Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vēlaties siltināt māju?

Finanšu institūcijā Altum dzīvojamo māju renovācijas programmā Latvijas iedzīvotāji ir iesnieguši jau vairāk nekā 600 iesniegumu, un aptuveni 84% no visiem pieejamajiem līdzekļiem ir rezervēti

Iedzīvotājiem, kuri iecerējuši savu māju siltināšanai piesaistīt Eiropas Savienības fondu piedāvāto līdzfinansējumu, pienācis laiks rīkoties izlēmīgi un ātri. Par līdzekļu sadali un programmas izpildi atbildīgās finanšu institūcijas Altum pārstāvji atgādina, ka ēku renovācijai pieejamie līdzekļi varētu beigties jau 2020. gada pirmajā kvartālā.

Finanšu institūcijas Altum Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Dina Kaupere pastāstīja, ka institūcijā ir saņemti vairāk nekā 600 iesniegumi dzīvojamo māju renovācijas līdzfinansēšanai. Atgādinām, ka programmas dalībnieki saņem līdzfinansējumu 50% apmērā no mājas siltināšanā ieguldītajiem līdzekļiem. Programmas ietvaros siltināšanas darbu finansēšanai bija pieejami 156 miljoni eiro, taču šī lielā summa jau pavisam drīz būs pilnībā rezervēta.

Iešūpošanās bija palēna

Dina Kaupere atgādina, ka šī siltināšanas programma, pēc skaita jau otrā, tika sākta 2016. gadā, taču pirmajos mēnešos pēc pasludināšanas interesentu un gribētāju nebija vispār.

– Pirmā gada laikā mēs saņēmām tikai 15 iesniegumus un netikām piešķīruši nevienu grantu. Šī situācija pierāda, ka iedzīvotājiem bez tā, ka ilgāk bija jādomā par lēmuma pieņemšanu, ne mazums laika aizņēma dokumentu sagatavošana, lai tos iesniegtu finanšu institūcijā Altum. Atgādinām, ka toreiz, tāpat kā patlaban, katrā mājā jāpieņem kopības lēmums par dalību mājas renovācijas programmā, tālāk jāsagādā mājas tehniskā dokumentācija: tehniskais apsekojums, energoauditora slēdziens, renovācijas projekts, pēc tam jārīko būvdarbu veicēju iepirkuma konkurss un jāpieņem lēmums par bankas aizdevuma nosacījumiem. Tas nozīmē, ka no pirmās sapulces, kas veltīta tam, lai pieņemtu lēmumu par renovācijas sākšanu, līdz visu remontdarbu pabeigšanai paiet ne mazāk par 24 mēnešiem, – uzskata Dina Kaupere.

– Protams, mums ir arī labie piemēri – mājas, kuras saņem visus saskaņojumus un spēj sākt darbus jau dažus mēnešus pēc pirmās sapulces, – stāsta Altum pārstāve, – taču, kā likums, tās ir nelielas ēkas. Lielās daudzdzīvokļu mājās vienmēr vairāk laika jāvelta daudzām formalitātēm.

Šīs formalitātes iedzīvotājus vairs nebaida, un pašlaik Altum saņem vidēji vienu jaunu iesniegumu dienā. Beidzot iedzīvotāji ir sapratuši renovācijas izdevīgumu – to pierāda parasti matemātiski aprēķini. Vidējais granta apjoms, ko patlaban Altum piešķir katrai atsevišķai mājai, ir 250 tūkstoši eiro. Par šādu naudu ir iespējams daudz izremontēt un atjaunot, turklāt – grants ir naudas piešķīrums, kas nav jāatmaksā. Nav brīnums, ka nesen Altum saņēma rekordlielu iesniegumu līdzfinansējumam: kādas mājas dzīvokļu īpašnieki prasīja 4 miljonus eiro.

Piedalīties kļuvis vienkāršāk un izdevīgāk

Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka, kā mājai piedalīties energoefektivitātes programmā, no to izdošanas dienas 2016. gadā nepārtraukti tiek mainīti un pilnveidoti:

– Katri noteikumu labojumi paplašina to objektu skaitu, kuriem ir tiesības piedalīties programmā, – uzskata Dina Kaupere. – Piemēram, līdz 2018. gada martam Altum grantu varēja saņemt tikai tās mājas, kuras varēja pierādīt ieguldījumu atmaksāšanos 20 gadu laikā. Īsais atmaksas periods mājām neļāva attaisnojamajos izdevumos iekļaut visus nepieciešamos darbus. Pēc 2018. gada 1. maija tika noteikts garāks – līdz 30 gadiem – atmaksāšanās periods, kas pretendentiem ļāva brīvāk plānot projektā iekļautos darbus.

2019. gadā tika pieņemti kārtējie noteikumu labojumi, kas skāra finansējuma apjomu. Atgādinām, ka mājas, kuras, vienalga kādu iemeslu dēļ, no bankas saņem atteikumu kredītam, pēc aizdevuma pa tiešo var vērsties Altum. Līdz šim granta apjoms šādos gadījumos bija 35% no darbu izmaksām, bet pēc 2019. gada labojumiem arī šīm mājām, tieši tāpat kā visām pārējām, pienākas grants 50% apjomā no visas renovācijas darbos iztērētās naudas summas.

– Beidzamie Ministru kabineta noteikumu labojumi ir pieņemti šī gada augustā, un tie nosaka visu darbu pabeigšanas beigu termiņu. Līdz šim darbu beigas bija noteiktas 2022. gada rudenī, bet beidzamie labojumi šo termiņu pagarināja līdz 2023. gada rudenim. Tie ir ļoti labi, iedzīvotājiem izdevīgi noteikumu labojumi.

Palikuši pieci mēneši

Patlaban Altum ir saņemti vairāk nekā 600 māju iesniegumi līdzfinansējuma saņemšanai. Uz šo iesniegumu pamata ir rezervēti 84% no kopējiem programmai piešķirtajiem līdzekļiem.

– Nosaukt precīzu naudas summu, kas pašlaik pieprasīta, nav iespējams, jo aptuveni 2/3 dalībnieku vēl nav veikuši būvniecības darbu iepirkumu procedūru, – saka Dina Kaupere, – taču mēs izjūtam atbildību pārējo māju priekšā, kuras vēl tikai gatavo iesniegumus par dalību programmā, tādēļ grasāmies pasludināt projektu pieņemšanas pārtraukšanas dienu.

Tiek uzskatīts, ka Altum pārtrauks pieteikumu pieņemšanu par dalību ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmā 2020. gada pirmajā kvartālā. Dina Kaupere atgādina, ka interesentiem vēl ir vismaz pieci mēneši formalitāšu kārtošanai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!