Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Zemesgrāmata kļuvusi dārgāka!

Spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka paaugstinātu maksājumu par īpašuma tiesību novēlotu reģistrāciju zemesgrāmatā. Turpmāk kavēšanās būs ļoti neizdevīga.

Zemesgrāmata ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par jebkura nekustamā īpašuma – zemes, māju, dzīvokļu – īpašniekiem. Cilvēks par jebkura objekta īpašnieku tiek atzīts tikai tad, kad viņa īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Visbiežāk zemesgrāmatas nodaļās vēršas nekustamā īpašuma pircēji. Likums nenosaka, cik ātri jaunajam īpašniekam jāpiesakās, jo viņam pašam vajadzētu būt ieinteresētam iespējami ātrāk nostiprināt savas īpašuma tiesības, taču dzīvē tā bieži vien nenotiek. Nopirkuši māju vai dzīvokli, daži cilvēki gadiem nesniedz valstij par sevi ziņas. Iemesli tam var būt visdažādākie. Piemēram, pircējam nav naudas, lai samaksātu valsts nodevu (2% no dzīvojamā objekta vērtības), vai arī jaunais saimnieks tādējādi cenšas izvairīties maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Pēdējā gadījumā pašvaldība turpina nodokļa rēķinus sūtīt dzīvokļa, mājas vai zemes iepriekšējam īpašniekam.

Starp citu, jaunais īpašnieks riskē, nereģistrējot īpašumu uz sava vārda zemesgrāmatā, jo, kamēr tas nav izdarīts, iepriekšējais īpašnieks var bez šķēršļiem rīkoties ar pārdoto nekustamo īpašumu. Piemēram, viņš var objektu pārdot otru reizi, un apkrāptajam pirmajam pircējam būs ļoti grūti kaut ko pierādīt pat tiesā.

Tā vai citādi, bet cilvēki pēc nekustamā īpašuma iegādes bieži vien ir kavējušies to reģistrēt zemesgrāmatā, tāpēc valdība ir nolēmusi viņus pamudināt ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 1250, kas paredz, ka no 2014. gada 1. jūnija valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā tiek paaugstināta, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības,  pagājis vairāk nekā pusgads.

Aplūkosim situāciju, izmantojot piemēru. Teiksim, cilvēks Rīgā nopircis dzīvokli par 30 000 eiro. Ja viņš zemesgrāmatas nodaļā vērsīsies uzreiz vai vismaz sešu mēnešu laikā pēc dokumentu apstiprināšanas pie notāra, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā būs 600 eiro, bet, ja jaunais saimnieks vilcināsies un neizdarīs to pusgada laikā, nodeva palielināsies līdz 900 eiro.

Nenokavējiet!

Numuru arhīvs: spied un lasi!