Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pat par 70% siltāka māja

Daria Sannikova, Pexels.com

Ieva Vērzemniece: „Uz grantu var pretendēt mājas ar vismaz trim dzīvokļiem”

Jebkuras mājas atjaunošana ir ambiciozs uzdevums, kura īstenošana no iedzīvotājiem prasa gan naudu, gan laiku, gan milzīgu pacietību. Vai nelielas mājas arī var pretendēt uz dalību Altum renovācijas programmā? Kādi būs mājas ieguvumi? Par to stāsta Ieva Vērzemniece, Altum Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja.

– Vai pirmskara mājas ar nelielu dzīvokļu skaitu var pretendēt uz Altum grantu un saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no renovācijas izmaksām?

Altum īstenotajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā viens no kritērijiem ir dzīvokļu skaits mājā, proti, uz grantu var pretendēt mājas ar vismaz trim dzīvokļiem. Otrs būtiskais kritērijs – sagaidāmais enerģijas ietaupījums (pēc renovācijas tās patēriņš nedrīkst būt lielāks par 90 kilovatstundām uz vienu kvadrātmetru gadā). Mājas būvēšanas gadam nav nozīmes, piemēram, patlaban vecākā ar programmas atbalstu renovētā māja ir būvēta 1885. gadā.

– Kādi ir Altum ekspertu novērojumi par šādu nelielu māju aktivitāti Latvijā?

– Mūsu dati rāda, ka patlaban projektus iesniegušas kopumā 12 daudzdzīvokļu mājas, kas būvētas laika periodā līdz 1938. gadam. Kā redzams, šādu māju īpatsvars nav liels uz kopējā vairāk nekā 880 iesniegto projektu fona. Jāpiebilst, ka mājām, kas ir kultūrvēsturiski pieminekļi, pirms renovācijas ir nepieciešams energoefektivitātes risinājumus saskaņot arī ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

– Vai uz grantu var pretendēt arī mājas ar malkas vai gāzes apkuri?

– Apkures izejmateriālam nav nozīmes, ēkas var būt gan ar centralizēto, gan individuālo apkuri (gāze, malka, granulas u.c.).

– Vai šādas nelielas mājas renovācijas rezultātā spēj sasniegt prasīto siltumenerģijas ietaupījumu?

– Lai pretendētu uz grantu, sagaidāmais enerģijas ietaupījums ir viens no galvenajiem kritērijiem, un šis kritērijs ir spēkā arī vecām mājām un mājām ar nelielu dzīvokļu skaitu.

– Ar ko mazas mājas renovācija atšķiras no daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas?

– Viena no mazo māju renovācijas iezīmēm ir salīdzinoši augstākas izmaksas uz vienu kvadrātmetru. To var labi raksturot, piemēram, ar jumta remonta izmaksām, kas var būt līdzīgas gan 30 dzīvokļu mājā ar pieciem stāviem, gan piecu dzīvokļu mājā ar mazāku stāvu skaitu. Praksē redzam, ka mazajās mājās cenšas veikt pašus nepieciešamākos darbus, piemēram, siltināt pagrabu, bēniņus, ārsienas, savukārt lielās mājas biežāk īsteno kompleksu ēkas atjaunošanu, atļaujoties tam tērēt lielāku budžetu.

– Vai mazām mājām ir grūtāk pieteikties bankas aizdevumam, lai nofinansētu savus 50% no renovācijas?

– Šo jautājumu visprecīzāk varētu komentēt bankas. Mūsu skatījumā viens no galvenajiem kritērijiem bankas aizdevuma saņemšanai būs iedzīvotāju maksātspēja, kā arī iepriekšējā finanšu disciplīna, veicot komunālos maksājumus, nevis mājas lielums vai būvēšanas gads. Komercbankas noteikti raugās arī uz mājas renovācijas kopējām izmaksām, kas ir būtiskas, vērtējot iedzīvotāju gatavību uzņemties saistības. Redzam, ka no mājām, kas jau nonākušas projekta stadijā, kad jāpiesaista līdzekļi savas 50% daļas finansēšanai, lielākā daļa jeb 90% saņem nepieciešamo aizdevumu bankā vai pie cita finansētāja un tikai 10% nepieciešams Altum aizdevums.

– Cik mājām ir izsniegti ne tikai Altum granti, bet arī Altum aizdevumi, un uz kādiem nosacījumiem?

– Patlaban vairāk nekā 550 māju projekti jau saņēmuši pozitīvu atzinumu Altum granta saņemšanai. Kā jau minēju, Altum aizdevums pašlaik piešķirts līdz 30 projektiem, kas ir neliels īpatsvars no kopējā skaita. Altum aizdevumi tiek izsniegti uz termiņu līdz 20 gadiem, un tiem ir fiksēta aizdevuma procenta likme. Detalizēti nosacījumi redzami mūsu mājaslapā https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate/programmas-atbalsts-altum-
aizdevums/par-aizdevumu
.

– Vai Altum aizdevuma nosacījumi ar laiku var mainīties, piemēram, palielinoties aizdevuma likmei?

– Pašlaik netiek plānota Altum aizdevumu nosacījumu maiņa.

– Kādi ir Altum labākie piemēri mazo vai arī pirmskara māju renovācijā, kādi faktiskie siltumenerģijas ietaupījumi ir iedzīvotājiem pēc darbu pabeigšanas?

– Lai arī neesam veikuši specifisku apkopojumu par sasniegto ietaupījumu tieši vecākajās mājās, var teikt, ka kompleksa ēkas atjaunošana dod lielāko efektivitāti. Kā labu piemēru varu minēt namu Mazsalacā, Pērnavas ielā 7, kurā sākotnējais enerģijas patēriņš (lokālā apkure) bija 226,25 kWh/m2 (apkurei), bet pēc darbu paveikšanas plānotais apkures patēriņš būs 66,61 kWh/m2, kas ir apkures enerģijas ietaupījums 159,64 kWh/m2 jeb samazinājums par aptuveni 70%. Jāpiemin, ka lokāla malkas apkure šajā namā tiks saglabāta arī pēc renovācijas.

Te vajadzētu piebilst, ka patlaban viss pieejamais Altum finansējums ir rezervēts un jauni pietiekumi netiek pieņemti, bet Ekonomikas ministrija piedāvā paplašināt programmas finansējumu par 75 miljoniem eiro, tāpēc nav izslēgts, ka pieteikumu pieņemšana atjaunosies.

Šomēnes sākas renovācijas darbi vienā no vecākajām mājām Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 11. Nelielais nams, kuru apsaimnieko uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs, ir saņēmis 50% Eiropas fondu līdzfinansējuma nepieciešamajiem remontdarbiem un siltināšanai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!