Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Šajā ziemā nenosalsim

Freepik.com

Parādi par apkuri pagaidām ir apmierinoši: uzņēmums Rīgas siltums neplāno nemaksātājiem atslēgt apkuri ziemas vidū 

Šī gada rudenī valdība veica nopietnus grozījumus Ministru kabineta noteikumos Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu. No vienas puses, jaunie noteikumi atviegloja centrālās apkures lietotāju dzīvi, no otras puses, – satrauca iedzīvotājus.

Statistika rāda, ka pašreizējās apkures sezonas sākumā Latvijas iedzīvotāji nav samaksājuši aptuveni 10% no beidzamo 12 mēnešu laikā saņemtās siltumenerģijas. Tas varēja kļūt par nopietnu šķērsli siltuma pieslēgšanai, jo vietējie siltumtīkli no dzīvokļu īpašniekiem prasīja visu iepriekšējo rēķinu apmaksu.

Lai tūkstošiem ģimeņu nepaliktu salstam, Ministru kabinets piegādātājiem uzlika par pienākumu pieslēgt apkuri visām mājām, kurās ir apmaksāti vismaz 80 procenti no iepriekš izrakstītajiem siltumenerģijas rēķiniem. Tiesa, pie nosacījuma, ka mājas pārvaldnieks ir sācis aktīvi strādāt pie atlikušo parādu piedziņas.

Vai tas nozīmē, ka uzņēmums Rīgas siltums varēs atslēgt mājai apkuri, ja tur iedzīvotāju parādi pārsniegs pieļautos 20 procentus no izrakstīto rēķinu kopējā apjoma?

■ ■ ■

„Es dzīvoju Rīgā, nelielā namiņā ar centrālo apkuri,” redakcijai raksta Stefānija. Mājā ir tikai 12 dzīvokļi, bet rēķinus kārtīgi maksā tikai 10 īpašnieki, turklāt parādi par apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, arī par apkuri divām ģimenēm krājas jau daudzus mēnešus. Mūsu māju apsaimnieko privāts uzņēmums, un iepriekš pārvaldnieks izmantoja sava uzņēmuma rezerves, lai katru mēnesi pilnībā apmaksātu Rīgas siltuma rēķinu, to skaitā arī par parādniekiem. Pārvaldnieks to darīja, lai māja nekrātu soda naudu, kamēr viņš tiesājas ar nemaksātājiem.

Šoruden pārvaldnieks pateica, ka Rīgas siltumam pārskaitīs tikai to naudu, ko reāli saņēmis no iedzīvotājiem. Mājai sāka krāties apkures parāds.

Vai tiešām Rīgas siltums mums varēs atslēgt apkuri, tiklīdz parādu apmērs pārsniegs noteiktos 20 procentus? Ja apkuri atslēgt nav atļauts, vai piegādātājs ziemas vidū var mūs atstāt bez karstā ūdens?”

Uz jautājumu atbild uzņēmuma Rīgas siltums pārstāve Linda Rence:

– Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē, Rīgas siltums saviem klientiem neplāno atslēgt apkuri aktīvās apkures sezonas laikā.

Tomēr jāatceras, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 876 Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi uzņēmumam ļauj pilnībā vai daļēji pārtraukt mājai siltumenerģijas piegādi, ja dzīvokļu īpašnieki nav norēķinājušies par saņemto pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem. Vienīgais piegādātāja pienākums ir brīdināt klientus trīs dienas pirms atslēgšanas.

Jaunie noteikumu grozījumi noteic, ka uzņēmumam mājai siltumapgāde jāatjauno, tiklīdz iedzīvotāji ir samaksājuši vairāk nekā 80 procentus no iepriekšējos 12 mēnešos izrakstīto rēķinu kopējā apjoma.

– Vai patlaban Rīgā ir mājas, kuru parādi par apkuri pārsniedz 20 procentus?

– Iedzīvotāju maksājumu disciplīna šajā sezonā nav būtiski mainījusies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Situāciju ar maksājumiem mēs vērtējam kā apmierinošu.

Jā, Rīgā ir atsevišķas mājas, kurās parādi par apkuri pārsniedz 20 procentus, un mums nav informācijas par to, kā pārvaldnieks strādā ar parādniekiem. Šādā gadījumā Rīgas siltums informē pārvaldniekus un dzīvokļu īpašniekus par situāciju mājā un mudina viņus kopā meklēt problēmas risinājumu.

Šajā sezonā vēl neviena māja nav atslēgta no apkures parādu dēļ.

– Vai visas mājas šoruden ir pieslēgtas apkurei?

– Jā, mēs esam apņēmušies sociāli atbalstīt mūsu klientus, tāpēc, samazinoties ārgaisa temperatūrai, Rīgas siltums nodrošināja apkuri visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Protams, pieslēgt vai nepieslēgt savu māju izlemj paši Rīgas siltuma klienti. Šogad, baidoties no lieliem rēķiniem, daudzi izvēlas ietaupīt. Kamēr vēl laikapstākļi ir salīdzinoši silti, daļa māju taupa naudu un līdz šim nav pieslēgušas apkuri. Citi pieņēma lēmumu pieslēgt siltumu, tiklīdz vidējā diennakts temperatūra trīs dienu laikā bija zemāka par +8 grādiem. 

– Vai Rīgā ir mājas, kurām Rīgas siltums ir pieslēdzis apkuri, bet izslēdzis karstā ūdens padevi?

– Vispirms jāsaprot, ka Rīgas siltums siltumenerģiju piegādā līdz savai atbildības robežai – ievadventilim mājas siltummezglā. Siltuma padeves atslēgums ir galējā rīcība, ko varētu izmantot tikai tad, ja mājai ir ilgstoši un lieli parādi. Ja mēs pieņemam šādu lēmumu, tad pilnībā atslēdzam mājai siltumenerģijas padevi (nevis tikai apkuri vai tikai karstā ūdens piegādi – red. piezīme).

Numuru arhīvs: spied un lasi!