Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Godīgiem iedzīvotajiem nav jāmaksā par parādniekiem!

Igors Trubko, Rīgas namu apsaimniekotāja valdes priekšsēdētājs

Mājas pārvaldnieks ir gatavs tiesāties, lai iedzīvotājus Salaspilī aizstāvētu no pārmaksāšanas

Krīzes dēļ daudzi komunālo pakalpojumu sniedzēji Latvijā ir apturējuši soda sankciju aprēķināšanu par nokavētiem maksājumiem. Tāds lēmums jau pieņemts uzņēmumos Rīgas siltums, Rīgas ūdens, Jūrmalas ūdens un citos. Tikai komunālie dienesti Salaspilī izvēlējušies savu ceļu. 

Atgādinām, ka vīrusa Covid-19 izraisītā ārkārtējā situācija Latvijā tika izsludināta jau 13. martā. Pavisam drīz – 26. martā – labklājības ministre Ramona Petraviča vērsās pie pašvaldībām ar aicinājumu pārskatīt pakalpojumu atmaksas grafikus, kā arī iespēju izņēmuma kārtā neaprēķināt nokavējuma naudu par kavētiem makājumiem.

Labklājības ministrijas pašvaldībām izsūtītajā vēstulē ir lūgums iejusties krīzes skarto ģimeņu lomā, ministre mudina pašvaldības dot iespēju cilvēkiem krīzi pārvarēt pēc iespējas vieglāk. Vēstulē teikts: „Neskatoties uz valsts atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem, daudziem šajā ārkārtējā situācijā darba zaudēšanas dēļ ir ierobežoti iztikas līdzekļi, kas liedz apmaksāt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem. Aicinu pašvaldības būt pretimnākošas un sniegt maksimāli iespējamo palīdzību un atbalstu, lai nepadziļinātu krīzi.”

Viņa aicina pašvaldības, īpaši, ja tās ir kapitāldaļu turētājas uzņēmumos, kas sniedz komunālos pakalpojumus, būt sociāli atbildīgām un rosināt komunālo pakalpojumu sniedzējiem pašvaldībās nepārtraukt komunālo pakalpojumu sniegšanu un nepiemērot soda procentus par aizkavētiem maksājumiem par siltumu un ūdeni, kā arī vienoties par vēlāku komunālo pakalpojumu apmaksu, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā vai apstākļos, kas liedz veikt savlaicīgus maksājumus ārkārtējās situācijas dēļ.

■ ■ ■

Uzņēmumi Rīgas ūdens un Rīgas siltums uzreiz reaģēja uz Labklājības ministrijas aicinājumu un atcēla nokavējuma naudas aprēķinu kavētiem maksājumiem, taču viņu kolēģi Salaspilī Salaspils siltums un Valgums S ir palikuši pie savām tiesībām iedzīvotājus sodīt arī vīrusa izraisītās krīzes laikā. Kā tas ietekmēs cilvēkus, kuri godprātīgi un savlaicīgi ir nomaksājuši rēķinus?

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 42. pantā ir teikts: „Ja norēķini par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārvaldnieka starpniecību, pārvaldnieka pienākums ir no dzīvojamās mājas īpašnieka saņemto maksājumu nekavējoties pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam tieši dzīvojamās mājas īpašnieka samaksātajā apmērā,” – skaidro uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. – Piemēram, ja mājas kopējais rēķins par saņemto siltumenerģiju mājai ir 1000 eiro, bet mājā viens parādnieks nav samaksājis 100 eiro, tad, pēc likuma, pārvaldniekam ir jāsamaksā uzņēmumam Salaspils siltums 900 eiro. Tālāk, kā līgumā noteikts, siltuma ražotājam un piegādātājam ir tiesības par šiem 100 eiro rēķināt nokavējuma naudu. Pieņemsim, ka sods mēnesī ir 10 eiro. Tas nozīmē, ka nākamajā mēnesī (pie tāda paša siltuma patēriņa) Salaspils siltums mājai noformēs rēķinu jau par 1010 eiro. Ja parādnieks arī šajā mēnesī nesamaksās savu rēķinu, tad pārējo iedzīvotāju maksājums atkal būs 900 eiro. Saskaņā ar līgumu pakalpojuma sniedzējs vispirms noņems 10 eiro – nokavējuma naudas dzēšanai, bet no mājai noformētā rēķina uzskatīs par samaksātiem tikai 890 eiro. Tātad pēc diviem mēnešiem mājas parāds jau būs 210 eiro, par kuriem atkal tiks rēķināta nokavējuma nauda. Šādā veidā par parādniekiem ir padarīti visi mājas iedzīvotāji, un ar katru mēnesi situācija kļūst sliktāka. Jo ilgāks laiks paies, jo lielāka kļūs parāda pamatsumma un kopā ar to arī nokavējuma procenti. Veidojas ļoti bīstama shēma, un tā ir pretrunā ar Augstākās tiesas Senāta lēmumu par to, ka iedzīvotājiem nav atkārtoti jāmaksā par parādniekiem.

■ ■ ■

Līdz šim uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs apmaksāja komunālo pakalpojumu sniedzēju noformētos rēķinus pilnā apmērā, negaidot dzīvokļu īpašnieku apmaksu. Pateicoties stabilam finansiālajam stāvoklim uzņēmumā, bija iespēja ieguldīt uzņēmuma līdzekļus, lai dažu nesamaksājušo dēļ nesāktos soda naudu uzaudzēšana.

– Nedrīkstam aizmirst, ka tādā veidā mēs ne tikai panācām pretim pakalpojumu piegādātājiem un klientiem, bet arī labprātīgi pārsniedzām Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasības. Šajā vispārējās krīzes laikā mēs esam pārliecināti, ka komunālo pakalpojumu piegādātāji nāks pretī iedzīvotājiem un atsauksies Labklājības ministrijas aicinājumam atcelt nokavējuma naudas aprēķināšanu nokavētiem maksājumiem, – saka Igors Trubko.

■ ■ ■

Kā pastāstīja uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs vadītājs, maijā uzņēmums Salaspils siltums brīdināja, ka būs spiests iedzīvotāju parādiem aprēķināt soda sankcijas, bet Valgums S aprīļa rēķinā jau bija aprēķinājis nokavējuma naudu.

– Šo rīcību mēs apstrīdēsim tiesā, – paskaidroja Igors Trubko. – Esam pārliecināti, ka godīgajiem maksātājiem nav jāmaksā par parādniekiem. Tiesā prasīsim soda sankciju atzīšanu par spēkā neesošu un līguma ar komunālo pakalpojuma piegādātāju nosacījumu pārskatīšanu. Esam jau pieprasījuši Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālista, Konkurences padomes, Tiesībsarga biroja, kā arī vērsušies valdībā. 

■ ■ ■

Igors Trubko uzskata, ka problēma ir jārisina likumdošanas līmenī, tādēļ būtu nepieciešams papildināt līgumu starp dzīvojamo māju un pakalpojumu sniedzēju ar nosacījumu, kas paredzēts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, ka soda sankcijas maksā tikai pats parādnieks.

– Ja mums neizdosies ar tiesas spriedumu panākt soda sankciju atzīšanu par spēkā neesošām, tad tas būs signāls visai valstij, ka godprātīgajiem iedzīvotājiem ir jāmaksā par parādniekiem, un valstij nāksies grozīt normatīvos aktus, lai novērstu netaisnību. Ja mēs tiesu vinnēsim, pakalpojumu piegādātājiem vairs neļaus terorizēt iedzīvotājus nevienā Latvijas pilsētā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!