Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Atsāk līgumsodu piemērošanu

Freepik.com

Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības Rīgas siltums, Rīgas ūdens un Rīgas namu pārvaldnieks šovasar ir atsākušas soda naudas un kavējuma procentu piemērošanu klientiem par kavētu rēķinu apmaksu.

No 1. augusta, sekojot izmaiņām energoresursu tarifos un citu komunālo pakalpojumu sniedzēju lēmumiem, kavējuma procentu piemērošanu atsāk AS Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Kā norāda RNP, par spīti energoresursu tarifu vairākkārtējam kāpumam aizvadītajā apkures sezonā, klientu maksājuma disciplīnas rādītājs šogad ir augstāks nekā pagājušā gada vasarā.

■ ■ ■

AS Rīgas siltums (RS) jau 1. jūnijā atjaunoja līgumsoda piemērošanu par kavētiem maksājumiem, stabilizējoties energoresursu izmaksām un divas reizes samazinoties apkures tarifiem. Tajā pašā laikā RS klientiem no 1. jūnija samazināts piemērojamā līgumsoda apmērs līdz 0,1 % līdzšinējo 0,2 % vietā, ierobežojot kopējo līgumsoda summu līdz ne vairāk par 10 % no neapmaksātās rēķina summas. Tāpat klienti no 1. jūnija par RS pakalpojumiem var norēķināties līdz mēneša pēdējam datumam, nevis līdz 20. datumam, kā tas bija iepriekš.

AS Rīgas ūdens (RŪ) kavējuma procentus par laikā neapmaksātiem rēķiniem atsāka piemērot no 1. jūlija.  RŪ klientiem jāpievērš uzmanība arī tam, ka no 1. augusta pa pastu nosūtītajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķiniem tiks piemērota komisijas maksa 1,22 eiro apmērā. Šāds lēmums pieņemts, lai veicinātu papīra rēķinu aprites mazināšanos. Tāpat no 1. augusta rēķini vairs nav pieejami vietnē rekini.lv. Klienti aicināti reģistrēties RŪ klientu portālā. Reģistrētie lietotāji rēķinus var apskatīt gan portālā, gan saņemt savos e-pastos.

■ ■ ■

Uz jautājumiem par līgumsodu piemērošanu atbild Krists Leiškalns, RNP pārstāvis.

– Kādas dzīvokļu īpašnieku kategorijas ir atbrīvotas no soda procentiem?

– Gadījumos, kad tiek iesniegta Rīgas Sociālā dienesta izziņa par maznodrošinātas vai trūcīgas personas sociālā statusa piešķiršanu, tiek apturēts kavējuma naudas aprēķins izziņas darbības periodā.

– Vai cilvēkam ir pienākums pašam paziņot RNP par maznodrošinātās personas izziņas saņemšanu?

– Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka katra dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, t. sk. savlaicīgi informēt savas mājas pārvaldnieku par jebkurām izmaiņām, kas ietekmē mājai nodrošināto pakalpojumu aprēķinu metodiku, līdz ar to klientiem ir pienākums pašiem paziņot pārvaldniekam par jebkurām izmaiņām (sociālā statusa, prombūtne u.tml.), kas var ietekmēt dzīvojamajai mājai piegādāto pakalpojumu maksas aprēķinus.

– Kādos gadījumos RNP piekrīt norakstīt daļu no uzkrātajiem soda procentiem?

– Klientiem pastāv iespēja dzēst aprēķināto kavējuma naudu 90 % apmērā, ja nekavējoties tiek apmaksāts viss pamatparāds un 10 % no aprēķinātās kavējuma naudas summas (maksājuma veikšanas brīdī). Kad rēķins samaksāts, klients var iesniegt RNP iesniegumu ar lūgumu dzēst aprēķināto kavējuma naudu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!