Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

I. Kalniņš: «Namu pārvaldēm jāveic pārrēķins!»

Ikviens pirms Jaunā gada vēlas uzzināt, kāds būs nākamais gads. Labāks vai sliktāks par aizejošo? Vieglāks vai grūtāks? Diemžēl Latviju un Rīgu gaida sarežģīts laiks. Bet mēs nolēmām neminēt un pavaicāt pašam Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājam Imantam Kalniņam, kādas pārmaiņas gaida mūs uz 2009. gada sliekšņa.

– Kalniņa kungs, šogad dažas namu pārvaldes divas reizes paaugstināja maksu par apsaimniekošanu. Rīgas dome jau paziņojusi, ka tas nav likumīgi. Ko darīsiet ar noteikumu pārkāpējiem?

– Jā, Ministru kabineta noteikumos ir ierakstīts, ka maksu par apsaimniekošanu pārvaldnieks drīkst paaugstināt tikai vienu reizi gadā. Turpmāk ir viņa ziņā, kā pildīt saistības pret iedzīvotājiem. Bet mēs esam saņēmuši no rīdziniekiem sūdzības, ka apkalpojošās organizācijas maksu ir pārskatījušas divas reizes. Tas nav pareizi. Tāpēc esmu namu pārvalžu vadītājiem nosūtījis vēstuli ar lūgumu veikt pārrēķinu. Ja organizācijas nepakļausies, lietu skatīs Rīgas dome, kas ir namu pārvalžu īpašniece un kam ir tiesības ietekmēt to lēmumus.

– Daudzi rīdzinieki ir zaudējuši darbu, tuvojas jauns municipālo uzņēmumu personāla samazināšanas vilnis. Un tik grūtā laikā namu pārvaldes atkal ceļ apsaimniekošanas pakalpojumu cenu! Vai Rīgas dome nevarēja aizliegt to no jauna paaugstināt?

– Nevarēja. Nav tiesību. Namu pārvaldes ir komercorganizācijas, katrai mājai tās izstrādā pamatotu individuālo tāmi. Tā ka paaugstinājums ir taisnīgs.

– Runā, ka tuvākajā laikā īres maksu neprivatizēto dzīvokļu iemītniekiem pašvaldības pielīdzinās maksai par apsaimniekošanu. Vai tā ir?

– Jā. Vienotā īres maksa – 45 santīmi par kvadrātmetru – drīzumā tiks pielīdzināta apsaimniekošanas pakalpojumu tarifam, ko namu pārvalde aprēķina katrai mājai atsevišķi. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki un īrnieki par pakalpojumiem maksās vienādi.

– Vēl runā, ka Rīgas dome beidzot esot vienojusies ar Komunālās saimniecības darbinieku arodbiedrību par algas paaugstināšanu sētniekiem.

– Neesmu dzirdējis par tādu vienošanos. Bet mēs patlaban cenšamies sakārtot Rīgas domes līgumus ar namu pārvaldēm, lai apkalpojošās organizācijas iegūtu tiesības tādus jautājumus izlemt patstāvīgi. Alga un tarifi jānosaka namu pārvaldes līgumā ar sētnieku. Tātad arodbiedrībām šī problēma jārisina sarunās ar darba devējiem, nevis Rīgas domi.

Numuru arhīvs: spied un lasi!