Pixabay.com

Liela māja Imantā nomainīja apsaimniekotāju, un tagad stāvvadu nomaiņa viņam izmaksās vairākas reizes lētāk, nekā piedāvāja iepriekšējais pārvaldnieks

Cik strauji var mainīties daudzdzīvokļu mājas dzīve, mainot pārvaldīšanas uzņēmumu? Lielas mājas Rīgā, Kurzemes prospektā, pieredze var ieinteresēt daudzus Imantas rajona iedzīvotājus.

„Es dzīvoju mājā Kurzemes prospektā 80,” avīzes redakcijai stāsta Ludmila. „Beidzamajās dienās ievēroju, ka pie mūsu mājas sniegs ir notīrīts pa roku galam, bet ietves pie 84. mājas ir kārtībā – kaut uz izstādi sūtīt. Kā kaimiņiem izdodas panākt tādu sētnieka darbu?”

Avīzes redakcijai izdevās noskaidrot, ka māja Kurzemes prospektā 84 jau mēnesi ir mainījusi pārvaldīšanas uzņēmumu. Par apsaimniekotāja maiņas procesu pastāstīja mājas vecākā Tatjana Ščepetina.

■ ■ ■

– Līdz nesenam laikam es maz pazinu kaimiņus, kaut arī dzīvoju šajā mājā vairāk nekā 30 gadus, – saka Tatjana. – No kaimiņiem nācās dzirdēt sūdzības par pārvaldnieka darbu. Daudz problēmu bija, piemēram, ar siltumapgādi. Pirms dažiem gadiem mēs nevarējām panākt apkures atslēgšanu. Rezultātā radiatori bija silti līdz pat jūnijam.

Tatjana atceras, ka 2020. gada vasarā kāds no jaunajiem mājas iedzīvotājiem piedāvāja organizēt kopsapulci un pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas uzņēmuma maiņu. Toreiz lēmums netika pieņemts, bet sarunas bija nopietnas, daudzi iedzīvotāji aizdomājās.

■ ■ ■

Tatjana stāsta, ka pati neiesaistījās mājas naudas lietās, bet pēc kopsapulces nolēmusi ieskatīties pārvaldnieka tāmēs un atskaitēs:

– Es secināju, ka pārvaldnieks ņem no mums naudu remontiem, taču ar plānotajiem remontdarbiem vispār nenodarbojas. Viņš organizēja tikai avārijas darbus.

Plānoto remontdarbu izmaksas bija tādas, ka māja nevarēja savākt vajadzīgo naudas daudzumu. Kā joks, bet, pārvaldnieka tāmē stāvvadu nomaiņa vienā kāpņutelpā maksāja 46 000 eiro, bet jaunu durvju uzstādīšana četrās kāpņutelpās – 7900 eiro.

– Mēs sākām skaidrot situāciju un sapratām, ka jāmaina pārvaldnieks, – saka Tatjana. – Pirmās sapulces organizētājs piedāvāja mums pāriet pie mazas firmas, kas apkalpo tikai septiņas mājas, bet mēs to neatbal­stījām, jo māja mums ir problemātiska un prasa no pārvaldnieka nozīmīgus resursus.

Tatjana un kaimiņi izpētīja tirgu un atskārta, ka viņu gadījumā potenciālo pārvaldnieku izvēle ir ļoti neliela.

– Mēs noskaidrojām, ka apsaimniekošanas pakalpojumus pārsvarā piedāvā mazas firmas vai dzīvokļu īpašnieku biedrības, kas mums nebija piemērots risinājums. Vēl tirgū ir lietuviešu komersanti, bet ar tiem, kā rāda pieredze, ir ļoti grūti vienoties. Vēl ir uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs.

■ ■ ■

Dzīvokļu īpašnieki Kurzemes prospektā 84 apkopojuši informāciju par šo kompāniju un noskaidrojuši, ka akciju sabiedrība Rīgas namu apsaimniekotājs jau 15 gadus apkalpo aptuveni 300 daudzdzīvokļu māju. Saprotams, visticamākās ziņas par uzņēmuma darbu bija jāmeklē mājās, kurās Rīgas namu apsaimniekotājs strādā jau daudzus gadus.

– Mūsu apkaimē tādas mājas ir, tāpēc devāmies turp, lai noklausītos iedzīvotāju atsauksmes, un rezultātā pieņēmām lēmumu par apsaimniekotāja maiņu, – saka Tatjana.

■ ■ ■

Apsaimniekotāja maiņa notika 2021. gada 1. janvārī. Patlaban galvenais iedzīvotāju plāns ir remontēt māju.

Kā viens no pirmajiem darbiem būs avārijas stāvoklī esošo stāvvadu nomaiņa. Specializēta firma sola nomainīt caurules par 12 tūkstošiem eiro vienai kāpņutelpai, tas ir, četras reizes lētāk, nekā iedzīvotājiem piedāvāja Rīgas namu pārvaldnieks.

Protams, mājai parādījies arī sētnieks.

– Iepriekšējais pārvaldnieks mūsu mājas un pagalma apkopei izmantoja mobilās brigādes pakalpojumus. Jums nav ne jausmas, kā pēdējo gadu laikā bija apnicis redzēt pudeles mājas priekšā un vienmēr dubļainās kāpņutelpas. Tagad mums atkal ir sētniece, turklāt viņa dzīvo mūsu mājā un pastāvīgi atrodas uz vietas. Patlaban mums ir vistīrākie celiņi visā kvartālā, – priecājas mājas vecākā.

■ ■ ■

Par to, kā akciju sabiedrība Rīgas namu apsaimniekotājs veica mājas Kurzemes prospektā 84 pārvaldīšanas uzņēmuma maiņu, stāsta uzņēmuma vadītājs Igors Trubko:

– Šīs mājas aktīvie iedzīvotāji pie mums vērsās paši. Mēs sagatavojām apsaimniekošanas piedāvājumu, un dzīvokļu īpašnieki to uzskatīja par izdevīgu. Pieredze rāda, ka mūsu apkalpošanas cena vidēji ir par 0,03–0,07 eiro par kvadrātmetru zemāka nekā, piemēram, pašvaldības uzņēmumam. Savukārt mazajās mājās iedzīvotāju ekonomija pēc apsaimniekotāja maiņas var sasniegt 0,30 eiro par kvadrātmetru mēnesī.

Mājā Kurzemes prospektā 84 maksu par apsaimniekošanu izdevās samazināt par 0,045 eiro par dzīvojamās telpas kvadrātmetru mēnesī. Tāpat iedzīvotāji nobalsoja par to, lai samazinātu uzkrājumus remontdarbiem par 0,05 eiro. Tas ir pieļaujams, jo tie paši remontdarbi nākotnē būs lētāki, nekā plānoja iepriekšējais pārvaldnieks.

■ ■ ■

– Kādēļ jūsu uzņēmums var piedāvāt iedzīvotājiem izdevīgāku apkalpošanas cenu?

– Tādēļ, ka lielu palīdzību darbā mums sniedz paši mājas pārstāvji. Piemēram, mēs ar viņiem saskaņojam visas remonta izmaksas, būvuzņēmumu izvēli u.tml.

– Jums taču jāatskaitās mājas vecākajiem, un tas apgrūtina darbu.

– Pastāvīgo pārskatu sistēma mājas vecākajiem mūsu uzņēmumā tika ieviesta jau no paša sākuma, tāpēc mēs pie tā esam pieraduši.  

– Kādi sarežģījumi radās ar māju Kurzemes prospektā 84?

– Māja ir liela, tāpēc lēmuma pieņemšanas procesā mēs tikāmies ar daudziem tās iedzīvotājiem. Dzīvokļu īpašnieki pirms izšķirošās balsošanas ieradās pie mums birojā, lai pārliecinātos, ka esam nopietns uzņēmums. Ikviens varēja redzēt, ka Rīgas namu apsaimniekotājam ir savs juridiskais, tehniskais un ekonomiskais dienests, ka esam gatavi sniegt jebkādu informāciju, turklāt mēs ne tikai sīki apspriežam ar interesentiem līguma nosacījumus, bet pat sētnieka kandidatūru.

■ ■ ■

– Vai Rīgas namu apsaimniekotāja klientiem ļauts pašiem izvēlēties, kādus remontdarbus veikt mājā?

– Mājas apsaimniekošanas līgumā mēs uzreiz vienojamies, ka ar visiem remonta uzkrājumiem starp sapulcēm rīkojas pilnvarotie mājas pārstāvji. Mēs tikai piedāvājam remontdarbu plānu, bet mājas pārstāvji to papildina, saskaņo un izvēlas izpildītāju, kurš ir gatavs veikt remontu par visizdevīgāko cenu. Starp citu, līgumā norādīts, ka mājas pārstāvis piedalās visu izpildīto darbu pieņemšanā.

– Ko darīt, ja mājas vecākajiem nav laika vai pietiekamu zināšanu, lai atrastu firmu remontdarbu veikšanai?

– Tad mēs piedāvājam mājas pārstāvjiem starp būvfirmām izvēlēties visizdevīgāko piedāvājumu ar konkursa palīdzību. Mēs vienīgi pārbaudām, lai šādu konkursu dalībniekiem būtu laba reputācija.

– Ko darīt mājām, kuras vēlas sākt remontdarbus uzreiz pēc pāriešanas pie jums, nesagaidot līdzekļu atlikumu pārskaitīšanu no iepriekšējā pārvaldnieka?

– No iepriekšēja pārvaldnieka atskaites pārskata mēs jau iepriekš redzam, kāds ir mājas uzkrāto līdzekļu atlikums, tāpēc uzreiz ļaujam dzīvokļu īpašniekiem ieguldīt šos līdzekļus remontdarbos. Ja šo līdzekļu trūkst, tad mēs ar mājas valdi saskaņojam grafiku par pakāpenisku ieguldīto līdzekļu atmaksu laikā līdz trim gadiem.

– Kur jūsu uzņēmums ņem līdzekļus, lai dotu iespēju iedzīvotājiem veikt darbus avansā?

– Šim nolūkam mums ir kredītlīnija, ko atvērusi finanšu institūcija Altum. Vēlos atzīmēt, ka mēs palīdzam mājām piedalīties Rīgas domes līdzfinansējuma programmās, piemēram, fasāžu sakārtošanai un bīstamo situāciju novēršanai. Mēs esam sagatavojuši šos pieteikumus sešām mājām. Vēl 26 mājas, kuras apsaimnieko Rīgas namu apsaimniekotājs, ir saņēmušas palīdzību pieteikuma noformēšanā par pilnas renovācijas veikšanu ar 50 procentu līdzfinansējumu no finanšu institūcijas Altum.

Numuru arhīvs: spied un lasi!