Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Kāpēc tāds rēķins?”

Pixabay.com

Aizmirsāt laicīgi nomainīt ūdens skaitītāju dzīvoklī? Uzziniet, kā tiksiet sodīts un vai kļūdu varēsiet labot 

„Es nokļuvu nepatīkamā situācijā, – raksta Marina no Zolitūdes apkaimes Rīgā. – Manā dzīvoklī ir divi ūdens skaitītāji. Vienam no tiem verifikācijas termiņš beigsies 2025. gadā, bet otram beidzās jau 2023. gada 2. decembrī. To pamanīju tikai pēc tam, kad no apsaimniekotāja Rīgas namu pārvaldnieks saņēmu rēķinu par 22 kubikmetriem ūdens, kur ietilpa arī soda nauda. Vai pārvaldniekam bija tiesības izrakstīt man rēķinu ar papildu ūdens kubikmetriem, lai gan viens skaitītājs joprojām bija verificēts?”  

„Viss saskaņā ar normatīviem”

Uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks klientu maksājumu uzskaites nodaļas vadītāja Irina Puriņas skaidrojums ir šāds:

– Ja dzīvokļa īpašnieks savlaicīgi nenodrošina ūdens skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju, tad apsaimniekotājs viņam rēķinu par ūdeni izraksta atbilstīgi patēriņa normai. Šī norma noteikta Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 4 Par ūdensapgādes sabiedriskā pakalpojuma līguma noteikumiem, tā noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, savukārt pārvaldnieka tiesības izrakstīt rēķinu pēc patēriņa normas ir noteiktas MK noteikumos Nr. 1013 Kārtība, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks maksā par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma izmantošanu. (Piebildīsim, ka šie noteikumi attiecas uz mājām, kuru īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, savukārt pārņemtajās mājās kārtību regulē MK noteikumi Nr. 524, red. piezīme).

Ar vienu pārkāpumu pietiek

– Vai pārvaldnieks rēķinu pēc patēriņa normas, nevis pēc skaitītāja rādījuma izraksta pat tajos gadījumos, kad verifikācijas termiņš beidzies tikai vienam no dzīvoklī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem?

– Jā, saskaņā ar noteikumiem nav svarīgi, cik skaitītāju ir dzīvoklī. Ja vismaz viena ierīce tiek uzskatīta par patēriņam nederīgu, tas tiek klasificēts kā pārkāpums un patēriņš tiek aprēķināts atbilstīgi normai.

Ja nav verificēts tikai viens no vairākiem skaitītājiem, viss aprēķins tiek veikts saskaņā ar patēriņa normu. Tas tiek darīts tāpēc, lai dzīvokļa īpašniekam nebūtu jāmaksā gan pēc normas, gan par ūdeni, kas patērēts pēc pārējo derīgo ūdens skaitītāju rādījumiem.

Derīguma termiņš beidzas martā

– Kad pārvaldnieks sāk aprēķināt ūdens patēriņu pēc normas? Ja mūsu lasītājai skaitītāja verifikācijas termiņš beidzās 2023. gada 2. decembrī, vai tas nozīmē, ka viņa sāka saņemt lielus rēķinus jau janvārī (par decembri)?

– Jā, patēriņu pēc viņai noteiktās normas ņēma vērā jau decembrī. To, vai mēraparāts dzīvoklī ir lietošanai derīgs, noskaidrojam rādījumu ņemšanas brīdī, konkrētajā gadījumā tas notika 28. decembrī.

– Ja skaitītāja verifikācijas termiņš beidzas, piemēram, martā, tad līdz kuram datumam dzīvokļa īpašniekam jānomaina skaitītājs un jāiesniedz attiecīgais akts Rīgas namu pārvaldniekam?

– Pieņemsim, ka dzīvokļa skaitītāju verifikācijas termiņš beidzas 15. martā. Lai maksimāli samazinātu kļūdas ūdens patēriņa uzskaitē, dzīvokļa īpašniekam akts par skaitītāju nomaiņu jāiesniedz tieši līdz 15. martam. Bet termiņš, līdz kuram tas jāizdara, ir 28. marts, diena, kad iedzīvotāji iesniedz marta skaitītāju rādījumus. Iesniedzot skaitītāja rādījumus sistēmā e-pārvaldnieks, klients varēs pārliecināties, vai jaunais ūdens skaitītājs jau ir reģistrēts.

Kāpēc ir tik liels karstā ūdens patēriņš?

– Kāda ir patēriņa norma vienai personai, ja dzīvokļa īpašnieks nav laikus verificējis skaitītājus vai pārkāpis rādījumu iesniegšanas kārtību apsaimniekotājam?

– Norma ir 6,08 kubikmetri ūdens par katru dzīvoklī deklarēto personu.

– Kā šajā gadījumā tiek rēķināta karstā ūdens patēriņa norma?

– Atbilstīgi Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ir noteikts, ka no kopējās patēriņa normas – 6,08 kubikmetriem – karstā ūdens patēriņš mēnesī ir 4 kubikmetri.

Numuru arhīvs: spied un lasi!