Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Jauni noteikumi dzīvokļu īrniekiem: labi vai slikti?

Ekonomikas ministrija sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu, kas lielā mērā mainīs dzīvokļu īpašnieku un īrnieku attiecības.

Noteikumu projektam dots nosaukums „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”. Pati metodikas ideja, kas īres maksu padarītu pilnīgi caurspīdīgu, Latvijā bija vajadzīga jau sen, vismaz 20 gadus. Īpaši nepieciešama tā bija pagājušā gadsimta 90. gadu beigās, kad attiecības starp denacionalizēto māju īpašniekiem un viņu „padomju” īrniekiem bija galēji saasinājušās. Māju un dzīvokļu īpašnieki cēla cenas, bet iebiedētie īrnieki maksāja, īsti nesaprazdami, par ko tieši šķiras no simtiem latu...

Tagad vētras mājokļu īres jomā pierimušas. Kaislības noplakušas nevis pateicoties likumdevējiem, bet gan pašas no sevis, jo lielākā daļa mājokļu īpašnieku ir pakļāvušies brīvā tirgus likumiem. Konkurence īres cenas regulē ne sliktāk par ministriju metodikām: ja vēlies dabūt īrnieku, piedāvā tam izdevīgākus nosacījumus nekā kaimiņu mājas īpašnieks.

Citiem vārdiem runājot, īres maksas aprēķināšanas metodika ir novēlojusies. Bet labāk vēlu nekā nekad. Ko tad izgudrojušas Ekonomikas ministrijas gudrās galvas? Īrniekus gaida divi jaunumi.

Pirmais. Paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa par zemesgabala lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, vairs nav iekļaujama dzīvokļa īres maksas apsaimniekošanas izdevumos un tādējādi arī neveidos dzīvokļa īres maksu. Bet dzīvokļu īrniekiem būtu par agru priecāties: Ekonomikas ministrija ierosina, ka minētie maksājumi ir jāsedz papildus dzīvokļa īres maksai. Tātad, ja šobrīd jūs maksājat nodokli par svešu īpašumu, paši to nezinot, tad nākotnē jūs piespiedīs to darīt pavisam apzināti. Nav izslēgts, ka daudzi mājokļu īpašnieki izmantos šo iespēju, lai paaugstinātu īres maksu. Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli izīrētā dzīvokļa platībai.

Otrais. Paredzēts, ka turpmāk dzīvokļa īres maksā tiks iekļauti ne tikai apsaimniekošanas izdevumi, kas nepieciešami mājas uzturēšanai, bet arī dzīvojamās mājas nolietojuma atskaitījums ēkas atjaunošanai, un dzīvojamās mājas vērtību tās nolietojuma aprēķināšanai noteiks sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.

Kā šie jaunumi ietekmēs īrniekus, to uzzināsim tikai pēc tam, kad projektu būs apstiprinājusi valdība.

Numuru arhīvs: spied un lasi!