Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Jāpieliek punkts šīm šaubīgajām attiecībām!”

Unsplash.com

Saeima otrajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt vienotu regulējumu attiecībām starp mājokļu un zemes īpašniekiem dalītajā īpašumā. 

Izvēlētais risinājums paredz esošo nomas regulējumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, padarīt skaidrākas un vienkāršākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kas savukārt mazinātu strīdu un tiesvedību skaitu dalītā īpašumā. Likumprojekts nosaka vienotu maksu par zemes lietošanu 4% apmērā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: „Likumprojektā paredzētais regulējums būtu liels solis pareizajā virzienā, lai dalītā īpašuma tiesiskās attiecības padarītu skaidrākas, taisnīgākas un vienkāršākas visām tajās iesaistītajām personām. Jāpieliek punkts šaubīgajām attiecībām starp mājokļu un zemes īpašniekiem, paredzot līdzšinējo 6% vai pat lielāku maksājumu vietā vienotu piespiedu nomas maksājumu 4% apmērā.” 

Dalītā īpašumā kopumā ir 206 600 būves, kas atrodas uz 68 900 citām personām piederošām zemes vienībām. No tām 3677 ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 110 970 dzīvokļu. Esošais regulējums būtībā veicina pušu regulāru tiesāšanos par piespiedu nomas tiesisko attiecību noregulējumu, kas šādā skaitā gadījumu nav lietderīgs tiesisko attiecību risinājuma modelis. 

Patlaban likumprojekts ir izstrādāts, pieņemot, ka zemes īpašnieks maksā standarta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi (1,5% no kadastrālās vērtības) par dalītā īpašumā esošu zemi. Atbilstoši tam, kādas izmaiņas notiks NĪN likmēs nākotnē, tiks gatavoti grozījumi likumprojektam. Proti, ja gadījumā valdība un Saeima atbalstīs Tieslietu ministrijas piedāvājumu noteikt NĪN likmi dzīvojamās apbūves zemei 0,3% apmērā, likumprojektā paredzēto likumiskās maksas apmēru būtu iespējams samazināt līdz 2,8% (4%–1,2%).

Numuru arhīvs: spied un lasi!