Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Jauns jumts – bez maksas?

Tā izskatās TELE2 antena uz mājas jumta Īslīces ielā 5. Katru mēnesi māja saņem no operatora 350 eiro

Mājas Īslīces ielā 5 Rīgā dzīvokļu īpašnieki jumta daļu iznomāja, bet par saņemto naudu veica nopietnu remontu 

Šajās dienās sociālajā tīklā Facebook tika publicēts stāsts par māju Īslīces ielā 5 Rīgā, kuras īpašnieki prata ieekonomēt 15000 eiro par jumta remontu, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar nama pārvaldnieku, kurš panāca, ka mājas jumta nomaiņu pilnībā apmaksā TELE2 mobilo sakaru operators, jo dzīvokļu īpašnieki viņam atļāva uz sava jaunā jumta izvietot antenu.

Rīdzinieki aktīvi apsprieda sociālajā tīmeklī publicēto informāciju – vieni rakstīja, ka uz viņu mājas jumta arī atrodas liela mobilo sakaru operatora antena, „bet pārvaldnieks ne reizes nav atskaitījies, cik operators par to maksā, kā arī nav pieminējis, ka šī nauda būtu jāpārskaita mājas uzkrājumu fondā”.

Citu māju dzīvokļu īpašnieki izteica sašutumu par to, ka telekomunikāciju operatori uzstāda savas iekārtas uz jumta vispār bez saskaņošanas ar mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem: „Tikai bojā jumtu, montējot tur savas ierīces!”

Kā saņemt reālu naudu par telekomunikāciju iekārtu uzstādīšanu uz mājas jumta un izmantot šos līdzekļus kopīpašuma uzlabošanai?

■ ■ ■

AS Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko pastāstīja, kā izdevās palīdzēt mājas Īslīces ielā 5 dzīvokļu īpašniekiem.

– Māja Īslīces ielā 5 ir salīdzinoši jauna, uzbūvēta tikai pirms 16 gadiem. Pirms nepilniem diviem gadiem šīs mājas dzīvokļu īpašnieki nolēma atteikties no vecā privātā pārvaldnieka un uzticēja mājas apsaimniekošanu uzņēmumam Rīgas namu apsaimniekotājs. Mūsu speciālisti pārbaudīja māju, tās komunikācijas un iepriekšējā pārvaldnieka nodoto tehnisko dokumentāciju. Pārbaude uzrādīja lielas problēmas.

■ ■ ■

Izrādījās, ka karstais ūdens mājā regulāri nenonāk līdz ceturtajā stāvā dzīvojošajām ģimenēm. Iemesls bija nepietiekama cirkulācijas sūkņa jauda un siltummezgla kopējais sliktais stāvoklis.Nepieciešamos darbus iedzīvotāju uzdevumā veica uzņēmums Termoteks, un patlaban  sūdzību par karsto ūdeni mājā vairs  nav.

Nākamā problēma bija nomas maksa par zemi zem mājas. Palīdzību šajā situācijā sniedza pārvaldnieks. Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, Rīgas namu apsaimniekotājs no zemesgabala īpašnieka nopirka visu mājai piegulošo funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un nodeva to dzīvokļu īpašniekiem.

Tagad katrai ģimenei ir iespēja pakāpeniski norēķināties par zemesgabala domājamām daļām. Atkarībā no dzīvokļa lieluma maksa par zemes izpirkšanu svārstījās 1000–2000 eiro robežās.

Var šķist, ka tā ir augsta maksa par zemi, taču ne ilgtermiņā, jo dzīvokļu īpašnieki iegūst ievērojamu ekonomiju, tāpēc ka beidzamajos gados zemes nomas maksa sasniedza jau 0,17 eiro par  dzīvojamās platības kvadrātmetru. Vidēji lielam divistabu dzīvoklim maksa pārsniedza 100 eiro gadā, kas nozīmē, ka investīcijas zemes iegādē drīz atmaksāsies.

■ ■ ■

Kolīdz iedzīvotāji nokārtoja jautājumu par zemi, izrādījās, ka desmitstāvu mājas jumtam nepieciešams steidzams remonts.

–  Būvniecības laikā jumta segumam bija izmantota īpaša tehnoloģija: jumta plakne tika pārklāta ar bituma mastiku, bet tās augšējais slānis – vēl papildus ar alumīnija pūderi, lai atspoguļotu saules starus. Diemžēl pagājušie 16 gadi un klimata faktori – sals, saule, lietus un vējš – savu darbu ir padarījuši. No jumta seguma nekas pāri nav palicis, – stāsta Igors Trubko.

Remontēt jumtu vajadzēja steidzami, jo tas jau sāka tecēt. Bet kur rast 15 000 eiro laikā, kad daudzas ģimenes joprojām turpina lēnām norēķināties par no saimnieka izpirkto zemi?

Risinājums radās pats un negaidīts. Uzņēmumā Rīgas namu apsaimniekotājs vērsās telekomunikāciju kompānijas TELE2 pārstāvji, jo bija ieinteresēti tieši uz mājas Īslīces ielā 5 jumta uzstādīt mobilo sakaru antenu. Mobilo sakaru operators bija gatavs slēgt līgumu par jumta daļas nomu un regulāri par to maksāt.

Igors Trubko pastāstīja, ka vairākos sarunu etapos pārvaldniekam izdevās paaugstināt jumta daļas nomas cenu līdz 350 eiro mēnesī. Tā kā iespējamais darījums skāra mājas kopīpašuma daļas iznomāšanas jautājumu, šo lēmumu vēl vajadzēja apstiprināt dzīvokļu īpašnieku sapulcē. Pārvaldnieks sagatavoja sapulcei visus dokumentus un piedāvāja iedzīvotājiem izvēlēties vienu no diviem variantiem: vai nu patstāvīgi veikt uzkrājumus jumta remontam, vai ļaut operatoram uzstādīt uz jumta antenu un nomainīt jumta segumu, izmantojot gūtos līdzekļus no kopīpašuma daļas iznomāšanas.

Tā izskatās TELE2 antena uz mājas jumta Īslīces ielā 5. Katru mēnesi māja saņem no operatora 350 eiro

■ ■ ■

– Vai iedzīvotājiem radās jautājumi par drošību pēc šādas antenas uzstādīšanas?

– Protams, – atbild Igors Trubko, – tādēļ mēs pieprasījām Veselības inspekcijas atzinumu par ietekmi uz iedzīvotājiem, ja uz  mājas vai pat bērnu mācību iestādes jumta atrodas analoģiska antena. Speciālisti sniedza atzinumu, ka analoģiskas antenas, kas atrodas uz māju Kartupeļu ielā 2 un Vaidelotes ielā 11 jumtiem, ir pilnīgi nekaitīgas cilvēkiem. Uz jumta uzstādītās antenas elektromagnētiskais starojums ir novirzīts un izplatās no mājas pretējā virzienā. Iedzīvotājus aizsargā arī jumtu un bēniņu dzelzsbetona pārsegumi. Antenas ietekme uz cilvēku nav lielāka, kādu rada dzīvoklī ieslēgts televizors.

Tomēr, lai pārliecinātos par antenas Īslīces ielā 5 pilnīgu nekaitīgumu, kādu laiku pēc tās uzstādīšanas TELE2 ir pienākums iesniegt Veselības inspekcijas slēdzienu par aprīkojuma drošību cilvēka veselībai.

Tā izskatās TELE2 antena uz mājas jumta Īslīces ielā 5. Katru mēnesi māja saņem no operatora 350 eiro

■ ■ ■

Uz šādiem noteikumiem mājas Īslīces ielā 5 dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par antenas uzstādīšanu. Tā kā mobilo sakaru operatora aprīkojumu bija nepieciešams montēt uz jaunā jumta seguma, Rīgas namu apsaimniekotājs remontdarbu apmaksai līdzekļus aizdeva, savukārt no TELE2 saņemto maksu par jumta daļas nomu 44 mēnešu laikā pārvaldnieks saņems kā atmaksu par remontā ieguldītajiem līdzekļiem.

– Iznāk, ka iedzīvotājiem nekas nemainās un jaunais jumts viņiem ir bez maksas?

– Tieši tā, – atbild Igors Trubko.

– Kas notiks ar TELE2 maksāto nomas maksu pēc tam, kad jaunā jumta vērtība būs segta?

– Pēc 44 mēnešiem nomas maksa par jumta daļu nonāks mājas uzkrājumu fondā. Iedzīvotāji varēs paši lemt, kādiem darbiem tērēt šos papildu ienākumus.

– Kāpēc telekomunikāciju kompāniju antenas izvietotas gandrīz vai uz katras Rīgas mājas jumta, bet ne visos gadījumos nauda par jumta nomu nonāk mājas kontā? 

– Esmu saskāries ar gadījumiem, kad pārvaldnieki dod atļauju operatoriem uzstādīt šādas antenas bez saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un maksu par jumta izmantošanu uzskata par savu personīgo ienākumu, kas ir likuma pārkāpums.

– Vai mājas pārvaldniekam ar dzīvokļu īpašniekiem katrā gadījumā ir jāsaskaņo antenas uzstādīšana vai reklāmas izvietošana uz mājas galasienas?

– Ja dzīvokļu īpašnieki nav izpildījuši likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju prasības un nav pārņēmuši mājas valdījuma tiesības, tad Rīgā šos namus pašvaldības uzdevumā pārvalda uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks. Pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumam ir tiesības pieņemt lēmumu par kopīpašuma iznomāšanu bez saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem. Visos pārējos gadījumos pārvaldniekam nav tiesību slēgt līgumus par jumtu, pagrabu, ratiņu telpu, mājas galasienu, liftu kabīņu sienu un citu mājas kopīpašuma daļu iznomāšanu. Ja viņš to dara bez dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma, tad rīkojas prettiesiski.

– Ko darīt, ja pārvaldnieks mājas jumta daļu iznomā antenas uzstādīšanai un naudu piesavinās?

– Pārliecību par to dzīvokļu īpašnieki var uzzināt no gada pārskata par mājas ienākumiem un izdevumiem. Koplietošanas daļu iznomāšanas gadījumam jābūt atspoguļotam atsevišķajā ailē „citi mājas ienākumi”. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieprasīt, lai mājas apsaimniekotājs uzrāda nomas līgumu un turpmāk no operatoriem saņemtos līdzekļus ieskaita kopējā mājas uzkrājumu fondā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!