Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kā nopirkt zemi zem mājas?

Apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs daudzstāvu mājas Rīgā, Īslīces ielā 5, dzīvokļu īpašniekiem palīdzēja atbrīvoties no zemes nomas verdzības

Latvija gadiem gaida Saeimas lēmumu par piespiedu dalītā īpašuma atcelšanu. Iedzīvotāji nezaudē cerības, ka likums dos viņiem tiesības izpirkt zem mājas esošo saimnieka zemi un atbrīvos no nomas maksāšanas. Tomēr uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs nolēma negaidīt politiskos lēmumus un jau šopavasar savus klientus Īslīces ielā 5 izpirka no atkarības zemes īpašniecei.

Par zemi uzzināja ne uzreiz

Māja Īslīces ielā 5 ir samērā jauna – iedzīvotāji ievācās divtūkstošo gadu sākumā un bija priecīgu cerību pārpilni. Tolaik retais īpašnieks pievērsa uzmanību pirkuma–pārdevuma līguma nosacījumiem, kuros kā pārdošanas objekts bija minēts tikai dzīvoklis. Tas, ka zeme zem mājas palikusi privātīpašumā citai personai, atklājās tikai pēc vairākiem gadiem. Projekta attīstītājs Rīgas īres nami paziņoja par maksātnespēju un beidza darbību. Zemes zem mājas īpašniece izrādījās bijusī Rīgas īres namu priekšsēdētāja Ingrīda Štrodaha. Drīz īpašniece atcerējās savas tiesības un sāka dzīvokļu īpašniekiem izrakstīt ne mazus rēķinus. Dzīvokļu īpašnieki centās ar zemes īpašnieci tiesāties par to, ka viņiem piespiedu kārtā jāmaksā par pārlieku lielu zemesgabalu. Plānā labi redzams, ka Īslīces 5 īpašnieki maksā vēl arī par kaimiņmājas zaļo zonu un liela autoservisa autostāvvietu, kas atrodas ceļa otrā pusē, bijušās siltumcentrāles vietā.

Diemžēl tiesa beidzās ne ar ko – īpašniece kategoriski atteicās samazināt zemesgabala platību. Vienīgais labums – uz mierizlīguma pamata samazināja nomas maksas apmēru.

Kur ņemt 48 000 eiro?

2019. gada sākumā starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašnieci tika noslēgts jauns nomas līgums. Likās, visas kaislības rimušas un var dzīvot mierīgi, bet kas tev deva…

2019. gada februāra pirmajās dienās Ingrīda Šrodaha paziņoja, ka ir pārdevusi divus zem mājas esošos zemesgabalus privātpersonai, kura par darījumu solījusi maksāt 48 000 eiro. Taču likums noteic, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, kuras Štrodahas kundze arī piedāvāja realizēt. Atbilde bija jādod ļoti drīz.

25. februārī ne pa jokam uztrauktie dzīvokļu īpašnieki sasauca kopsapulci, lai lemtu par savu atbildi – pirkt vai nepirkt? Daļa argumentu bija „par”, daļa – „pret”. Zemes nopirkšana, protams, nākotnē solīja līdzekļu ekonomiju, jo tā tiktu izbeigta īres maksāšana, kas patlaban sasniegusi 0,17 eiro par dzīvokļa platības kvadrātmetru. No otras puses – kur lai rod 48 000 eiro? Skaidrs, ka nelielā mājā ar 40 dzīvokļiem šādu uzkrājumu nav.

Atbilstoši Civillikuma 2062. pantam: ja pirmpirkuma tiesīgais (dzīvokļu īpašnieki) vēlas savu tiesību izlietot, tad viņam, ja nav norunāts citādi, jāizpilda tie paši nosacījumi, ko piedāvā jaunais pircējs.

Talkā devās apsaimniekotājs

Par laimi, dzīvokļu īpašniekiem palīdzēja mājas pārvaldnieks – uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs – un paziņoja, ka ir gatavs iegādāties zemi no īpašnieces, lai to pēc tam sadalītu domājamās daļās un pārdotu dzīvokļu īpašniekiem.

– Dzīvokļu īpašnieki piedāvājumu uzklausīja un atbalstīja. Ar vairākumu nobalsoja, ka savas pirmpirkuma tiesības atdod pārvaldniekam zemes iegādei, – stāsta uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. – Tāpat kopsapulces protokolā noteikts, ka pārvaldniekam ir jādara jebkas, lai tuvākajā laikā izbeigtu piespiedu nomas attiecības un zemi domājamās daļās iekļautu katra dzīvokļa īpašumā.

Sacīts – darīts: jau 15. martā starp mājas pārvaldnieku un Ingrīdu Štrodahu tika noslēgts zemes pirkuma līgums.

Taisnība tiks atgūta

Mājas Īslīces ielā 5 īpašnieki jau gandrīz ir atbrīvojušies no zemes piespiedu nomas. Tomēr vēl daudz darāmā.

– Mūsu pirmais uzdevums – atgūt taisnīgumu šī zemesgabala lietošanā, – stāsta Igors Trubko. – Daudzus gadus mājas iedzīvotāji maksāja lielu nomas maksu par milzīgu zemesgabalu, kuru lietoja kaimiņu māja un pat autoserviss pretim mājai. Tagad dzīvokļu īpašniekiem ir jālemj, ko darīt ar lieko zemi. Uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs ir nolēmis no kopējās zemes atdalīt kaimiņmājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un zemi autoservisam. Šiem īpašniekiem tiks izteikts piedāvājums vai nu sev nepieciešamo nopirkt, vai arī maksāt nomas maksu.

Savukārt lielākā daļa, kas ir mājai Īslīces 5 funkcionāli nepieciešamā zeme, pakāpeniski kļūs par mājas iedzīvotāju īpašumu – pārvaldnieks ir piedāvājis katra dzīvokļa domājamās daļas izpirkt uzreiz vai pakāpeniski. Tiem īpašniekiem, kuri nevēlēsies iegādāties zemi, būs jāmaksā nomas maksa. Tieši tāpat, kā līdz šim.

Numuru arhīvs: spied un lasi!