Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Rīgas mājoklis” apmāca namu apsaimniekotājus

Daudzi rīdzinieki, kas patiesi interesējas par savu namu likteni, agrāk vai vēlāk sāk apmeklēt pašvaldības aģentūras „Rīgas mājoklis” rīkotos seminārus. Tie ir bez maksas un neuzliek nekādus pienākumus, tātad pēc lekciju noklausīšanās jūs varat kļūt par dzīvokļu īpašnieku biedrības vadītāju un patstāvīgi nodarboties ar nama apsaimniekošanu, bet varat arī turpmāk palikt par pašvaldības namu pārvaldes klientu. Taču arī otrā gadījumā jūsu dzīve mainīsies, jo ar zināšanām bruņots nama iemītnieks stingrāk vērtē apkalpojošās organizācijas darbu un prasa no tās vairāk nekā neizglītots un vienaldzīgs cilvēks.

Šogad „Rīgas mājoklis” turpina katru mēnesi rīkot seminārus „Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pamati”. Klausītāji tradicionāli var izvēlēties grupu, kur lekcijas tiek lasītas latviešu vai krievu valodā, bet nodarbības joprojām ir bez maksas.

– Lai gan mūsu semināri ir tikai informatīvi, daudzi kursu beigušie kļūst par dzīvokļu īpašnieku biedrību priekšsēdētājiem, ir starp viņiem arī kooperatīvu priekšsēdētāji, – stāsta aģentūras „Rīgas mājoklis” projektu vadītāja Larisa Ābelīte.

Tostarp „Rīgas mājoklis” brīdina rīdziniekus, ka 2009. gadā aģentūras informatīvo semināru skaits tiks ievērojami samazināts, nodarbības notiks nevis katru mēnesi, bet gan reizi ceturksnī.

– Toties mēs plānojam komplektēt lielākas grupas un tādējādi optimizēt nodarbības, – jaunumu skaidro Larisa Ābelīte.

Iespējams, ka tiešām pienācis laiks samazināt semināru skaitu: līdz šim lekcijas jau noklausījušies divi tūkstoši rīdzinieku, tātad iespējams, ka lielākā daļa aktīvo dzīvokļu īpašnieku vajadzīgās zināšanas jau ieguvusi.

Bet ir kāda laba ziņa gan bijušajiem, gan nākamajiem „Rīgas mājokļa” semināru apmeklētājiem: aģentūra jau trešo reizi rīko kursus daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, kuros galvenais uzsvars tiek likts uz praktiskajiem darbiem.

– Mēs sagatavojam īstus namu apsaimniekotājus, – stāsta Larisa Ābelīte. – Šie cilvēki lielākoties jau piedalījušies pirmajos informatīvajos semināros un apguvuši teorētiskās zināšanas. Nodarbībās Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA) kursanti pakāpeniski pāriet uz praksi. Viņiem stāsta par pārvaldniekam veicamajiem darbiem, par to, kad nepieciešams izsaukt elektriķi, sanitārtehniķi, krāsotāju, māca uzraudzīt pasūtījumu izpildi.

Kursa pirmā puse ir veltīta teorijai, seko 72 stundu prakse, kuras gaitā kursanti dodas taisnā ceļā uz darbnīcām. Tur viņiem māca likt flīzes, krāsot sienas un darīt citus darbus. Varbūt kursu beidzējiem nekad nenāksies strādāt par flīzētājiem, bet viņiem uzreiz būs skaidrs, cik kvalitatīvi darbu dara uzaicinātais meistars.

– Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā vakaros, kursi ilgst aptuveni piecus mēnešus, – mums pavēstīja aģentūrā „Rīgas mājoklis”. – Bezmaksas grupā aicinām ne tikai mūsu semināru klausītājus, bet arī visus Rīgas dzīvokļu īpašnieku biedrību vadītājus, kuriem praktiskās zināšanas var lieti noderēt.

Numuru arhīvs: spied un lasi!