Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Uzlabojumi klientu informatīvajā sistēmā

JNĪP IT un analīzes nodaļai pagājušais gads bijis daudzu izaicinājumu pilns.

Ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteikto, uzņēmums ar pakalpojumu sniedzējiem slēdza pakalpojuma līgumus par dzīvojamo māju uzturēšanai nepieciešamajiem komunālajiem pakalpojumiem: ūdens apgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, apkuri un elektroenerģijas piegādi. Jaunās līgumattiecības vistiešākajā veidā ietekmēja mūsu nodaļas darbu, jo esam tie, kas nodrošina datu aprites nepārtrauktību.

Laikam jau atkārtošos, apgalvojot, ka mūsu nodaļas darbs ir līdzīgs vāveres ritenim, kur pakalpojumu aprēķināšana, rēķinu izdruka, apmaksas par pakalpojumiem saņemšana apli nenoslēdz, jo tam uz pēdām seko atkal jaunu rēķinu sagatavošana un viss pārējais. Ir tāda izjūta, ka šis ritenis sāk griezties arvien ātrāk. Taču izmaiņas un uzlabojumi ir jāveic tā, lai riteņa griešanās neapstātos. Brīžiem tas izrādās ļoti sarežģīti.

■ ■ ■

Pagājušā gada beigās sākām darbu pie ēku vizuālās pārbaudes rīka izveides, kas ļautu pēc noteiktiem kritērijiem novērtēt ēkas tehnisko stāvokli, saglabāt iegūtos attēlus online režīmā un automātiski izveidot ēkas tehniskā stāvokļa novērtējuma atskaiti.

Pārliecība, ka esam uz pareizā ceļa, radās pēc Valsts kontroles 2020. gada janvāra atzinuma par ēku nolietošanos un kontroles nepieciešamību. Šogad varēsim piedāvāt mūsu apsaimniekotajām mājām veikt tehniskā stāvokļa novērtējumu ar fotofiksāciju.

Izmantojot informatīvo sistēmu, katrs dzīvokļa īpašnieks varēs iepazīties ar savas ēkas tehnisko stāvokli. Mūsu galvenais mērķis – motivēt dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumus līdzekļu novirzīšanai savas dzīvojamās ēkas atjaunošanai.

■ ■ ■

Pieņemt lēmumus dzīvokļu īpašniekiem šogad būs daudz vieglāk. Esam pirmie Latvijā izveidojuši mehānismu lēmumu pieņemšanai digitālā formā. Uzņēmuma informatīvajā sistēmā tiek ievietots lēmuma projekts, un dzīvokļu īpašnieki var attālināti izteikt savu atbalstu tam vai noraidījumu. Sākumā veicām teorētisku darbu, izpēti, plānošanu, meklējām juridiskus formulējumus. Mums paveicās, ka tos atradām un patlaban jau ļoti aktīvi dzīvokļu īpašnieki iesaistās lēmumu pieņemšanā attālināti, turklāt vienā mājā vienlaicīgi var tikt pieņemti vairāki lēmumi. Tas ļoti atvieglo pārvaldīšanas procesu.

Lai maksimāli atvieglotu lietotāja autentifikāciju uzņēmuma informatīvajā sistēmā, pagājušajā gadā saviem klientiem ieviesām mobile-ID identifikācijas mehānismu. Gadījumā, ja uzņēmuma klientam nav konta nevienā no bankām – mūsu sadarbības partneriem, tad ar mobile-ID viņu ir iespējams identificēt.

Atgādinu, ka lietotāja identifikācija iepriekš bija nepieciešama, lai izpildītu fiziskas personas datu aizsardzības prasības. Tagad tas mums ir nepieciešams arī elektroniskai lēmumu pieņemšanai.

■ ■ ■

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, esam noslēguši būtisku posmu uzņēmuma dzīvē – beiguši darboties mūsu norēķinu punkti. Tas bija grūts lēmums, bet šodienas situācija būtiski atšķiras no dzīves 2000. gadā, kad norēķinu punkti tika izveidoti. Būtiski pieaugušas skaidras naudas aprites nodrošināšanas izmaksas, kases aparātu un kases sistēmu uzturēšanas izmaksas, stigrākas kļuvušas prasības gan datu, gan norēķinu punktu darbinieku fiziskai drošībai, turpretī norēķinu punktu ikmēneša klientu skaits ir samazinājies. Uzņēmuma lēmumu iespaidoja arī jaunās prasības kases aparātiem un to slēgumiem ar citām elektroniskām iekārtām transakciju automatizētai apstrādei un saglabāšanai. Ja kāds no ierastajiem datu apstrādes posmiem iztrūkst, palielinās kļūdu rašanās iespējas, viena klienta apkalpošanas laiks, un šādā situācijā darbs kļuva neefektīvs.

■ ■ ■

Lai klientus neatstātu bez iespējas rēķinus apmaksāt skaidrā naudā, pirms slēdzām norēķinu punktus, panācām vienošanos ar Maxima Latvija un VAS Latvijas Pasts par uzņēmuma rēķinu apmaksas iespējām gan skaidrā naudā, gan ar bankas maksājumu kartēm. Apmaksa ar bankas maksājumu kartēm iepriekš nebija iespējama, patlaban to var veikt.

Protams, nedrīkst aizmirst iespēju par pakalpojumiem norēķināties ar bankas pārskaitījumu vai informatīvajā sistēmā, kas ir visērtākais maksāšanas veids.

Jāatzīst, ka pārejas periods no maksāšanas norēķinu punktos uz rēķinu apmaksu Maxima Latvija nebija viegls. Radās iepriekš nebijušas tehniskās nianses, piemēram, rēķinu formātu nesakritība, kas atsevišķos gadījumos noveda pie tā, ka atsevišķus rēķinus Maxima Lavija kasēs nebija iespējams ieskenēt. Tagad problēma ir apzināta un to atrisināsim.

Vēlos atgādināt vāveres riteni, kuru minēju iepriekš. Diemžēl mūsu nodaļai nav iespējas apstāties un kādu no jautājumiem risināt mēnesi, divus… Visas izmaiņas un jauninājumi ir jāievieš tūlīt vai dažos gadījumos – jau vakar.

■ ■ ■

Izmantojot iespēju, vēlos informēt, ka šī gada 17. jūnijā notiks starptautiska konference par mūsu kā pārvaldnieka ceļu digitālajā pasaulē. Stāstīsim par to, kas paveikts pārvaldīšanas digitalizācijā beidzamajos 10 gados. Konferencē piedalīsies daudzi mūsu ārvalstu kolēģi, sadarbības partneri, interesenti, Latvijas Universitātes mācībspēki un vietējo uzņēmumu vadītāji. Ceram uz veiksmīgu darbu un daudz jaunām atziņām, ko izmantot turpmākai attīstībai.

Alvis Stražinskis, JNĪP IT un analīzes nodaļas vadītājs

Numuru arhīvs: spied un lasi!